10 класс , Хімія

ГДЗ Хімія 10 клас Буринська 2010 – Профільний рівень

Н. М. Буринська
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд

+РОЗДІЛ 1. Повторення та поглиблення теоретичних питань курсу хімії основної школи11

+§ 1. Класифікація хімічних елементів і речовин. Властивості основних класів неорганічних сполук

+ § 14. Гідроліз солей

+ § 15. Хімічна рівновага

+§ 2. Обчислення за хімічними рівняннями

+§ 3. Сучасні уявлення про будову атома

+§ 6. Характеристика властивостей атомів елементів

+§ 7. Характеристика хімічного елемента за його місцем у періодичній системі та будовою атома

+§ 10. Валентність і ступінь окиснення

+§ 11. Окисно-відновні реакції

+§ 12. Розчини. Процес розчинення речовин

+§ 13. Кількісний склад розчинів

+РОЗДІЛ 2. Неметалічні елементи та їх сполуки36

+§ 16. Гідроген

+ § 26. Кисень. Озон

+ § 27. Сірка

+ § 28. Сірководень. Сульфіди

+ § 29. Сполуки Сульфуру(ІV)

+ § 30. Сполуки Сульфуру(VІ)

+ § 31. Загальна характеристика

+ § 32. Азот

+ § 33. Амоніак

+ § 34. Солі амонію

+ § 35. Обчислення виходу продукту

+§ 17. Водень. Фізичні властивості. Добування

+ § 36. Оксиди Нітрогену

+ § 37. Нітратна кислота

+ § 38. Нітрити та нітрати

+ § 40. Фосфор

+ § 41. Сполуки Фосфору

+ § 42. Колообіг Фосфору в природі

+ § 43. Азотні та фосфорні мінеральні добрива

+ § 44. Загальна характеристика

+ § 45. Прості речовини Карбону. Адсорбція

+ § 46. Хімічні властивості вуглецю

+§ 18. Хімічні властивості водню. Застосування

+ § 47. Розрахунки за термохімічними рівняннями реакцій

+ § 48. Оксиди Карбону

+ § 49. Карбонатна кислота та її солі

+ § 50. Колообіг Карбону в природі

+ § 51. Силіцій

+ § 52. Сполуки Силіцію(IV)

+ § 53. Силікатні матеріали

+§ 20. Хлор. Фізичні властивості. Добування

+§ 21. Хімічні властивості хлору. Застосування

+§ 22. Хлороводень. Хлоридна кислота. Хлориди

+§ 23. Обчислення за рівнянням хімічної реакції, якщо один з реагентів узято в надлишку

+§ 24. Фтор. Бром. Йод

+§ 25. Загальна характеристика

+РОЗДІЛ 3. Металічні елементи та їх сполуки18

+§ 54. Положення металічних елементів у періодичній системі. Будова атомів

+ § 63. Сполуки Натрію і Калію

+ § 64. Обчислення вмісту металів у їх суміші

+ § 65. Загальна характеристика хімічних елементів IIA групи

+ § 66. Магній і Кальцій

+ § 67. Сполуки Магнію і Кальцію

+ § 69. Алюміній як хімічний елемент і проста речовина

+ § 70. Сполуки Алюмінію

+ § 72. Залізо

+ § 73. Сполуки Феруму

+§ 55. Метали — прості речовини

+§ 56. Хімічні властивості металів

+§ 57. Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій між розчином солі та металом

+§ 58. Загальні способи добування металів

+§ 59. Електроліз

+§ 60. Корозія металів

+§ 61. Загальна характеристика хімічних елементів ІА групи

+§ 62. Лужні метали. Натрій і Калій

+РОЗДІЛ 4. Промислове виробництво найважливіших неорганічних речовин5

+§ 75. Виробництво сульфатної кислоти

+§ 77. Промисловий синтез амоніаку

+§ 78. Сплави

+§ 79. Доменний процес виробництва чавуну

+§ 80. Способи виробництва сталі

+Практичні роботи12

+Практична робота 1. Узагальнення відомостей про основні класи неорганічних сполук

+ Практична робота 10. Добування карбон(IV) оксиду та вивчення його властивостей. Розпізнавання карбонатів

+ Практична робота 11. Хімічні властивості гідроксидів металічних елементів ІА — ІІІА груп

+ Практична робота 13. Розв’язування експериментальних задач з теми «Металічні елементи та їх сполуки»

+Практична робота 2. Виготовлення розчину солі заданої молярної концентрації

+Практична робота 3. Відновні властивості водню

+Практична робота 4. Хімічні властивості хлоридної кислоти

+Практична робота 5. Розв’язування експериментальних задач з теми «Сполуки галогенів»

+Практична робота 6. Розв’язування експериментальних задач з теми «Сполуки Сульфуру»

+Практична робота 7. Добування амоніаку і досліди з ним

+Практична робота 8. Визначення мінеральних добрив

+Практична робота 9. Розв’язування експериментальних задач «Сполуки Нітрогену та Фосфору»

