6 класс , Українська мова

ГДЗ Українська мова 6 клас Бондаренко 2014 – Відповіді

Н. В. Бондаренко, А. В. Ярмолюк
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд

+Від авторів1

+§ 1. Краса і багатство української мови

+ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО6

+§ 2. Словосполучення і речення. Головні члени речення. Просте речення

+§ 3. Однорідні члени речення, вставні слова і звертання в простому реченні. Розділові знаки в простому реченні

+§ 4. Складне речення. Розділові знаки в складному реченні

+§ 5. Пряма мова Діалог. Розділові знаки при прямій мові й діалозі

+§ 6. Текст. Структура тексту

+§ 7. Типи висловлювання. Стиль тексту. Офіційно-діловий стиль тексту

+ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОПЯ10

+§ 8. Групи слів за походженням

+ § 17. Прислів'я, приказки, афоризми (крилаті вислови) як різновиди фразеологізмів

+§ 9. Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів

+§ 10. Активна і пасивна лексика. Застарілі слова (архаїзми, історизми), неологізми

+§ 11. Групи слів за вживанням. Загальновживані та стилістично забарвлені слова

+§ 12. Діалектні слова

+§ 13. Професійні слова і терміни. Просторічні слова

+§ 14. Офіційно-ділова лексика

+§ 15. Фразеологізми. Словник фразеологізмів

+§ 16. Джерела українських фразеологізмів

+СЛОВОТВІР, ОРФОГРАФІЯ8

+§ 18. Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення

+§ 19. Словотвірний ланцюжок. Словотвірне гніздо. Словотвірний словник. Словотвірний розбір слова

+§ 20. Зміни приголосних при творенні іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ський, -цький

+§ 21. Зміни приголосних при творенні прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зькта іменників із суфіксами -ств(о), -зтв(о), -цтв(о)

+§ 22. Складні слова. Сполучні о, е, е в складних словах

+§ 23. Правопис складних слів разом і через дефіс

+§ 24. Написання слів з пів

+§ 25. Творення і правопис складноскорочених слів

+ІМЕННИК17

+§ 26. Загальна характеристика частин мови

+ § 35. Відмінювання іменників II відміни

+ § 36. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду II відміни в родовому відмінку

+ § 37. Відмінювання іменників III та IV відміни

+ § 38. Особливості написання іменників у кличному відмінку

+ § 39. Відмінювання іменників, що мають форму лише множини

+ § 40. Особливості творення іменників. Правопис складних іменників

+ § 41. Не з іменниками

+ § 42. Букви е, и, і в суфіксах -ечок-, -ечк-, -ичок-, -ичк-, -інн(я), -енн(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о)

+ § 43. Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові та прізвищ іменникової форми

+§ 28. Іменники — назви істот і неістот

+§ 29. Іменники — загальні та власні, конкретні й абстрактні назви. Збірні іменники. Велика буква і лапки у власних назвах

+§ 30. Рід іменників. Іменники спільного роду. Рід незмінюваних іменників

+§ 31. Число іменників

+§ 32. Відмінки іменників

+§ 33. Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни

+§ 34. Відмінювання іменників І відміни

+ПРИКМЕТНИК8

+ § 53. Написання прізвищ прикметникової форми

+§ 46. Ступені порівняння якісних прикметників

+§ 47. Відмінювання прикметників. Прикметники твердої і м’якої групи

+§ 48. Творення прикметників. Перехід прикметників в іменники

+§ 49. Написання прикметникових суфіксів

+§ 50. Написання не з прикметниками

+§ 51. Написання –н і -нн у прикметниках

+§ 52. Написання складних прикметників разом і через дефіс

+ЧИСЛІВНИК3

+§ 55. Числівники кількісні і порядкові. Числівники прості, складні та складені

+§ 56. Відмінювання і правопис кількісних (класне кількісних, збірних і неозначено-кількісних) числівників

+§ 57. Відмінювання і правопис порядкових числівників

+ЗАЙМЕННИК3

+§ 59. Розряди займенників за значенням

+§ 60. Відмінювання займенників

+§ 61. Правопис займенників

+ЗВ'ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ)18

+§ 62. Мова і розмова. Загальне уявлення про ситуацію спілкування

+ § 71. Письмовий докладний переказ художнього тексту з творчим завданням

+ § 72. Основні джерела та систематизація матеріалу для твору. Складний план готового тексту. Простий план класного висловлювання

+ § 73. Усний твір-опис приміщення в художньому стилі на основі особистих вражень

+ § 74. Усний твір-опис природи в художньому стилі на основі особистих вражень

+ § 75 Усний твір-оповідання за жанровою картиною

+ § 76. Повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі

+ § 77. Письмовий твір-опис приміщення в науковому стилі на основі особистих вражень

+ § 78. Письмовий твір-опис природи в художньому стилі за картиною

+ § 79. Письмовий твір-роздум у художньому стилі про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень

+ § 81. Замітка в газету — роздум про вчинки людей

+§ 63. Складання і розігрування діалогів до запропонованої ситуації

+§ 65. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення

+§ 66. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи

+§ 67. Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю з елементами роздуму

