5 клас , Українська мова

ГДЗ Українська мова 5 клас Єрмоленко 2005 – Відповіді

С.Я. Єрмоленко, В. Т. Сичова
1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок

+ВСТУП1

+§ 1. Значення мови в житті людини і суспільства. Українська мова - державна мова України

+ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ9

+§ 2. Частини мови. Основні способо їх розпізнавання

+§ 3. Іменник

+§ 4. Прикметник

+§ 5. Числівник

+§ 6. Займенник

+§ 7. Дієслово

+§ 8. Прислівник

+§ 9. Прийменник і сполучник

+Завдання для самоперевірки

+ТЕКСТ4

+§ 10. Основні ознаки тексту

+§ 11. Будова тексту. Тема, мікротема, тематичне речення

+§ 12. Типи висловлювань

+Завдання для самоперевірки

+СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ14

+§ 13. Словосполучення. Головне і залежне слово у словосполученні

+ § 22. Ознайомлення з найуживанішими вставними словами. Відокремлення вставних слів

+ § 23. Складне речення

+ § 24. Речення з прямою мовою. Розділові знаки при прямій мові після слів автора і перед словами автора

+ § 25. Діалог. Розділові знаки в діалозі

+ Завдання для самоперевірки

+§ 14. Речення. Граматична основа речення

+§ 15. Речення з одним головним членом

+§ 16. Види речень за метою висловлювання. Окличні рчення. Розділові знаки в кінці речення

+§ 17. Головні члени речення

+§ 18. Другорядні члени речення

+§ 19. Однорідні члени речення

+§ 20. Однорідні члени речення з узагальнювальним словом. Двокрапка і тире при узагальнювальних словах

+§ 21. Звертання. Розділові знаки при звертанні

+ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ24

+§ 26. Звуки мови. Голосні і приголосні звуки

+ § 35. Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі. Уподібнення приголосних звуків

+ § 36. Спрощення в групах приголосних

+ § 37. Чергування о - а, е - і, е - и

+ § 38. Чергування о, е з і

+ § 39. Чергування е - о після ж, ч, ш

+ § 40. Букви и, і після ж,ч,ш,щ та г,к,х у коренях слів

+ § 41. Найголовніші правила чергування приголосних звуків

+ § 42. Основні правила чергування у - е, і - й

+ § 43. Позначення м'якості приголосних на письмі буквами ь,і,є,ю,я. Правила вживання м'якого знаку

+ § 44. Сполучення йо,ьо

+§ 27. Приголосні тверді і м'які

+ § 45. Правила вживання апострофа

+ § 46. Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних звуків

+ § 47. Вимова і написання слів із подовженими приголосними

+ § 48. Написання слів іншомовного походження

+ Завдання для самоперевірки

+§ 28. Дзвінкі і глухі приголосні

+§ 29. Букви г і г

+§ 30. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв ї, є, ю, я

+§ 31. Орфограма. Ознайомлення з орфографічним словником. Орфографічна помилка

+§ 32. Склад. Наголос. Основні правила переносу

+§ 33. Орфоепічна помилка. Вимова наголошених і ненаголошених голосних і позначення їх на письмі. Ненаголошені в коренях слів

+§ 34. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом

+ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ7

+§ 49. Лексичне значення слова. Ознайомлення зі словниками

+§ 50. Однозначні та багатозначні слова. Вживання багатозначних слів у прямому і переносному значеннях

+§ 51. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів

+§ 52. Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімів

+§ 53. Омоніми

+§ 54. Фразеологізми. Значення фразеологізмів

+Завдання для самоперевірки

+БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ5

+§ 55. Основа слова і закінчення змінних слів. Корінь, суфікс, префікс і закінчення - значущі частини слова

+§ 56. Вимова й написання префікса з- (зі-, с-)

+§ 57. Вимова й написання префіксів роз-, без-

+§ 58. Вимова й написання префіксів пре-, при-, прі-

+Завдання для самоперевірки

+ЗВ'ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ)15

+§ 60. Мова і розмова. Загальне уявлення про спілкування і мовну діяльність

+ § 69. Твір-розповідь на основі власного досвіду

+ § 70. Докладний переказ тексту, що містить опис предмета

+ § 71. Особливості побудови художнього і наукового описів

+ § 72. Докладний переказ тексту, що містить опис тварини

+ § 73. Написання листа. Адреса

+ § 74. Докладний переказ тексту-розповіді з елементами роздуму

+§ 61. Читання

+§ 62. Докладний переказ тексту-розповіді з елементами опису

+§ 63. Правила спілкування. Створення діалогів

+§ 64. Мовні стилі. Належність висловлювання до певного стилю

+§ 65. Характерні ознаки мовних стилів

+§ 66. Усна відповідь на лінгвістичну тему

+§ 67. Усний відгук на відповідь однокласника

+§ 68. Замітка - інформація в газету

№5

+ВСТУП1

+§ 1. Значення мови в житті людини і суспільства. Українська мова - державна мова України

+ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ9

+§ 2. Частини мови. Основні способо їх розпізнавання

+§ 3. Іменник

+§ 4. Прикметник

+§ 5. Числівник

+§ 6. Займенник

+§ 7. Дієслово

+§ 8. Прислівник

+§ 9. Прийменник і сполучник

+Завдання для самоперевірки

+ТЕКСТ4

+§ 10. Основні ознаки тексту

+§ 11. Будова тексту. Тема, мікротема, тематичне речення

+§ 12. Типи висловлювань

+Завдання для самоперевірки

+СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ14

+§ 13. Словосполучення. Головне і залежне слово у словосполученні

+ § 22. Ознайомлення з найуживанішими вставними словами. Відокремлення вставних слів

+ § 23. Складне речення

+ § 24. Речення з прямою мовою. Розділові знаки при прямій мові після слів автора і перед словами автора

+ § 25. Діалог. Розділові знаки в діалозі

+ Завдання для самоперевірки

+§ 14. Речення. Граматична основа речення

+§ 15. Речення з одним головним членом

+§ 16. Види речень за метою висловлювання. Окличні рчення. Розділові знаки в кінці речення

+§ 17. Головні члени речення

+§ 18. Другорядні члени речення

+§ 19. Однорідні члени речення

+§ 20. Однорідні члени речення з узагальнювальним словом. Двокрапка і тире при узагальнювальних словах

+§ 21. Звертання. Розділові знаки при звертанні

+ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ24

+§ 26. Звуки мови. Голосні і приголосні звуки

+ § 35. Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі. Уподібнення приголосних звуків

+ § 36. Спрощення в групах приголосних

+ § 37. Чергування о - а, е - і, е - и

+ § 38. Чергування о, е з і

+ § 39. Чергування е - о після ж, ч, ш

+ § 40. Букви и, і після ж,ч,ш,щ та г,к,х у коренях слів

+ § 41. Найголовніші правила чергування приголосних звуків

+ § 42. Основні правила чергування у - е, і - й

+ § 43. Позначення м'якості приголосних на письмі буквами ь,і,є,ю,я. Правила вживання м'якого знаку

+ § 44. Сполучення йо,ьо

+§ 27. Приголосні тверді і м'які

+ § 45. Правила вживання апострофа

+ § 46. Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних звуків

+ § 47. Вимова і написання слів із подовженими приголосними

+ § 48. Написання слів іншомовного походження

+ Завдання для самоперевірки

+§ 28. Дзвінкі і глухі приголосні

+§ 29. Букви г і г

+§ 30. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв ї, є, ю, я

+§ 31. Орфограма. Ознайомлення з орфографічним словником. Орфографічна помилка

+§ 32. Склад. Наголос. Основні правила переносу

+§ 33. Орфоепічна помилка. Вимова наголошених і ненаголошених голосних і позначення їх на письмі. Ненаголошені в коренях слів

+§ 34. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом

+ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ7

+§ 49. Лексичне значення слова. Ознайомлення зі словниками

+§ 50. Однозначні та багатозначні слова. Вживання багатозначних слів у прямому і переносному значеннях

+§ 51. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів

+§ 52. Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімів

+§ 53. Омоніми

+§ 54. Фразеологізми. Значення фразеологізмів

+Завдання для самоперевірки

+БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ5

+§ 55. Основа слова і закінчення змінних слів. Корінь, суфікс, префікс і закінчення - значущі частини слова

+§ 56. Вимова й написання префікса з- (зі-, с-)

+§ 57. Вимова й написання префіксів роз-, без-

+§ 58. Вимова й написання префіксів пре-, при-, прі-

+Завдання для самоперевірки

+ЗВ'ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ)15

+§ 60. Мова і розмова. Загальне уявлення про спілкування і мовну діяльність

+ § 69. Твір-розповідь на основі власного досвіду

+ § 70. Докладний переказ тексту, що містить опис предмета

+ § 71. Особливості побудови художнього і наукового описів

+ § 72. Докладний переказ тексту, що містить опис тварини

+ § 73. Написання листа. Адреса

+ § 74. Докладний переказ тексту-розповіді з елементами роздуму

+§ 61. Читання

+§ 62. Докладний переказ тексту-розповіді з елементами опису

+§ 63. Правила спілкування. Створення діалогів

+§ 64. Мовні стилі. Належність висловлювання до певного стилю

+§ 65. Характерні ознаки мовних стилів

+§ 66. Усна відповідь на лінгвістичну тему

+§ 67. Усний відгук на відповідь однокласника

+§ 68. Замітка - інформація в газету

Поділитись у соц. мережах

X