4 клас , Українська мова

ГДЗ Українська мова 4 клас Вашуленко 2004 – 1 частина

М. С. Вашуленко, О.А. Дубовик, О.І. Мельничайко
1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок

+ТЕКСТ6

+§ 1. Тема, мета, заголовок

+§ 2. Роль слів у побудові тексту

+§ 3. Поділ тексту на частини. План

+§ 4. Текст-розповідь. Текст-опис. Текст-міркування

+§ 5. Будова тексту

+§ 6. Замітка до газети

+РЕЧЕННЯ4

+§ 7. Види речень за метою висловлювання та інтонацією

+§ 8. Основа речення. Зв’язок слів у реченні

+§ 9. Однорідні члени речення

+§ 10. Поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників

+ІМЕННИК10

+§ 11. Повторення вивченого про іменник

+ § 20. Правопис відмінкових закінчень іменників у множині

+§ 12. Відмінювання іменників

+§ 13. Закінчення іменників у родовому відмінку однини

+§ 14. Зміна приголосних перед закінченням -і в іменниках жіночого та чоловічого роду

+§ 15. Чергування звуків [і] з [о], [е] в іменниках жіночого та чоловічого роду

+§ 16. Правопис закінчень іменників жіночого роду на -а(-я) в родовому відмінку однини

+§ 17. Правопис закінчень іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини

+§ 18. Закінчення іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини

+§ 19. Правопис іменників жіночого роду з нульовим закінченням у початковій формі в орудному відмінку однини

+ПРИКМЕТНИК5

+§ 21. Повторення вивченого про прикметник як частину мови

+§ 22. Відмінювання прикметників

+§ 23. Вимова і правопис прикметників із суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-

+§ 24. Вживання знака м’якшення перед закінченням у прикметниках

+§ 25. Форми давального і місцевого відмінків однини прикметників жіночого роду

№5

+ТЕКСТ6

+§ 1. Тема, мета, заголовок

+§ 2. Роль слів у побудові тексту

+§ 3. Поділ тексту на частини. План

+§ 4. Текст-розповідь. Текст-опис. Текст-міркування

+§ 5. Будова тексту

+§ 6. Замітка до газети

+РЕЧЕННЯ4

+§ 7. Види речень за метою висловлювання та інтонацією

+§ 8. Основа речення. Зв’язок слів у реченні

+§ 9. Однорідні члени речення

+§ 10. Поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників

+ІМЕННИК10

+§ 11. Повторення вивченого про іменник

+ § 20. Правопис відмінкових закінчень іменників у множині

+§ 12. Відмінювання іменників

+§ 13. Закінчення іменників у родовому відмінку однини

+§ 14. Зміна приголосних перед закінченням -і в іменниках жіночого та чоловічого роду

+§ 15. Чергування звуків [і] з [о], [е] в іменниках жіночого та чоловічого роду

+§ 16. Правопис закінчень іменників жіночого роду на -а(-я) в родовому відмінку однини

+§ 17. Правопис закінчень іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини

+§ 18. Закінчення іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини

+§ 19. Правопис іменників жіночого роду з нульовим закінченням у початковій формі в орудному відмінку однини

+ПРИКМЕТНИК5

+§ 21. Повторення вивченого про прикметник як частину мови

+§ 22. Відмінювання прикметників

+§ 23. Вимова і правопис прикметників із суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-

+§ 24. Вживання знака м’якшення перед закінченням у прикметниках

+§ 25. Форми давального і місцевого відмінків однини прикметників жіночого роду

Поділитись у соц. мережах

X