№5

+РОЗДІЛ 1. Повторення та поглиблення теоретичних питань курсу хімії основної школи11

+§ 1. Класифікація хімічних елементів і речовин. Властивості основних класів неорганічних сполук

+ § 14. Гідроліз солей

+ § 15. Хімічна рівновага

+§ 2. Обчислення за хімічними рівняннями

+§ 3. Сучасні уявлення про будову атома

+§ 6. Характеристика властивостей атомів елементів

+§ 7. Характеристика хімічного елемента за його місцем у періодичній системі та будовою атома

+§ 10. Валентність і ступінь окиснення

+§ 11. Окисно-відновні реакції

+§ 12. Розчини. Процес розчинення речовин

+§ 13. Кількісний склад розчинів

+РОЗДІЛ 2. Неметалічні елементи та їх сполуки36

+§ 16. Гідроген

+ § 26. Кисень. Озон

+ § 27. Сірка

+ § 28. Сірководень. Сульфіди

+ § 29. Сполуки Сульфуру(ІV)

+ § 30. Сполуки Сульфуру(VІ)

+ § 31. Загальна характеристика

+ § 32. Азот

+ § 33. Амоніак

+ § 34. Солі амонію

+ § 35. Обчислення виходу продукту

+§ 17. Водень. Фізичні властивості. Добування

+ § 36. Оксиди Нітрогену

+ § 37. Нітратна кислота

+ § 38. Нітрити та нітрати

+ § 40. Фосфор

+ § 41. Сполуки Фосфору

+ § 42. Колообіг Фосфору в природі

+ § 43. Азотні та фосфорні мінеральні добрива

+ § 44. Загальна характеристика

+ § 45. Прості речовини Карбону. Адсорбція

+ § 46. Хімічні властивості вуглецю

+§ 18. Хімічні властивості водню. Застосування

+ § 47. Розрахунки за термохімічними рівняннями реакцій

+ § 48. Оксиди Карбону

+ § 49. Карбонатна кислота та її солі

+ § 50. Колообіг Карбону в природі

+ § 51. Силіцій

+ § 52. Сполуки Силіцію(IV)

+ § 53. Силікатні матеріали

+§ 20. Хлор. Фізичні властивості. Добування

+§ 21. Хімічні властивості хлору. Застосування

+§ 22. Хлороводень. Хлоридна кислота. Хлориди

+§ 23. Обчислення за рівнянням хімічної реакції, якщо один з реагентів узято в надлишку

+§ 24. Фтор. Бром. Йод

+§ 25. Загальна характеристика

+РОЗДІЛ 3. Металічні елементи та їх сполуки18

+§ 54. Положення металічних елементів у періодичній системі. Будова атомів

+ § 63. Сполуки Натрію і Калію

+ § 64. Обчислення вмісту металів у їх суміші

+ § 65. Загальна характеристика хімічних елементів IIA групи

+ § 66. Магній і Кальцій

+ § 67. Сполуки Магнію і Кальцію

+ § 69. Алюміній як хімічний елемент і проста речовина

+ § 70. Сполуки Алюмінію

+ § 72. Залізо

+ § 73. Сполуки Феруму

+§ 55. Метали — прості речовини

+§ 56. Хімічні властивості металів

+§ 57. Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій між розчином солі та металом

+§ 58. Загальні способи добування металів

+§ 59. Електроліз

+§ 60. Корозія металів

+§ 61. Загальна характеристика хімічних елементів ІА групи

+§ 62. Лужні метали. Натрій і Калій

+РОЗДІЛ 4. Промислове виробництво найважливіших неорганічних речовин5

+§ 75. Виробництво сульфатної кислоти

+§ 77. Промисловий синтез амоніаку

+§ 78. Сплави

+§ 79. Доменний процес виробництва чавуну

+§ 80. Способи виробництва сталі

+Практичні роботи12

+Практична робота 1. Узагальнення відомостей про основні класи неорганічних сполук

+ Практична робота 10. Добування карбон(IV) оксиду та вивчення його властивостей. Розпізнавання карбонатів

+ Практична робота 11. Хімічні властивості гідроксидів металічних елементів ІА — ІІІА груп

+ Практична робота 13. Розв’язування експериментальних задач з теми «Металічні елементи та їх сполуки»

+Практична робота 2. Виготовлення розчину солі заданої молярної концентрації

+Практична робота 3. Відновні властивості водню

+Практична робота 4. Хімічні властивості хлоридної кислоти

+Практична робота 5. Розв’язування експериментальних задач з теми «Сполуки галогенів»

+Практична робота 6. Розв’язування експериментальних задач з теми «Сполуки Сульфуру»

+Практична робота 7. Добування амоніаку і досліди з ним

+Практична робота 8. Визначення мінеральних добрив

+Практична робота 9. Розв’язування експериментальних задач «Сполуки Нітрогену та Фосфору»

Поделиться в соц. сетях

X