10 класс , Фізика

ГДЗ Фізика 10 клас Генденштейн 2010 – Рівень стандарту

Л. Є. Генденштейн, І. Ю. Ненашева
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд

+РОЗДІЛ 1. КІНЕМАТИКА5

+§ 1. Механічний рух

+§ 2. Прямолінійний рівномірний рух

+§ 3. Прямолінійний рівноприскорений рух

+§ 4. Приклади розв’язування задач

+§ 5. Рівномірний рух по колу

+РОЗДІЛ 2. ДИНАМІКА10

+§ 6. Закон інерції — перший закон Ньютона

+§ 7. Взаємодії та сили

+§ 8. Другий закон Ньютона

+§ 9. Третій закон Ньютона

+§ 10. Закон всесвітнього тяжіння

+§ 11. Сили тертя

+§ 12. Рух і рівновага тіла під дією декількох сил

+§ 13. Імпульс. Закон збереження імпульсу

+§ 14. Механічна робота. Потужність

+РОЗДІЛ 3. РЕЛЯТИВІСТСЬКА МЕХАНІКА2

+§ 16. Основні положення спеціальної теорії відносності

+§ 17. Деякі наслідки спеціальної теорії відносності

+РОЗДІЛ 4. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА6

+§ 18. Молекулярно-кінетична теорія

+§ 19. Кількість речовини. Стала Авогадро

+§ 20. Температура

+§ 21. Газові закони

+§ 22. Стани речовини

+§ 23. Фазові переходи

+РОЗДІЛ 5. ТЕРМОДИНАМІКА3

+§ 24. Внутрішня енергія. Перший закон термодинаміки

+§ 25. Теплові двигуни, холодильники та кондиціонери

+§ 26. Необоротність теплових процесів. Охорона навколишнього середовища

+Лабораторні роботи

№5

+РОЗДІЛ 1. КІНЕМАТИКА5

+§ 1. Механічний рух

+§ 2. Прямолінійний рівномірний рух

+§ 3. Прямолінійний рівноприскорений рух

+§ 4. Приклади розв’язування задач

+§ 5. Рівномірний рух по колу

+РОЗДІЛ 2. ДИНАМІКА10

+§ 6. Закон інерції — перший закон Ньютона

+§ 7. Взаємодії та сили

+§ 8. Другий закон Ньютона

+§ 9. Третій закон Ньютона

+§ 10. Закон всесвітнього тяжіння

+§ 11. Сили тертя

+§ 12. Рух і рівновага тіла під дією декількох сил

+§ 13. Імпульс. Закон збереження імпульсу

+§ 14. Механічна робота. Потужність

+РОЗДІЛ 3. РЕЛЯТИВІСТСЬКА МЕХАНІКА2

+§ 16. Основні положення спеціальної теорії відносності

+§ 17. Деякі наслідки спеціальної теорії відносності

+РОЗДІЛ 4. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА6

+§ 18. Молекулярно-кінетична теорія

+§ 19. Кількість речовини. Стала Авогадро

+§ 20. Температура

+§ 21. Газові закони

+§ 22. Стани речовини

+§ 23. Фазові переходи

+РОЗДІЛ 5. ТЕРМОДИНАМІКА3

+§ 24. Внутрішня енергія. Перший закон термодинаміки

+§ 25. Теплові двигуни, холодильники та кондиціонери

+§ 26. Необоротність теплових процесів. Охорона навколишнього середовища

+Лабораторні роботи

Поделиться в соц. сетях

X