10 клас , Математика

ГДЗ Математика 10 клас Мерзляк 2018 – Рівень стандарту

А. Г. Мерзляк, Д. А. Номіровський, В. Б. Полонський
1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок

+§ 1. Функції, їхні властивості та графіки7

+1. Найбільше і найменше значення функції. Парні та непарні функції

+2. Степенева функція з натуральним показником

+3. Степенева функція із цілим показником

+4. Означення кореня n-го степеня

+5. Властивості кореня n-го степеня

+6. Означення та властивості степеня з раціональним показником

+7. Ірраціональні рівняння

+§ 2. Тригонометричні функції10

+8. Радіанна міра кутів

+ 17. Тригонометричні рівняння, які зводяться до алгебраїчних

+9. Тригонометричні функції числового аргументу

+10. Знаки значень тригонометричних функцій. Парність і непарність тригонометричних функцій

+11. Властивості та графіки тригонометричних функцій

+12. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу

+13. Формули додавання

+14. Формули зведення

+15. Рівняння cos x = b

+16. Рівняння sin x = b і tg x = b

+§ 3. Похідна та її застосування9

+18. Задачі про миттєву швидкість і дотичну до графіка функції

+19. Поняття похідної

+20. Правила обчислення похідних

+21. Рівняння дотичної

+22. Ознаки зростання і спадання функції

+23. Точки екстремуму функції

+24. Найбільше і найменше значення функції

+25. Побудова графіків функцій

+26. Вправи для повторення курсу алгебри і початків аналізу 10 класу

+§ 4. Паралельність у просторі6

+27. Основні поняття стереометрії. Аксіоми стереометрії

+28. Просторові фігури. Початкові відомості про многогранники

+29. Взаємне розміщення двох прямих у просторі

+30. Паралельність прямої та площини

+31. Паралельність площин

+32. Паралельне проектування

+§ 5. Перпендикулярність у просторі5

+33. Кут між прямими в просторі

+34. Перпендикулярність прямої та площини

+35. Перпендикуляр і похила

+36. Кут між прямою та площиною

+37. Двогранний кут. Кут між площинами

№5

+§ 1. Функції, їхні властивості та графіки7

+1. Найбільше і найменше значення функції. Парні та непарні функції

+2. Степенева функція з натуральним показником

+3. Степенева функція із цілим показником

+4. Означення кореня n-го степеня

+5. Властивості кореня n-го степеня

+6. Означення та властивості степеня з раціональним показником

+7. Ірраціональні рівняння

+§ 2. Тригонометричні функції10

+8. Радіанна міра кутів

+ 17. Тригонометричні рівняння, які зводяться до алгебраїчних

+9. Тригонометричні функції числового аргументу

+10. Знаки значень тригонометричних функцій. Парність і непарність тригонометричних функцій

+11. Властивості та графіки тригонометричних функцій

+12. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу

+13. Формули додавання

+14. Формули зведення

+15. Рівняння cos x = b

+16. Рівняння sin x = b і tg x = b

+§ 3. Похідна та її застосування9

+18. Задачі про миттєву швидкість і дотичну до графіка функції

+19. Поняття похідної

+20. Правила обчислення похідних

+21. Рівняння дотичної

+22. Ознаки зростання і спадання функції

+23. Точки екстремуму функції

+24. Найбільше і найменше значення функції

+25. Побудова графіків функцій

+26. Вправи для повторення курсу алгебри і початків аналізу 10 класу

+§ 4. Паралельність у просторі6

+27. Основні поняття стереометрії. Аксіоми стереометрії

+28. Просторові фігури. Початкові відомості про многогранники

+29. Взаємне розміщення двох прямих у просторі

+30. Паралельність прямої та площини

+31. Паралельність площин

+32. Паралельне проектування

+§ 5. Перпендикулярність у просторі5

+33. Кут між прямими в просторі

+34. Перпендикулярність прямої та площини

+35. Перпендикуляр і похила

+36. Кут між прямою та площиною

+37. Двогранний кут. Кут між площинами

Поділитись у соц. мережах

X