6 клас , Математика

ГДЗ Математика 6 клас Янченко 2006 – Відповіді

Г.М. Янченко, В.Р. Кравчук
1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок

+§ 1. ПОДІЛЬНІСТЬ ЧИСЕЛ7

+1. Дільники натурального числа

+2. Ознаки подільності на 2, 5 і 10

+3. Ознаки подільності на 9 і на 3

+4. Прості й складені числа

+5. Розкладання натуральних чисел на прості множники

+6. Найбільший спільний дільник

+7. Кратні натурального числа. Найменше спільне кратне

+§ 2. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЗВИЧАЙНИХ ДРОБІВ4

+8. Основна властивість дробу

+9. Застосування основної властивості дробу

+10. Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів

+11. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками

+§ 3. МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ ЗВИЧАЙНИХ ДРОБІВ8

+12. Множення звичайних дробів

+13. Задачі на множення дробів

+14. Взаємно обернені числа

+15. Ділення звичайних дробів

+16. Задачі на ділення дробів

+17. Перетворення звичайних дробів у десяткові. Періодичні десяткові дроби

+18. Вправи на всі дії зі звичайними дробами

+§ 4. ПРОПОРЦІЇ І ВІДНОШЕННЯ10

+20. Відношення. Основна властивість відношення

+ 29. Стовпчасті та кругові діаграми

+21. Випадкові події

+22. Імовірність випадкової події

+23. Пропорція

+24. Пряма пропорційна залежність

+25. Відсоткове відношення

+27. Коло. Довжина кола

+28. Круг. Площа круга

+§ 5. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ЧИСЕЛ8

+30. Додатні та від’ємні числа. Число 0

+31. Координатна пряма. Раціональні числа

+34. Додавання від’ємних раціональних чисел

+35. Додавання двох чисел з різними знаками

+36. Віднімання раціональних чисел

+§ 6. МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ЧИСЕЛ9

+38. Множення раціональних чисел

+39. Переставна і сполучна властивості множення. Коефіцієнт

+40. Розподільна властивість множення. Зведення подібних доданків

+41. Ділення раціональних чисел

+42. Розв’язування рівнянь

+43. Розв’язування задач за допомогою рівнянь

+44. Паралельні та перпендикулярні прямі

+45. Координатна площина

+46. Приклади графіків залежностей між величинами

+ЗАВДАННЯ ЗА КУРС МАТЕМАТИКИ 6 КЛАСУ

+ЗАДАЧІ ПІДВИЩЕНОЇ СКЛАДНОСТІ

№5

+§ 1. ПОДІЛЬНІСТЬ ЧИСЕЛ7

+1. Дільники натурального числа

+2. Ознаки подільності на 2, 5 і 10

+3. Ознаки подільності на 9 і на 3

+4. Прості й складені числа

+5. Розкладання натуральних чисел на прості множники

+6. Найбільший спільний дільник

+7. Кратні натурального числа. Найменше спільне кратне

+§ 2. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЗВИЧАЙНИХ ДРОБІВ4

+8. Основна властивість дробу

+9. Застосування основної властивості дробу

+10. Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів

+11. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками

+§ 3. МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ ЗВИЧАЙНИХ ДРОБІВ8

+12. Множення звичайних дробів

+13. Задачі на множення дробів

+14. Взаємно обернені числа

+15. Ділення звичайних дробів

+16. Задачі на ділення дробів

+17. Перетворення звичайних дробів у десяткові. Періодичні десяткові дроби

+18. Вправи на всі дії зі звичайними дробами

+§ 4. ПРОПОРЦІЇ І ВІДНОШЕННЯ10

+20. Відношення. Основна властивість відношення

+ 29. Стовпчасті та кругові діаграми

+21. Випадкові події

+22. Імовірність випадкової події

+23. Пропорція

+24. Пряма пропорційна залежність

+25. Відсоткове відношення

+27. Коло. Довжина кола

+28. Круг. Площа круга

+§ 5. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ЧИСЕЛ8

+30. Додатні та від’ємні числа. Число 0

+31. Координатна пряма. Раціональні числа

+33. Порівняння чисел