+§ 68. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення

+§ 69. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

+§ 70. Письмовий вибірковий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи

№5

+Від авторів1

+§ 1. Краса і багатство української мови

+ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО6

+§ 2. Словосполучення і речення. Головні члени речення. Просте речення

+§ 3. Однорідні члени речення, вставні слова і звертання в простому реченні. Розділові знаки в простому реченні

+§ 4. Складне речення. Розділові знаки в складному реченні

+§ 5. Пряма мова Діалог. Розділові знаки при прямій мові й діалозі

+§ 6. Текст. Структура тексту

+§ 7. Типи висловлювання. Стиль тексту. Офіційно-діловий стиль тексту

+ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОПЯ10

+§ 8. Групи слів за походженням

+ § 17. Прислів'я, приказки, афоризми (крилаті вислови) як різновиди фразеологізмів

+§ 9. Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів

+§ 10. Активна і пасивна лексика. Застарілі слова (архаїзми, історизми), неологізми

+§ 11. Групи слів за вживанням. Загальновживані та стилістично забарвлені слова

+§ 12. Діалектні слова

+§ 13. Професійні слова і терміни. Просторічні слова

+§ 14. Офіційно-ділова лексика

+§ 15. Фразеологізми. Словник фразеологізмів

+§ 16. Джерела українських фразеологізмів

+СЛОВОТВІР, ОРФОГРАФІЯ8

+§ 18. Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення

+§ 19. Словотвірний ланцюжок. Словотвірне гніздо. Словотвірний словник. Словотвірний розбір слова

+§ 20. Зміни приголосних при творенні іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ський, -цький

+§ 21. Зміни приголосних при творенні прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зькта іменників із суфіксами -ств(о), -зтв(о), -цтв(о)

+§ 22. Складні слова. Сполучні о, е, е в складних словах

+§ 23. Правопис складних слів разом і через дефіс

+§ 24. Написання слів з пів

+§ 25. Творення і правопис складноскорочених слів

+ІМЕННИК17

+§ 26. Загальна характеристика частин мови

+ § 35. Відмінювання іменників II відміни

+ § 36. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду II відміни в родовому відмінку

+ § 37. Відмінювання іменників III та IV відміни

+ § 38. Особливості написання іменників у кличному відмінку

+ § 39. Відмінювання іменників, що мають форму лише множини

+ § 40. Особливості творення іменників. Правопис складних іменників

+ § 41. Не з іменниками

+ § 42. Букви е, и, і в суфіксах -ечок-, -ечк-, -ичок-, -ичк-, -інн(я), -енн(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о)

+ § 43. Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові та прізвищ іменникової форми

+§ 28. Іменники — назви істот і неістот

+§ 29. Іменники — загальні та власні, конкретні й абстрактні назви. Збірні іменники. Велика буква і лапки у власних назвах

+§ 30. Рід іменників. Іменники спільного роду. Рід незмінюваних іменників

+§ 31. Число іменників

+§ 32. Відмінки іменників

+§ 33. Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни

+§ 34. Відмінювання іменників І відміни

+ПРИКМЕТНИК8

+ § 53. Написання прізвищ прикметникової форми

+§ 46. Ступені порівняння якісних прикметників

+§ 47. Відмінювання прикметників. Прикметники твердої і м’якої групи

+§ 48. Творення прикметників. Перехід прикметників в іменники

+§ 49. Написання прикметникових суфіксів

+§ 50. Написання не з прикметниками

+§ 51. Написання –н і -нн у прикметниках

+§ 52. Написання складних прикметників разом і через дефіс

+ЧИСЛІВНИК3

+§ 55. Числівники кількісні і порядкові. Числівники прості, складні та складені

+§ 56. Відмінювання і правопис кількісних (класне кількісних, збірних і неозначено-кількісних) числівників

+§ 57. Відмінювання і правопис порядкових числівників

+ЗАЙМЕННИК3

+§ 59. Розряди займенників за значенням

+§ 60. Відмінювання займенників

+§ 61. Правопис займенників

+ЗВ'ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ)18

+§ 62. Мова і розмова. Загальне уявлення про ситуацію спілкування

+ § 71. Письмовий докладний переказ художнього тексту з творчим завданням

+ § 72. Основні джерела та систематизація матеріалу для твору. Складний план готового тексту. Простий план класного висловлювання

+ § 73. Усний твір-опис приміщення в художньому стилі на основі особистих вражень

+ § 74. Усний твір-опис природи в художньому стилі на основі особистих вражень

+ § 75 Усний твір-оповідання за жанровою картиною

+ § 76. Повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі

+ § 77. Письмовий твір-опис приміщення в науковому стилі на основі особистих вражень

+ § 78. Письмовий твір-опис природи в художньому стилі за картиною

+ § 79. Письмовий твір-роздум у художньому стилі про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень

+ § 81. Замітка в газету — роздум про вчинки людей

+§ 63. Складання і розігрування діалогів до запропонованої ситуації

+§ 65. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення

+§ 66. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи

+§ 67. Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю з елементами роздуму

+§ 68. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення

+§ 69. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

+§ 70. Письмовий вибірковий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи

Поделиться в соц. сетях

X