11 класс , Українська мова

ГДЗ Українська мова 11 клас Караман 2011 – Академічний, профільний рівні

С. О. Караман, О. В. Караман, М. Я. Плющ
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд

+МОВА, ІНДИВІД, СУСПІЛЬСТВО4

+§ 1. Мова як особлива система знаків. Її місце з-поміж інших знакових систем

+§ 2. Проблема взаємодії мови і культури, мови і соціуму

+§ 3. Українська мова в діалозі культур

+§ 4. Видатні мовознавці вітчизняної науки

+СТИЛІСТИКА ЯК РОЗДІЛ НАУКИ ПРО МОВУ5

+§ 5. Поняття стилю мовлення. Норма літературної мови

+§ 6. Офіційно-діловий стиль

+§ 7. Художній стиль

+§ 8. Публіцистичний стиль

+§ 10. Епістолярний стиль

+МОРФОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ СТИЛІСТИКИ5

+§ 11. Стилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних форм

+§ 12. Стилістичні особливості форм іменника

+§ 13. Ступені порівняння якісних прикметників

+§ 14. Займенники й контекст

+§ 15. Стилістична роль дієслівних категорій

+СТИЛІСТИКА СИНТАКСИСУ24

+§ 16. Загальна характеристика синтаксичних одиниць

+ § 25. Стилістичні функції підмета і присудка

+ § 26. Складні випадки кваліфікації другорядних членів речення

+ § 27. Синоніміка узгоджених і неузгоджених означень

+ § 28. Стилістичні функції додатка. Активний і пасивний звороти

+ § 29. Синоніміка обставин

+ § 30. Особливості вживання в мовленні односкладних і двоскладних, поширених і непоширених простих речень

+ § 31. Особливості вживання в мовленні повних і неповних простих речень, слів-речень

+ § 32. Особливості вживання в мовленні ускладнених і неускладнених простих речень

+ § 33. Звертання, його роль, місце в реченні, способи вираження

+ § 34. Особливості структури та семантика речень

+§ 17. Словосполучення як одиниця синтаксису

+ § 35. Складнопідрядні речення і синонімічні до них звороти

+ § 36. Період

+ § 37. Пряма й непряма мова

+ § 38. Інтонування речень із прямою мовою, діалогом

+ § 40. Основні пунктограми

+§ 18. Типи словосполучень за морфологічним вираженням головного слова

+§ 19. Типи підрядного зв’язку в словосполученні

+§ 20. Речення як основна синтаксична і комунікативна одиниця

+§ 21. Стилістичні функції розповідних

+§ 22. Риторичне запитання, його стилістичні функції

+§ 23. Граматична основа речення. Види простих речень

+§ 24. Стилістичні функції порядку слів у реченні

+РИТОРИКА ЯК НАУКА І МИСТЕЦТВО СЛОВА7

+§ 41. Риторика як наука і мистецтво слова

+§ 43. Методи викладу матеріалу

+§ 46. Аналіз власної промови. Релаксація

+§ 48. Еристика як мистецтво ведення спору

+§ 50. Ораторське мистецтво в Україні

+§ 51. Жанри та види ораторського мистецтва

+§ 59. Полеміка. Дискусія. Дебати. Публічний полілог

№5

+МОВА, ІНДИВІД, СУСПІЛЬСТВО4

+§ 1. Мова як особлива система знаків. Її місце з-поміж інших знакових систем

+§ 2. Проблема взаємодії мови і культури, мови і соціуму

+§ 3. Українська мова в діалозі культур

+§ 4. Видатні мовознавці вітчизняної науки

+СТИЛІСТИКА ЯК РОЗДІЛ НАУКИ ПРО МОВУ5

+§ 5. Поняття стилю мовлення. Норма літературної мови

+§ 6. Офіційно-діловий стиль

+§ 7. Художній стиль

+§ 8. Публіцистичний стиль

+§ 10. Епістолярний стиль

+МОРФОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ СТИЛІСТИКИ5

+§ 11. Стилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних форм

+§ 12. Стилістичні особливості форм іменника

+§ 13. Ступені порівняння якісних прикметників

+§ 14. Займенники й контекст

+§ 15. Стилістична роль дієслівних категорій

+СТИЛІСТИКА СИНТАКСИСУ24

+§ 16. Загальна характеристика синтаксичних одиниць

+ § 25. Стилістичні функції підмета і присудка

+ § 26. Складні випадки кваліфікації другорядних членів речення

+ § 27. Синоніміка узгоджених і неузгоджених означень

+ § 28. Стилістичні функції додатка. Активний і пасивний звороти

+ § 29. Синоніміка обставин

+ § 30. Особливості вживання в мовленні односкладних і двоскладних, поширених і непоширених простих речень

+ § 31. Особливості вживання в мовленні повних і неповних простих речень, слів-речень

+ § 32. Особливості вживання в мовленні ускладнених і неускладнених простих речень

+ § 33. Звертання, його роль, місце в реченні, способи вираження

+ § 34. Особливості структури та семантика речень

+§ 17. Словосполучення як одиниця синтаксису

+ § 35. Складнопідрядні речення і синонімічні до них звороти

+ § 36. Період

+ § 37. Пряма й непряма мова

+ § 38. Інтонування речень із прямою мовою, діалогом

+ § 40. Основні пунктограми

+§ 18. Типи словосполучень за морфологічним вираженням головного слова

+§ 19. Типи підрядного зв’язку в словосполученні

+§ 20. Речення як основна синтаксична і комунікативна одиниця

+§ 21. Стилістичні функції розповідних

+§ 22. Риторичне запитання, його стилістичні функції

+§ 23. Граматична основа речення. Види простих речень

+§ 24. Стилістичні функції порядку слів у реченні

+РИТОРИКА ЯК НАУКА І МИСТЕЦТВО СЛОВА7

+§ 41. Риторика як наука і мистецтво слова

+§ 43. Методи викладу матеріалу

+§ 46. Аналіз власної промови. Релаксація

+§ 48. Еристика як мистецтво ведення спору

+§ 50. Ораторське мистецтво в Україні

+§ 51. Жанри та види ораторського мистецтва

+§ 59. Полеміка. Дискусія. Дебати. Публічний полілог

Поделиться в соц. сетях

X