10 клас , Фізика

ГДЗ Фізика 10 клас Бар’яхтар 2010 – Комплексний зошит

Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна
1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок

+Частина 1. Поточний контроль знань25

+Вступ. Абетка кінематики2

+Варіант 1

+Варіант 2

+ Рух тіла під дією кількох сил (рух у горизонтальному та вертикальному напрямках)2

+Варіант 1

+Варіант 2

+ Рух тіла під дією кількох сил (рух по похилій площині)2

+Варіант 1

+Варіант 2

+ Рух тіла під дією кількох сил (рух системи зв’язаних тіл)2

+Варіант 1

+Варіант 2

+ Самостійна робота 5. Рівновага тіл. Момент сили2

+Варіант 1

+Варіант 2

+ Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу2

+Варіант 1

+Варіант 2

+ Самостійна робота 6. Механічна робота. Потужність. Механічна енергія2

+Варіант 1

+Варіант 2

+ Механічна робота. Закон збереження механічної енергії2

+Варіант 1

+Варіант 2

+ Релятивістська механіка2

+Варіант 1

+Варіант 2

+ Основні положення молекулярно-кінетичної теорії2

+Варіант 1

+Варіант 2

+ Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії2

+Варіант 1

+Варіант 2

+Рівномірний прямолінійний рух2

+Варіант 1

+Варіант 2

+ Самостійна робота 7. Газові закони. Рівняння стану ідеального газу2

+Варіант 1

+Варіант 2

+ Ізопроцеси в газах2

+Варіант 1

+Варіант 2

+ Пароутворення та конденсація. Вологість повітря2

+Варіант 1

+Варіант 2

+ Самостійна робота 8. Властивості рідин. Будова та властивості твердих тіл2

+Варіант 1

+Варіант 2

+ Самостійна робота 9. Внутрішня енергія тіл. Перший закон термодинаміки2

+Варіант 1

+Варіант 2

+ Самостійна робота 10. Теплова та холодильна машини2

+Варіант 1

+Варіант 2

+Самостійна робота 1. Закон додавання швидкостей. Середня швидкість2

+Варіант 1

+Варіант 2

+Самостійна робота 2. Швидкість і прискорення під час рівноприскореного прямолінійного руху2

+Варіант 1

+Варіант 2

+Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху2

+Варіант 1

+Варіант 2

+Самостійна робота 3. Кінематика рівномірного руху тіла по колу2

+Варіант 1

+Варіант 2

+Сила. Додавання сил. Перший закон динаміки Ньютона2

+Варіант 1

+Варіант 2

+Самостійна робота 4. Другий і третій закони динаміки Ньютона2

+Варіант 1

+Варіант 2

+Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Вага та невагомість2

+Варіант 1

+Варіант 2

+Частина 2. Контрольні роботи5

+Контрольна робота 1. Кінематика4

+Варіант 1

+Варіант 2

+Варіант 3

+Варіант 4

+Контрольна робота 2. Закони динаміки. Рух тіла під дією кількох сил4

+Варіант 1

+Варіант 2

+Варіант 3

+Варіант 4

+Контрольна робота 3. Закони збереження4

+Варіант 1

+Варіант 2

+Варіант 3

+Варіант 4

+Контрольна робота 4. Основи молекулярно-кінетичної теорії4

+Варіант 1

+Варіант 2

+Варіант 3

+Варіант 4

+Контрольна робота 5. Основи термодинаміки4

+Варіант 1

+Варіант 2

+Варіант 3

+Варіант 4

№5

+Частина 1. Поточний контроль знань25

+Вступ. Абетка кінематики2

+Варіант 1

+Варіант 2

+ Рух тіла під дією кількох сил (рух у горизонтальному та вертикальному напрямках)2

+Варіант 1

+Варіант 2

+ Рух тіла під дією кількох сил (рух по похилій площині)2

+Варіант 1

+Варіант 2

+ Рух тіла під дією кількох сил (рух системи зв’язаних тіл)2

+Варіант 1

+Варіант 2

+ Самостійна робота 5. Рівновага тіл. Момент сили2

+Варіант 1

+Варіант 2

+ Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу2

+Варіант 1

+Варіант 2

+ Самостійна робота 6. Механічна робота. Потужність. Механічна енергія2

+Варіант 1

+Варіант 2

+ Механічна робота. Закон збереження механічної енергії2

+Варіант 1

+Варіант 2

+ Релятивістська механіка2

+Варіант 1

+Варіант 2

+ Основні положення молекулярно-кінетичної теорії2

+Варіант 1

+Варіант 2

+ Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії2

+Варіант 1

+Варіант 2

+Рівномірний прямолінійний рух2

+Варіант 1

+Варіант 2

+ Самостійна робота 7. Газові закони. Рівняння стану ідеального газу2

+Варіант 1

+Варіант 2

+ Ізопроцеси в газах2

+Варіант 1

+Варіант 2

+ Пароутворення та конденсація. Вологість повітря2

+Варіант 1

+Варіант 2

+ Самостійна робота 8. Властивості рідин. Будова та властивості твердих тіл2

+Варіант 1

+Варіант 2

+ Самостійна робота 9. Внутрішня енергія тіл. Перший закон термодинаміки2

+Варіант 1

+Варіант 2

+ Самостійна робота 10. Теплова та холодильна машини2

+Варіант 1

+Варіант 2

+Самостійна робота 1. Закон додавання швидкостей. Середня швидкість2

+Варіант 1

+Варіант 2

+Самостійна робота 2. Швидкість і прискорення під час рівноприскореного прямолінійного руху2

+Варіант 1

+Варіант 2

+Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху2

+Варіант 1

+Варіант 2

+Самостійна робота 3. Кінематика рівномірного руху тіла по колу2

+Варіант 1

+Варіант 2

+Сила. Додавання сил. Перший закон динаміки Ньютона2

+Варіант 1

+Варіант 2

+Самостійна робота 4. Другий і третій закони динаміки Ньютона2

+Варіант 1

+Варіант 2

+Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Вага та невагомість2

+Варіант 1

+Варіант 2

+Частина 2. Контрольні роботи5

+Контрольна робота 1. Кінематика4

+Варіант 1

+Варіант 2

+Варіант 3

+Варіант 4

+Контрольна робота 2. Закони динаміки. Рух тіла під дією кількох сил4

+Варіант 1

+Варіант 2

+Варіант 3

+Варіант 4

+Контрольна робота 3. Закони збереження4

+Варіант 1

+Варіант 2

+Варіант 3

+Варіант 4

+Контрольна робота 4. Основи молекулярно-кінетичної теорії4

+Варіант 1

+Варіант 2

+Варіант 3

+Варіант 4

+Контрольна робота 5. Основи термодинаміки4

+Варіант 1

+Варіант 2

+Варіант 3

+Варіант 4

Поділитись у соц. мережах

X