10 класс , Українська мова

ГДЗ Українська мова 10 клас Заболотний 2018 – Рівень стандарту

О. В. Заболотний, В. В. Заболотний
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд

+Вступ1

+§ 2. Основні типи словників

+Мовні норми1

+§ 3. Поняття норми в сучасній українській літературній мові

+Лексична норма6

+§ 4. Слово і контекст. Слововживання

+§ 5. Слова власне українські та запозичені

+§ 6. Лексичні синоніми й антоніми

+§ 7. Пароніми

+§ 8. Фразеологізми

+Готуємося до тематичного оцінювання №1

+Практична риторика2

+§ 11. Моделювання ситуації спілкування. Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації

+§ 16. Стратегія й тактика мовленнєвої поведінки. Комунікативний намір

+Орфоепічна й орфографічна норми18

+§ 18. Чергування у - в, і - й як засіб милозвучності

+ § 29. Подвоєні букви

+ § 30. Правопис суфіксів і префіксів

+ § 31. Уживання великої букви

+ § 32. Написання складних слів

+ § 33. Написання слів іншомовного походження

+ § 34. Складні випадки написання прізвищ та географічних назв

+ § 36. Розрізнення прислівників і співзвучних сполук

+ § 37. Написання не, ні з різними частинами мови

+ Готуємося до тематичного оцінювання №3

+§ 19. Вимова звуків

+§ 20. Наголошування слів

+§ 22. Принципи української орфографії. Ненаголошені [е], [и] в корені слова

+§ 23. Апостроф

+§ 24. Позначення м'якості приголосних

+§ 26. Чергування звуків. Спрощення. Зміни приголосних у процесі словотворення

+Готуємося до тематичного оцінювання №2

+§ 28. Правила перенесення слів із рядка в рядок. Графічні скорочення слів

+Морфологічна норма9

+§ 38. Рід іменників

+§ 39. Іменники, що мають лише форму однини чи множини

+§ 40. Закінчення іменників в орудному відмінку

+§ 41. Закінчення іменників чоловічого роду ІІ відміни в родовому відмінку

+§ 42. Параленьні закінчення іменників

+§ 44. Словозміна іменників IV відміни

+§ 45. Кличний відмінок

+§ 46. Творення й відмінювання імен по батькові

+Готуємося до тематичного оцінювання №4

№5

+Вступ1

+§ 2. Основні типи словників

+Мовні норми1

+§ 3. Поняття норми в сучасній українській літературній мові

+Лексична норма6

+§ 4. Слово і контекст. Слововживання

+§ 5. Слова власне українські та запозичені

+§ 6. Лексичні синоніми й антоніми

+§ 7. Пароніми

+§ 8. Фразеологізми

+Готуємося до тематичного оцінювання №1

+Практична риторика2

+§ 11. Моделювання ситуації спілкування. Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації

+§ 16. Стратегія й тактика мовленнєвої поведінки. Комунікативний намір

+Орфоепічна й орфографічна норми18

+§ 18. Чергування у - в, і - й як засіб милозвучності

+ § 29. Подвоєні букви

+ § 30. Правопис суфіксів і префіксів

+ § 31. Уживання великої букви

+ § 32. Написання складних слів

+ § 33. Написання слів іншомовного походження

+ § 34. Складні випадки написання прізвищ та географічних назв

+ § 36. Розрізнення прислівників і співзвучних сполук

+ § 37. Написання не, ні з різними частинами мови

+ Готуємося до тематичного оцінювання №3

+§ 19. Вимова звуків

+§ 20. Наголошування слів

+§ 22. Принципи української орфографії. Ненаголошені [е], [и] в корені слова

+§ 23. Апостроф

+§ 24. Позначення м'якості приголосних

+§ 26. Чергування звуків. Спрощення. Зміни приголосних у процесі словотворення

+Готуємося до тематичного оцінювання №2

+§ 28. Правила перенесення слів із рядка в рядок. Графічні скорочення слів

+Морфологічна норма9

+§ 38. Рід іменників

+§ 39. Іменники, що мають лише форму однини чи множини

+§ 40. Закінчення іменників в орудному відмінку

+§ 41. Закінчення іменників чоловічого роду ІІ відміни в родовому відмінку

+§ 42. Параленьні закінчення іменників

+§ 44. Словозміна іменників IV відміни

+§ 45. Кличний відмінок

+§ 46. Творення й відмінювання імен по батькові

+Готуємося до тематичного оцінювання №4

Поделиться в соц. сетях

X