10 клас , Фізика

ГДЗ Фізика 10 клас Бар’яхтар 2018 – Рівень стандарту

В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова
1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок

+Вступ1

+§ 2. Методи наукового пізнання. Фізичні величини та їх вимірювання. Невизначеності вимірювань

+Розділ 1. Механіка25

+§ 4. Основна задача механіки. Абетка кінематики

+ § 13. Сила тертя

+ § 14. Рівновага тіл

+ § 15. Механічна робота

+ § 16. Потенціальна енергія

+ § 17. Імпульс тіла

+ § 18. Рух рідини і газу

+ § 19. Види коливань

+ § 20. Маятники

+ § 21. Резонанс

+ § 22. Механічні хвилі

+§ 5. Швидкість руху. Середня і миттєва швидкості. Закони додавання переміщень і швидкостей

+ § 23. Звукові хвилі

+ Лабораторна робота № 1

+ Лабораторна робота № 2

+ Лабораторна робота № 5

+ Завдання для самоперевірки до розділу 1 (Друга частина)

+ Завдання для самоперевірки до розділу 1 (Третя частина)

+§ 6. Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення

+§ 7. Вільне падіння і криволінійний рух під дією незмінної сили тяжіння

+§ 8. Рівномірний рух матеріальної точки по колу

+§ 9. Інерціальні системи

+§ 10. Сила. Маса

+§ 11. Гравітаційне поле

+§ 12. Сила пружності

+Розділ 2. Елементи спеціальної теорії відносності2

+§ 24. Постулати спеціальної теорії відносності. Релятивістський закон додавання швидкостей

+§ 25. Наслідки постулатів спеціальної теорії відносності

+Розділ 3. Молекулярна фізика і термодинаміка17

+§ 26. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії

+ § 35. Механічні властивості твердих тіл

+ Лабораторна робота № 6

+ Лабораторна робота № 7

+ § 36. Внутрішня енергія і способи її зміни

+ § 37. Робота в термодинаміці

+ § 38. Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес

+ § 39. Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина

+ Завдання для самоперевірки до розділу 3

+§ 27. Рух і взаємодія молекул

+§ 28. Основне рівняння МКТ ідеального газу

+§ 29. Температура. Температурна шкала Кельвіна

+§ 30. Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси

+§ 31. Пароутворення і конденсація. Насичена і ненасичена пара. Кипіння

+§ 32. Вологість повітря. Точка роси

+§ 33. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища

+§ 34. Будова та властивості твердих тіл. Анізотропія кристалів. Рідкі кристали

+Розділ 4. Електричне поле1

+§ 40. Абетка електростатики

№5

+Вступ1

+§ 2. Методи наукового пізнання. Фізичні величини та їх вимірювання. Невизначеності вимірювань

+Розділ 1. Механіка25

+§ 4. Основна задача механіки. Абетка кінематики

+ § 13. Сила тертя

+ § 14. Рівновага тіл

+ § 15. Механічна робота

+ § 16. Потенціальна енергія

+ § 17. Імпульс тіла

+ § 18. Рух рідини і газу

+ § 19. Види коливань

+ § 20. Маятники

+ § 21. Резонанс

+ § 22. Механічні хвилі

+§ 5. Швидкість руху. Середня і миттєва швидкості. Закони додавання переміщень і швидкостей

+ § 23. Звукові хвилі

+ Лабораторна робота № 1

+ Лабораторна робота № 2

+ Лабораторна робота № 5

+ Завдання для самоперевірки до розділу 1 (Друга частина)

+ Завдання для самоперевірки до розділу 1 (Третя частина)

+§ 6. Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення

+§ 7. Вільне падіння і криволінійний рух під дією незмінної сили тяжіння

+§ 8. Рівномірний рух матеріальної точки по колу

+§ 9. Інерціальні системи

+§ 10. Сила. Маса

+§ 11. Гравітаційне поле

+§ 12. Сила пружності

+Розділ 2. Елементи спеціальної теорії відносності2

+§ 24. Постулати спеціальної теорії відносності. Релятивістський закон додавання швидкостей

+§ 25. Наслідки постулатів спеціальної теорії відносності

+Розділ 3. Молекулярна фізика і термодинаміка17

+§ 26. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії

+ § 35. Механічні властивості твердих тіл

+ Лабораторна робота № 6

+ Лабораторна робота № 7

+ § 36. Внутрішня енергія і способи її зміни

+ § 37. Робота в термодинаміці

+ § 38. Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес

+ § 39. Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина

+ Завдання для самоперевірки до розділу 3

+§ 27. Рух і взаємодія молекул

+§ 28. Основне рівняння МКТ ідеального газу

+§ 29. Температура. Температурна шкала Кельвіна

+§ 30. Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси

+§ 31. Пароутворення і конденсація. Насичена і ненасичена пара. Кипіння

+§ 32. Вологість повітря. Точка роси

+§ 33. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища

+§ 34. Будова та властивості твердих тіл. Анізотропія кристалів. Рідкі кристали

+Розділ 4. Електричне поле1

+§ 40. Абетка електростатики

Поділитись у соц. мережах

X