11 класс , Алгебра

ГДЗ Алгебра 11 клас Мерзляк 2011 – Академічний, профільний рівні

А. Г. Мерзляк, Д. А. Номіровський, В. Б. Полянський, М. С. Якір
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд

+§ 1. Похідна та її застосування15

+1. Границя числової послідовності

+ 10. Теореми Ферма, Ролля, Лагранжа

+ 11. Ознаки зростання і спадання функції

+ 12. Точки екстремуму функції

+ 13. Найбільше і найменше значення функції на відрізку

+ 14. Друга похідна. Поняття опуклості функції

+ 15. Побудова графіків функції

+2. Уявлення про границю функції в точці та про неперервність функції в точці

+3. Означення границі функції в точці

+4. Теорема про арифметичні дії з границями функцій у точці

+5. Неперервність функції в точці. Властивості неперервних функцій

+6. Приріст функції. Задачі, які приводять до поняття похідної

+7. Поняття похідної

+8. Правила обчислення похідних

+§ 2. Показникова і логарифмічна функції8

+16. Степінь з довільним дійсним показником. Показникова функція

+17. Показникові рівняння

+18. Показникові нерівності

+20. Логарифмічна функція та її властивості

+22. Логарифмічні нерівності

+23. Похідні показникової та логарифмічної функцій

+§ 3. Інтеграл та його застосування4

+24. Первісна

+25. Правила знаходження первісної

+26. Площа криволінійної трапеції

+27. Обчислення об’ємів тіл

+§ 4. Елементи теорії ймовірностей ї математичної статистики4

+28. Комбінаторні правила суми та добутку

+29. Перестановки, розміщення, комбінації

+30. Частота та ймовірність випадкової події

+31. Статистичний аналіз даних

+§ 5. Рівняння і нерівності. Узагальнення та систематизація3

+32. Про появу сторонніх коренів і втрату розв’язків рівнянь

+33. Основні методи розв’язування рівнянь

+34. Основні методи розв’язування нерівностей

№5

+§ 1. Похідна та її застосування15

+1. Границя числової послідовності

+ 10. Теореми Ферма, Ролля, Лагранжа

+ 11. Ознаки зростання і спадання функції

+ 12. Точки екстремуму функції

+ 13. Найбільше і найменше значення функції на відрізку

+ 14. Друга похідна. Поняття опуклості функції

+ 15. Побудова графіків функції

+2. Уявлення про границю функції в точці та про неперервність функції в точці

+3. Означення границі функції в точці

+4. Теорема про арифметичні дії з границями функцій у точці

+5. Неперервність функції в точці. Властивості неперервних функцій

+6. Приріст функції. Задачі, які приводять до поняття похідної

+7. Поняття похідної

+8. Правила обчислення похідних

+§ 2. Показникова і логарифмічна функції8

+16. Степінь з довільним дійсним показником. Показникова функція

+17. Показникові рівняння

+18. Показникові нерівності

+20. Логарифмічна функція та її властивості

+22. Логарифмічні нерівності

+23. Похідні показникової та логарифмічної функцій

+§ 3. Інтеграл та його застосування4

+24. Первісна

+25. Правила знаходження первісної

+26. Площа криволінійної трапеції

+27. Обчислення об’ємів тіл

+§ 4. Елементи теорії ймовірностей ї математичної статистики4

+28. Комбінаторні правила суми та добутку

+29. Перестановки, розміщення, комбінації

+30. Частота та ймовірність випадкової події

+31. Статистичний аналіз даних

+§ 5. Рівняння і нерівності. Узагальнення та систематизація3

+32. Про появу сторонніх коренів і втрату розв’язків рівнянь

+33. Основні методи розв’язування рівнянь

+34. Основні методи розв’язування нерівностей

Поделиться в соц. сетях

X