10 класс , Математика

ГДЗ Математика 10 клас Бевз 2018 – Рівень стандарту

В. Г. Бевз, Г. П. Бевз, Н. Г. Владімірова
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд

+Розділ 1. Функції, їхні властивості та графіки7

+§ 2. Властивості функції

+Самостійна робота 12

+Варіант 1

+Варіант 2

+§ 4. Степені з раціональними показниками

+Самостійна робота 22

+Варіант 1

+Варіант 2

+Розділ 2. Тригонометричні функції9

+§ 6. Синус, косинус, тангенс і котангенс кута

+§ 7. Тригонометричні функції числового аргументу

+§ 8. Основні тригонометричні формули

+§ 10. Властивості та графіки тригонометричних функцій

+§ 11. Періодичні функції і гармонічні коливання

+Самостійна робота 32

+Варіант 1

+Варіант 2

+Розділ 3. Похідна та її застосування8

+§ 14. Приріст аргументу і функції в точці

+§ 15. Дотична до графіка функції. Похідна

+Самостійна робота 42

+Варіант 1

+Варіант 2

+§ 17. Застосування похідної для дослідження функцій

+§ 18. Найбільші та найменші значення функції

+§ 19. Похідна як швидкість

+Самостійна робота 52

+Варіант 1

+Варіант 2

+Розділ 4. Паралельність прямих і площин10

+§ 20. Основні поняття стереометрії

+ Самостійна робота 72

+Варіант 1

+Варіант 2

+Самостійна робота 62

+Варіант 1

+Варіант 2

+§ 25. Зображення фігур у стереометрії

+§ 26. Паралельність прямої і площини

+§ 27. Паралельність площин

+Розділ 5. Перпендикулярність прямих і площин у просторі7

+§ 28. Кут між прямими. Перпендикулярність прямих

+§ 29. Перпендикулярність прямої і площини

+§ 30. Перпендикуляр і похила до площини

+§ 31. Перпендикулярні площини

+Самостійна робота 82

+Варіант 1

+Варіант 2

+Розділ 6. Координати і вектори у просторі5

+§ 35. Симетрія у просторі

+Самостійна робота 92

+Варіант 1

+Варіант 2

№5

+Розділ 1. Функції, їхні властивості та графіки7

+§ 2. Властивості функції

+Самостійна робота 12

+Варіант 1

+Варіант 2

+§ 4. Степені з раціональними показниками

+Самостійна робота 22

+Варіант 1

+Варіант 2

+Розділ 2. Тригонометричні функції9

+§ 6. Синус, косинус, тангенс і котангенс кута

+§ 7. Тригонометричні функції числового аргументу

+§ 8. Основні тригонометричні формули

+§ 10. Властивості та графіки тригонометричних функцій

+§ 11. Періодичні функції і гармонічні коливання

+Самостійна робота 32

+Варіант 1

+Варіант 2

+Розділ 3. Похідна та її застосування8

+§ 14. Приріст аргументу і функції в точці

+§ 15. Дотична до графіка функції. Похідна

+Самостійна робота 42

+Варіант 1

+Варіант 2

+§ 17. Застосування похідної для дослідження функцій

+§ 18. Найбільші та найменші значення функції

+§ 19. Похідна як швидкість

+Самостійна робота 52

+Варіант 1

+Варіант 2

+Розділ 4. Паралельність прямих і площин10

+§ 20. Основні поняття стереометрії

+ Самостійна робота 72

+Варіант 1

+Варіант 2

+Самостійна робота 62

+Варіант 1

+Варіант 2

+§ 25. Зображення фігур у стереометрії

+§ 26. Паралельність прямої і площини

+§ 27. Паралельність площин

+Розділ 5. Перпендикулярність прямих і площин у просторі7

+§ 28. Кут між прямими. Перпендикулярність прямих

+§ 29. Перпендикулярність прямої і площини

+§ 30. Перпендикуляр і похила до площини

+§ 31. Перпендикулярні площини