5 клас , Українська мова

ГДЗ Українська мова 5 клас Глазова 2013 – Відповіді

О. П. Глазова
1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок

+ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ8

+§ 1. Частини мови. Основні способи їх розпізнавання

+§ 2. Іменник. Голосні у відмінкових закінченнях іменників

+§ 3. Прикметник. Голосні у відмінкових закінченнях прикметників

+§ 4. Займенник. Особові займенники

+§ 5. Числівник

+§ 6. Дієслово. Правопис -ться, -іися в кінці дієслів. Голосні в закінченнях дієслів

+§ 7. Прислівник. Правопис вивчених прислівників

+§ 8. Прийменник. Сполучник

+ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ8

+§ 9. Словосполучення. Головне й залежне слова в словосполученні

+ § 18. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові

+§ 10. Речення

+§ 13. Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і)

+§ 14.Узагальнювальне слово при однорідних членах речення

+§ 15. Звертання. Роль звертань у реченні

+§ 16. Ознайомлення з найуживанішими вставними словами і сполученнями слів

+§ 17. Складні речення зі безсполучниковим і сполучниковим зв’язком

+ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ13

+§ 20. Звуки мови й звуки мовлення

+ § 29. Правила вживання знака м’якшення

+ § 30. Правила вживання апострофа

+ § 31. Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків

+ § 32. Написання слів іншомовного походження

+§ 21. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт

+§ 22. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв л, ю, є, ї та щ. Вимова звуків, що позначаються літерами ґ і г

+§ 23.Голосні й приголосні звуки

+§ 24. Склад. Правила переносу слів. Наголос

+§ 25. Орфоепія. Орфографія

+§ 26. Приголосні дзвінкі й глухі. Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі

+§ 27. Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків

+§ 28. Позначення м’якості приголосних на письмі

+ЛЕКСИКОЛОГІЯ5

+§ 33. Лексичне значення слова

+§ 34. Однозначні й багатозначні слова. Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях

+§ 35. Загальновживані (нейтральні) та стилістично забарвлені слова

+§ 36. Групи слів за значенням

+§ 37. Походження (етимологія) слова

+БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ3

+§ 38. Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення значущі частини слова. Спільнокореневі слова й форми слова

+§ 39. Вимова та написання префіксів яре-, при-, прі-

+§ 40. Повторення вивченого впродовж року

№5

+ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ8

+§ 1. Частини мови. Основні способи їх розпізнавання

+§ 2. Іменник. Голосні у відмінкових закінченнях іменників

+§ 3. Прикметник. Голосні у відмінкових закінченнях прикметників

+§ 4. Займенник. Особові займенники

+§ 5. Числівник

+§ 6. Дієслово. Правопис -ться, -іися в кінці дієслів. Голосні в закінченнях дієслів

+§ 7. Прислівник. Правопис вивчених прислівників

+§ 8. Прийменник. Сполучник

+ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ8

+§ 9. Словосполучення. Головне й залежне слова в словосполученні

+ § 18. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові

+§ 10. Речення

+§ 13. Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і)

+§ 14.Узагальнювальне слово при однорідних членах речення

+§ 15. Звертання. Роль звертань у реченні

+§ 16. Ознайомлення з найуживанішими вставними словами і сполученнями слів

+§ 17. Складні речення зі безсполучниковим і сполучниковим зв’язком

+ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ13

+§ 20. Звуки мови й звуки мовлення

+ § 29. Правила вживання знака м’якшення

+ § 30. Правила вживання апострофа

+ § 31. Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків

+ § 32. Написання слів іншомовного походження

+§ 21. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт

+§ 22. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв л, ю, є, ї та щ. Вимова звуків, що позначаються літерами ґ і г

+§ 23.Голосні й приголосні звуки

+§ 24. Склад. Правила переносу слів. Наголос

+§ 25. Орфоепія. Орфографія

+§ 26. Приголосні дзвінкі й глухі. Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі

+§ 27. Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків

+§ 28. Позначення м’якості приголосних на письмі

+ЛЕКСИКОЛОГІЯ5

+§ 33. Лексичне значення слова

+§ 34. Однозначні й багатозначні слова. Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях

+§ 35. Загальновживані (нейтральні) та стилістично забарвлені слова

+§ 36. Групи слів за значенням

+§ 37. Походження (етимологія) слова

+БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ3

+§ 38. Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення значущі частини слова. Спільнокореневі слова й форми слова

+§ 39. Вимова та написання префіксів яре-, при-, прі-

+§ 40. Повторення вивченого впродовж року

Поділитись у соц. мережах

X