10 класс , Математика

ГДЗ Математика 10 клас Нелін 2018 – Рівень стандарту

Є. П. Нелін
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд

+Алгебра і початки аналізу18

+§ 1. Числові функції та їх властивості

+ § 10. Співвідношення між тригонометричними функціями одного аргумента

+ § 11. Формули додавання та наслідки з них

+ § 12. Найпростіші тригонометричні рівняння

+ § 13. Похідна функції

+ § 14. Правила обчислення похідних. Похідна складної функції

+ § 15. Похідні елементарних функцій

+ § 16. Застосування похідної до дослідження проміжків зростання і спадання та екстремумів функцій

+ § 17. Загальна схема дослідження функції для побудови її графіка

+ § 18. Найбільше і найменше значення функції

+§ 2. Застосування властивостей функцій до розв’язування рівнянь і нерівностей

+§ 3. Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості

+§ 4. Степінь з раціональним показником та його властивості

+§ 5. Степенева функція, її властивості та графік

+§ 6. Радіанне вимірювання кутів

+§ 7. Тригонометричні функції кута і числового аргумента

+§ 8. Властивості тригонометричних функцій

+§ 9. Графіки функцій синуса, косинуса, тангенса і котангенса та їх властивості

+Завдання для самоконтролю

№5

+Алгебра і початки аналізу18

+§ 1. Числові функції та їх властивості

+ § 10. Співвідношення між тригонометричними функціями одного аргумента

+ § 11. Формули додавання та наслідки з них

+ § 12. Найпростіші тригонометричні рівняння

+ § 13. Похідна функції

+ § 14. Правила обчислення похідних. Похідна складної функції

+ § 15. Похідні елементарних функцій

+ § 16. Застосування похідної до дослідження проміжків зростання і спадання та екстремумів функцій

+ § 17. Загальна схема дослідження функції для побудови її графіка

+ § 18. Найбільше і найменше значення функції

+§ 2. Застосування властивостей функцій до розв’язування рівнянь і нерівностей

+§ 3. Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості

+§ 4. Степінь з раціональним показником та його властивості

+§ 5. Степенева функція, її властивості та графік

+§ 6. Радіанне вимірювання кутів

+§ 7. Тригонометричні функції кута і числового аргумента

+§ 8. Властивості тригонометричних функцій

+§ 9. Графіки функцій синуса, косинуса, тангенса і котангенса та їх властивості

+Завдання для самоконтролю

Поделиться в соц. сетях

X