10 класс , Алгебра

ГДЗ Алгебра 10 клас Мерзляк 2018 – Профільний рівень

А. Г. Мерзляк, Д. А. Номіровський, В. Б. Полонський
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд

+§ 1. Повторення та розширення відомостей про множини та функції7

+1. Множини. Операції над множинами

+2. Функція та її властивості

+3. Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень

+4. Обернена функція

+5. Метод інтервалів

+6. Ділення многочленів. Теорема Безу

+7. Метод математичної індукції

+§ 2. Степенева функція8

+8. Степенева функція з натуральним показником

+9. Степенева функція із цілим показником

+10. Означення кореня n-го степеня

+11. Властивості кореня n-го степеня

+12. Степінь з раціональним показником та його властивості

+13. Ірраціональні рівняння

+14. Різні прийоми розв’язування ірраціональних рівнянь та їхніх систем

+15. Ірраціональні нерівності

+§ 3. Тригонометричні функції11

+16. Радіанна міра кута

+ 25. Формули подвійного, потрійного та половинного аргументів

+ 26. Формули для перетворення суми, різниці та добутку тригонометричних функцій

+17. Тригонометричні функції числового аргументу

+18. Знаки значень тригонометричних функцій

+19. Періодичні функції

+20. Властивості та графіки функцій y = sin x і y = cos x

+21. Властивості та графіки функцій y = tg x і y = ctg x

+22. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу

+24. Формули зведення

+§ 4. Тригонометричні рівняння і нерівності7

+27. Рівняння cos x = b

+28. Рівняння sin x = b

+29. Рівняння tg x = b і ctg x = b

+30. Функції y = arccos x, y = arcsin x, y = arctg x і y = arcctg x

+31. Тригонометричні рівняння, які зводяться до алгебраїчних

+32. Розв’язування тригонометричних рівнянь методом розкладання на множники. Застосування обмеженості тригонометричних функцій

+33. Тригонометричні нерівності

+§ 5. Похідна та її застосування11

+34. Означення границі функції в точці та функції, неперервної в точці

+ 43. Побудова графіків функцій

+ 44. Вправи для повторення курсу алгебри і початків аналізу 10 класу

+35. Задачі про миттєву швидкість і дотичну до графіка функції

+36. Поняття похідної

+37. Правила обчислення похідних

+38. Рівняння дотичної

+39. Ознаки зростання і спадання функції

+40. Точки екстремуму функції

+41. Найбільше і найменше значення функції на відрізку

+42. Друга похідна. Поняття опуклості функції

№5

+§ 1. Повторення та розширення відомостей про множини та функції7

+1. Множини. Операції над множинами

+2. Функція та її властивості

+3. Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень

+4. Обернена функція

+5. Метод інтервалів

+6. Ділення многочленів. Теорема Безу

+7. Метод математичної індукції

+§ 2. Степенева функція8

+8. Степенева функція з натуральним показником

+9. Степенева функція із цілим показником

+10. Означення кореня n-го степеня

+11. Властивості кореня n-го степеня

+12. Степінь з раціональним показником та його властивості

+13. Ірраціональні рівняння

+14. Різні прийоми розв’язування ірраціональних рівнянь та їхніх систем

+15. Ірраціональні нерівності

+§ 3. Тригонометричні функції11

+16. Радіанна міра кута

+ 25. Формули подвійного, потрійного та половинного аргументів

+ 26. Формули для перетворення суми, різниці та добутку тригонометричних функцій

+17. Тригонометричні функції числового аргументу

+18. Знаки значень тригонометричних функцій

+19. Періодичні функції

+20. Властивості та графіки функцій y = sin x і y = cos x

+21. Властивості та графіки функцій y = tg x і y = ctg x

+22. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу

+24. Формули зведення

+§ 4. Тригонометричні рівняння і нерівності7

+27. Рівняння cos x = b

+28. Рівняння sin x = b

+29. Рівняння tg x = b і ctg x = b

+30. Функції y = arccos x, y = arcsin x, y = arctg x і y = arcctg x

+31. Тригонометричні рівняння, які зводяться до алгебраїчних

+32. Розв’язування тригонометричних рівнянь методом розкладання на множники. Застосування обмеженості тригонометричних функцій

+33. Тригонометричні нерівності

+§ 5. Похідна та її застосування11

+34. Означення границі функції в точці та функції, неперервної в точці

+ 43. Побудова графіків функцій

+ 44. Вправи для повторення курсу алгебри і початків аналізу 10 класу

+35. Задачі про миттєву швидкість і дотичну до графіка функції

+36. Поняття похідної

+37. Правила обчислення похідних

+38. Рівняння дотичної

+39. Ознаки зростання і спадання функції

+40. Точки екстремуму функції

+41. Найбільше і найменше значення функції на відрізку

+42. Друга похідна. Поняття опуклості функції

Поделиться в соц. сетях

X