5 клас , Українська мова

ГДЗ Українська мова 5 клас Заболотний 2013 – На російській мові

В. В. Заболотний, О. В. Заболотний
1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок 1

+Повторення вивченого в початкових класах5

+§ 1. Іменник

+§ 2. Прикметник

+§ 3. Займенник. Особові займенники. Дієслово

+§ 4. Числівник. Прислівник

+§ 5. Прийменник. Сполучник

+Відомості із синтаксису та пунктуації. Елементи стилістики10

+§ 6. Словосполучення

+ § 15. Діалог

+§ 7. Речення. Види речень за метою висловлювання. Окличні речення

+§ 8. Граматична основа речення

+§ 9. Другорядні члени речення

+§ 10. Речення з однорідними членами

+§ 11. Узагальнювальне слово перед однорідними членами речення

+§ 12. Звертання. Вставні слова

+§ 13. Складне речення

+§ 14. Пряма мова

+Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія18

+§ 16. Звуки мови і мовлення. Голосні та приголосні звуки

+ § 25. Наголос

+ § 26. Голосні наголошені та ненаголошені, їх вимова і позначення на письмі

+ § 27. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних

+ § 28. Подвоєні букви на позначення збігу однакових приголосних

+ § 29. Подвоєні букви на позначення подовжених приголосних

+ § 30. Спрощення в групах приголосних

+ § 31. Чергування у-п, і-и. з зі-із-зо

+ § 32. Написання слів іншомовного походження

+ § 33. Узагальнення вивченого з розділу «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія»

+§ 17. Приголосні тверді та м’які. Позначення м'якості приголосних на письмі

+§ 18. Правила вживання букви ь

+§ 19. Приголосні дзвінкі та глухі

+§ 20. Позначення звуків на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв

+§ 21. Орфограма

+§ 22. Сполучення йо, ьо

+§ 23. Правила вживання апострофа

+§ 24. Склад. Основні правила переносу частин слова

+Лексикологія. Фразеологія. Елементи стилістики8

+§ 35. Загальновживані (нейтральні) та стилістично забарвлені слова

+§ 37. Лексичне значення слова

+§ 38. Однозначні та багатозначні слова

+§ 39. Пряме та переносне значення слів

+§ 40. Омоніми

+§ 41. Синоніми

+§ 42. Антоніми

+§ 44. Узагальнення вивченого з розділу «Лексикологія. Фразеологія. Елементи стилістики»

+Будова слова. Словотвір. Орфографія. Елементи стилістики9

+§ 45. Основа слова і закінчення

+§ 46. Корінь слова. Спільнокореневі слова та форми слова

+§ 47. Префікс і суфікс

+§ 48. Вимова і написання преїфіксів з-( зі-, с-), роз , без

+§ 50. Написання префіксів пре , при , прі

+§ 51. Чергування голосних звуків

+§ 52. Чергування приголосних звуків

+§ 55. Творення і правопис склядноскорочених слів

+§ 56. Узагальнення вивченого з розділу «Будова слова. Словотвір. Орфографія. Елементи стилістики»

+Повторення й узагальнення вивченого в п'ятому класі4

+§ 57. Синтаксис і пунктуація

+§ 58. Лексикологія. Фразеологія

+§ 59. Будова слова. Словотвір. Орфографія

+§ 60. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія

+Готуємося до тематичного оцінювання

+Уроки розвитку зв’язного мовлення

№5

+Повторення вивченого в початкових класах5

+§ 1. Іменник

+§ 2. Прикметник

+§ 3. Займенник. Особові займенники. Дієслово

+§ 4. Числівник. Прислівник

+§ 5. Прийменник. Сполучник

+Відомості із синтаксису та пунктуації. Елементи стилістики10

+§ 6. Словосполучення

+ § 15. Діалог

+§ 7. Речення. Види речень за метою висловлювання. Окличні речення

+§ 8. Граматична основа речення

+§ 9. Другорядні члени речення

+§ 10. Речення з однорідними членами

+§ 11. Узагальнювальне слово перед однорідними членами речення

+§ 12. Звертання. Вставні слова

+§ 13. Складне речення

+§ 14. Пряма мова

+Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія18

+§ 16. Звуки мови і мовлення. Голосні та приголосні звуки

+ § 25. Наголос

+ § 26. Голосні наголошені та ненаголошені, їх вимова і позначення на письмі

+ § 27. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних

+ § 28. Подвоєні букви на позначення збігу однакових приголосних

+ § 29. Подвоєні букви на позначення подовжених приголосних

+ § 30. Спрощення в групах приголосних

+ § 31. Чергування у-п, і-и. з зі-із-зо

+ § 32. Написання слів іншомовного походження

+ § 33. Узагальнення вивченого з розділу «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія»

+§ 17. Приголосні тверді та м’які. Позначення м'якості приголосних на письмі

+§ 18. Правила вживання букви ь

+§ 19. Приголосні дзвінкі та глухі

+§ 20. Позначення звуків на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв

+§ 21. Орфограма

+§ 22. Сполучення йо, ьо

+§ 23. Правила вживання апострофа

+§ 24. Склад. Основні правила переносу частин слова

+Лексикологія. Фразеологія. Елементи стилістики8

+§ 35. Загальновживані (нейтральні) та стилістично забарвлені слова

+§ 37. Лексичне значення слова

+§ 38. Однозначні та багатозначні слова

+§ 39. Пряме та переносне значення слів

+§ 40. Омоніми

+§ 41. Синоніми

+§ 42. Антоніми

+§ 44. Узагальнення вивченого з розділу «Лексикологія. Фразеологія. Елементи стилістики»

+Будова слова. Словотвір. Орфографія. Елементи стилістики9

+§ 45. Основа слова і закінчення

+§ 46. Корінь слова. Спільнокореневі слова та форми слова

+§ 47. Префікс і суфікс

+§ 48. Вимова і написання преїфіксів з-( зі-, с-), роз , без

+§ 50. Написання префіксів пре , при , прі

+§ 51. Чергування голосних звуків

+§ 52. Чергування приголосних звуків

+§ 55. Творення і правопис склядноскорочених слів

+§ 56. Узагальнення вивченого з розділу «Будова слова. Словотвір. Орфографія. Елементи стилістики»

+Повторення й узагальнення вивченого в п'ятому класі4

+§ 57. Синтаксис і пунктуація

+§ 58. Лексикологія. Фразеологія

+§ 59. Будова слова. Словотвір. Орфографія

+§ 60. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія

+Готуємося до тематичного оцінювання

+Уроки розвитку зв’язного мовлення

Поділитись у соц. мережах

X