10 клас , Українська мова

ГДЗ Українська мова 10 клас Караман 2018 – Профільний рівень

С. О. Караман, О. М. Горошкіна, О. В. Караман
1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок 1

+Мова як суспільне явище. Українська мова в Україні2

+§ 3. Культура усного і писемного мовлення

+§ 4. Поняття про колорит мовлення. Словник-довідник з культури української мови

+З історії української мови3

+§ 6. Поява писемності у східних слов’ян. Створення слов’янського алфавіту

+§ 7. Короткі відомості з історії української писемності

+§ 8. Особливості розвитку української мови на сучасному етапі

+Сучасна українська мова як вища форма існування національної мови3

+§ 9. Форми існування мови

+§ 10. Писемна і усна форми літературної мови

+§ 11. Діалекти як історична база літературних мов. Територіальні і соціальні діалекти

+Фонетика української літературної мови8

+§ 12. Місце фонетики та орфоепії в системі мови. З історії української фонетики

+§ 13. Класифікація голосних звуків. Звук мовлення і фонема. Інваріант, позиційний варіант фонеми

+§ 14. Класифікація приголосних звуків

+§ 15. Асимілятивні й дисимілятивні процеси в групах приголосних

+§ 16. Подовження, спрощення в групах приголосних. Приставні приголосні. Метатеза

+§ 17. Основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні і словотворенні

+§ 18. Чергування [о] та [е] з [і]. Чергування [о] і [е] з нулем звука. Чергування [о] з [е] після [ж], [ч], [ш], [sдж] та [й]

+§ 19. Основні випадки чергування у–в, і–й, з–із–зі (зо). Милозвучність української мови. Стилістичні засоби фонетики. Звукопис

+Українська орфоепія4

+§ 20. Основні норми сучасної літературної вимови. Особливості вимови голосних, приголосних звуків та їх сполучень

+§ 21. Вимова звукосполучень приголосних

+§ 22. Соціолінгвістичні фактори, що впливають на вимову людини. Основні джерела нормативного мовлення. Мова масмедіа. Сценічна мова

+§ 23. Інтонаційні особливості українського мовлення. Наголос в українській мові

№5

+Мова як суспільне явище. Українська мова в Україні2

+§ 3. Культура усного і писемного мовлення

+§ 4. Поняття про колорит мовлення. Словник-довідник з культури української мови

+З історії української мови3

+§ 6. Поява писемності у східних слов’ян. Створення слов’янського алфавіту

+§ 7. Короткі відомості з історії української писемності

+§ 8. Особливості розвитку української мови на сучасному етапі

+Сучасна українська мова як вища форма існування національної мови3

+§ 9. Форми існування мови

+§ 10. Писемна і усна форми літературної мови

+§ 11. Діалекти як історична база літературних мов. Територіальні і соціальні діалекти

+Фонетика української літературної мови8

+§ 12. Місце фонетики та орфоепії в системі мови. З історії української фонетики

+§ 13. Класифікація голосних звуків. Звук мовлення і фонема. Інваріант, позиційний варіант фонеми

+§ 14. Класифікація приголосних звуків

+§ 15. Асимілятивні й дисимілятивні процеси в групах приголосних

+§ 16. Подовження, спрощення в групах приголосних. Приставні приголосні. Метатеза

+§ 17. Основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні і словотворенні

+§ 18. Чергування [о] та [е] з [і]. Чергування [о] і [е] з нулем звука. Чергування [о] з [е] після [ж], [ч], [ш], [sдж] та [й]

+§ 19. Основні випадки чергування у–в, і–й, з–із–зі (зо). Милозвучність української мови. Стилістичні засоби фонетики. Звукопис

+Українська орфоепія4

+§ 20. Основні норми сучасної літературної вимови. Особливості вимови голосних, приголосних звуків та їх сполучень

+§ 21. Вимова звукосполучень приголосних

+§ 22. Соціолінгвістичні фактори, що впливають на вимову людини. Основні джерела нормативного мовлення. Мова масмедіа. Сценічна мова

+§ 23. Інтонаційні особливості українського мовлення. Наголос в українській мові

Поділитись у соц. мережах

X