5 клас , Українська мова

ГДЗ Українська мова 5 клас Глазова 2018 – Відповіді

О. П. Глазова
1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок 1

+Вступ1

+§ 1. Значення мови в житті людини й суспільства. Українська мова - державна мова України

+Повторення вивченого в початкових класах. Текст. Речення. Слово2

+§ 2. Усні й письмові висловлювання, текст

+§ 3. Лексичне значення слова

+Лексикологія6

+§ 4. Лексичне значення слова

+§ 5. Однозначні й багатозначні слова

+§ 6. Використання багатозначних слів у прямому і переносному значеннях

+§ 7. Групи слів за значенням. Синоніми

+§ 8. Антоніми

+§ 9. Омоніми

+Будова слова. Орфографія4

+§ 11. Основа слова і закінчення - значущі частини слова

+§ 12. Змінювані й незмінювані слова

+§ 13. Спільнокореневі слова. Префікс, суфікс

+§ 14. Вимова та написання префіксів пре-, при-, прі-

+Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія17

+§ 15. Звуки мови й звуки мовлення

+ § 24. Спрощення у групах приголосних

+ § 25. Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків

+ § 26. Основні випадки чергування у - в, і - й

+ § 27. Вимова і правопис префіксів з- (зі-, с-)

+ § 29. Позначення м'якості приголосних на письмі

+ § 30. Правила вживання знака м'якшення

+ § 31. Правила вживання апосторофа

+ § 32. Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних звуків та подовжених м'яких приголосних звуків

+§ 16. Звуки голосні й приголосні, дзвінкі та глухі, тверді й м'які

+§ 17. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт

+§ 18. Співвідношення звуків і букв

+§ 19. Склад. Правила переносу слів. Наголос

+§ 20. Орфоепічна помилка

+§ 21. Орфограма. Орфографічне правило

+§ 22. Вимова приголосних звуків

+§ 23. Вимова і правопис префіксів роз-, без-

+Відомості з синтаксису й пунктуації10

+§ 33. Словосполучення

+ § 42. Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв'язком

+ § 43. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові

+ § 44. Діалог. Тире при діалозі

+ § 45. Повторення вивченого впродовж року

+§ 34. Речення. Граматична основа речення

+§ 38. Речення з однорідними членами

+§ 39. Узагальнювальне слово при однорідних членах речення

+§ 40. Звертання. Роль звертань у реченні

+§ 41. Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами

№5

+Вступ1

+§ 1. Значення мови в житті людини й суспільства. Українська мова - державна мова України

+Повторення вивченого в початкових класах. Текст. Речення. Слово2

+§ 2. Усні й письмові висловлювання, текст

+§ 3. Лексичне значення слова

+Лексикологія6

+§ 4. Лексичне значення слова

+§ 5. Однозначні й багатозначні слова

+§ 6. Використання багатозначних слів у прямому і переносному значеннях

+§ 7. Групи слів за значенням. Синоніми

+§ 8. Антоніми

+§ 9. Омоніми

+Будова слова. Орфографія4

+§ 11. Основа слова і закінчення - значущі частини слова

+§ 12. Змінювані й незмінювані слова

+§ 13. Спільнокореневі слова. Префікс, суфікс

+§ 14. Вимова та написання префіксів пре-, при-, прі-

+Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія17

+§ 15. Звуки мови й звуки мовлення

+ § 24. Спрощення у групах приголосних

+ § 25. Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків

+ § 26. Основні випадки чергування у - в, і - й

+ § 27. Вимова і правопис префіксів з- (зі-, с-)

+ § 29. Позначення м'якості приголосних на письмі

+ § 30. Правила вживання знака м'якшення

+ § 31. Правила вживання апосторофа

+ § 32. Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних звуків та подовжених м'яких приголосних звуків

+§ 16. Звуки голосні й приголосні, дзвінкі та глухі, тверді й м'які

+§ 17. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт

+§ 18. Співвідношення звуків і букв

+§ 19. Склад. Правила переносу слів. Наголос

+§ 20. Орфоепічна помилка

+§ 21. Орфограма. Орфографічне правило

+§ 22. Вимова приголосних звуків

+§ 23. Вимова і правопис префіксів роз-, без-

+Відомості з синтаксису й пунктуації10

+§ 33. Словосполучення

+ § 42. Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв'язком

+ § 43. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові

+ § 44. Діалог. Тире при діалозі

+ § 45. Повторення вивченого впродовж року

+§ 34. Речення. Граматична основа речення

+§ 38. Речення з однорідними членами

+§ 39. Узагальнювальне слово при однорідних членах речення

+§ 40. Звертання. Роль звертань у реченні

+§ 41. Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами

Поділитись у соц. мережах

X