10 клас , Біологія

ГДЗ Біологія 10 клас Котик 2013 – Робочий зошит

Т. С. Котик, О.В.Тагліна
1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок

+Вступ2

+Історія розвитку біології

+Методи біологічних досліджень

+Розділ 1. Молекулярний рівень організації життя8

+Елементний склад організмів

+Вуглеводи

+Ліпіди

+Білки, їхня будова й особливості

+Функції білків. Ферменти

+Вітаміни, гормони, фактори росту, їхня роль у життєдіяльності організмів

+Нуклеїнові кислоти. АТФ

+Підсумковий контроль2

+Варіант 1

+Варіант 2

+Розділ 2. Клітинний рівень організації життя15

+Історія вивчення клітини. Методи цитологічних досліджень

+ Клітинний цикл еукаріотичних клітин

+ Мейоз

+ Обмін речовин і перетворення енергії в клітині

+ Пластичний обмін. Біосинтез білків

+ Сучасна клітинна теорія

+ Підсумковий контроль2

+Варіант 1

+Варіант 2

+Загальний план будови клітини

+Хімічний склад і будова клітинних мембран

+Ядро. Будова та функції. Нуклеоїд прокаріотичних клітин

+Цитоплазма та її компоненти

+Одномембранні органели

+Двомембранні органели

+Двомембранні органели

+Хромосоми. Каріотип

+Розділ 3. Організмений рівень організації життя13

+Віруси, їхня будова й життєві цикли

+ Органи й системи органів багатоклітинних організмів

+ Регуляція функцій у багатоклітинних організмів

+ Колонії багатоклітинних організмів

+ Підсумковий контроль2

+Варіант 1

+Варіант 2

+Роль вірусів у природі й житті людини

+Пріони, їхня будова й життєві цикли

+Прокаріоти. Особливості організації і життєдіяльності

+Роль бактерій у природі й житті людини

+Одноклітинні еукаріоти. Колоніальні організми

+Багатоклітинні організми. Стовбурні клітини

+Тканини тварин. Регенерація

+Тканини рослинного організму. Гістотехнології

+Лабораторні роботи

+Практичні роботи

№5

+Вступ2

+Історія розвитку біології

+Методи біологічних досліджень

+Розділ 1. Молекулярний рівень організації життя8

+Елементний склад організмів

+Вуглеводи

+Ліпіди

+Білки, їхня будова й особливості

+Функції білків. Ферменти

+Вітаміни, гормони, фактори росту, їхня роль у життєдіяльності організмів

+Нуклеїнові кислоти. АТФ

+Підсумковий контроль2

+Варіант 1

+Варіант 2

+Розділ 2. Клітинний рівень організації життя15

+Історія вивчення клітини. Методи цитологічних досліджень

+ Клітинний цикл еукаріотичних клітин

+ Мейоз

+ Обмін речовин і перетворення енергії в клітині

+ Пластичний обмін. Біосинтез білків

+ Сучасна клітинна теорія

+ Підсумковий контроль2

+Варіант 1

+Варіант 2

+Загальний план будови клітини

+Хімічний склад і будова клітинних мембран

+Ядро. Будова та функції. Нуклеоїд прокаріотичних клітин

+Цитоплазма та її компоненти

+Одномембранні органели

+Двомембранні органели

+Двомембранні органели

+Хромосоми. Каріотип

+Розділ 3. Організмений рівень організації життя13

+Віруси, їхня будова й життєві цикли

+ Органи й системи органів багатоклітинних організмів

+ Регуляція функцій у багатоклітинних організмів

+ Колонії багатоклітинних організмів

+ Підсумковий контроль2

+Варіант 1

+Варіант 2

+Роль вірусів у природі й житті людини

+Пріони, їхня будова й життєві цикли

+Прокаріоти. Особливості організації і життєдіяльності

+Роль бактерій у природі й житті людини

+Одноклітинні еукаріоти. Колоніальні організми

+Багатоклітинні організми. Стовбурні клітини

+Тканини тварин. Регенерація

+Тканини рослинного організму. Гістотехнології

+Лабораторні роботи

+Практичні роботи

Поділитись у соц. мережах

X