10 класс , Хімія

ГДЗ Хімія 10 клас Ярошенко 2010 – Відповіді

О. Г. Ярошенко
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд

+§ 1. Общие сведения о классах неорганических соединений

+Повторення питань курсу хімії основної школи2

+§ 1. Загальні відомості про найважливіші класи неорганічних сполук

+§ 2. Періодичний закон і будова атома. Види хімічного зв'язку

+ § 11. Общие сведения о минеральных удобрениях

+ § 12. Карбонатная кислота

+ § 16. Общая характеристика металлических элементов

+ § 18. Общие химические свойства металлов

+ § 20

+ § 21. Алюминий, как химический элемент и простое вещество

+ § 22. Феррум, как химический элемент

+ § 24. Общие способы получения металлов

+ Готовимся к тем.контр.знаний (124-128)

+§ 2. Периодический закон и виды атома

+Тема 1. Неметалічні елементи та їхні сполуки10

+§ 3. Неметалічні елементи, розташування в періодичній системі, загальна характеристика

+ Готуємося до тематичного контролю знань

+§ 4. Прості речовини неметали. Явище алотропії

+§ 5. Основні хімічні властивості та застосування неметалів. Поширення неметалічних елементів у природі

+§ 6. Леткі водневі сполуки неметалічних елементів

+§ 7. Солі амонію. Якісні реакції на йон амонію та хлоридію

+§ 9. Сульфатна кислота і сульфати

+§ 10. Нітратна кислота і нітрати

+§ 11. Загальні відомості про мінеральні добрива

+§ 12. Карбонатна кислота. Солі карбонатної кислоти, їх поширення та застосування

+ Готовимся к тем.контр.знаний (210-214)

+§ 3. Неметаллические элементы, расположение в периодической системе, общая характеристика

+Тема 2. Металічні елементи та їхні сполуки9

+§ 16. Загальна характеристика металічних елементів та утворених ними простих речовин

+§ 18. Загальні хімічні властивості металів, корозія металів

+§ 19, Лужні, лужноземельні елементи. Магній

+§ 20. Поширеність сполук лужних, лужноземельних елементів і Магнію. Поняття про твердість води

+§ 21. Алюміній як хімічний елемент і проста речовина. Сполуки Алюмінію

+§ 22. Ферум як хімічний елемент. Проста речовина залізо. Сполуки Феруму(Н) і Феруму(ІП)

+Практична робота 22

+Варіант 1

+Варіант 2

+§ 24. Загальні способи добування металів. Розвиток металургії в Україні

+Готуємося до тематичного контролю знань

+§ 4. Простые вещества неметаллы. Явление аллотропии

+ЛАБАРАТОРНІ ДОСЛІДИ6

+До § 7

+До § 9

+До § 12

+До § 18

+До § 21

+До § 22

+§ 5. Основные химические свойства неметаллов

+§ 6. Летучие водородные соединения неметаллических элементов

+§ 7. Соли аммония

+§ 9. Сульфатная кислота и сульфаты

+§ 10. Нитратная кислота и нитраты

№5

+§ 1. Общие сведения о классах неорганических соединений

+Повторення питань курсу хімії основної школи2

+§ 1. Загальні відомості про найважливіші класи неорганічних сполук

+§ 2. Періодичний закон і будова атома. Види хімічного зв'язку

+ § 11. Общие сведения о минеральных удобрениях

+ § 12. Карбонатная кислота

+ § 16. Общая характеристика металлических элементов

+ § 18. Общие химические свойства металлов

+ § 20

+ § 21. Алюминий, как химический элемент и простое вещество

+ § 22. Феррум, как химический элемент

+ § 24. Общие способы получения металлов

+ Готовимся к тем.контр.знаний (124-128)

+§ 2. Периодический закон и виды атома

+Тема 1. Неметалічні елементи та їхні сполуки10

+§ 3. Неметалічні елементи, розташування в періодичній системі, загальна характеристика

+ Готуємося до тематичного контролю знань

+§ 4. Прості речовини неметали. Явище алотропії

+§ 5. Основні хімічні властивості та застосування неметалів. Поширення неметалічних елементів у природі

+§ 6. Леткі водневі сполуки неметалічних елементів

+§ 7. Солі амонію. Якісні реакції на йон амонію та хлоридію

+§ 9. Сульфатна кислота і сульфати

+§ 10. Нітратна кислота і нітрати

+§ 11. Загальні відомості про мінеральні добрива

+§ 12. Карбонатна кислота. Солі карбонатної кислоти, їх поширення та застосування

+ Готовимся к тем.контр.знаний (210-214)

+§ 3. Неметаллические элементы, расположение в периодической системе, общая характеристика

+Тема 2. Металічні елементи та їхні сполуки9

+§ 16. Загальна характеристика металічних елементів та утворених ними простих речовин

+§ 18. Загальні хімічні властивості металів, корозія металів

+§ 19, Лужні, лужноземельні елементи. Магній

+§ 20. Поширеність сполук лужних, лужноземельних елементів і Магнію. Поняття про твердість води

+§ 21. Алюміній як хімічний елемент і проста речовина. Сполуки Алюмінію

+§ 22. Ферум як хімічний елемент. Проста речовина залізо. Сполуки Феруму(Н) і Феруму(ІП)

+Практична робота 22

+Варіант 1

+Варіант 2

+§ 24. Загальні способи добування металів. Розвиток металургії в Україні

+Готуємося до тематичного контролю знань

+§ 4. Простые вещества неметаллы. Явление аллотропии

+ЛАБАРАТОРНІ ДОСЛІДИ6

+До § 7

+До § 9

+До § 12

+До § 18

+До § 21

+До § 22

+§ 5. Основные химические свойства неметаллов

+§ 6. Летучие водородные соединения неметаллических элементов

+§ 7. Соли аммония

+§ 9. Сульфатная кислота и сульфаты

+§ 10. Нитратная кислота и нитраты

Поделиться в соц. сетях

X