6 клас , Українська мова

ГДЗ Українська мова 6 клас Заболотний 2014 – Для російськомовних шкіл

В. В. Заболотний, О. В. Заболотний
1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок

+ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО6

+1. Словосполучення й речення. Головні члени речення. Просте речення

+2. Однорідні члени речення, звертання, вставні слова

+3. Складне речення. Пряма мова. Діалог

+4. Орфограми

+5. Текст

+6. Типи і стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль

+Повторення та узагальнення вивченого в п'ятом класі3

+§ 1. Словосполучення і речення

+§ 2. Просте і складне речення

+§ 3. Орфограми в коренях, префіксах, суфіксах

+ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ9

+7. Групи слів за їх походженням

+8. Активна й пасивна лексика

+9. Загальновживані й стилістично забарвлені слова. Офіційно-ділова лексика

+10. Професійні слова й терміни

+11. Діалектні та просторічні слова

+12. Фразеологізми

+13. Джерела української фразеології

+14. Прислів’я, приказки, крилаті вислови, афоризми

+15. Узагальнення вивченого з теми «Лексикологія. Фразеологія»

+Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики. Іменник18

+§ 4. Іменник як частина мови

+ § 13. Відмінювання іменників 3 та 4 відмін

+ § 14. Відмінювання іменників, що мають форму тільки множини

+ § 15. Незмінювані іменники

+ § 16. Основні способи творення іменників

+ § 17. Не з іменниками

+ § 18. Букви е, и, і в суфіксах іменників

+ § 19. Написання й відмінювання імен по батькові та прізвищ

+ § 20. Узагальнення вивченого

+ Готуємося до тематичного оцінювання

+§ 5. Велика буква й лапки у власних назвах

+§ 6. Рід іменників

+§ 7. Число іменників

+§ 8. Відмінки іменників

+§ 9. Типи відмін іменників

+§ 10. Відміновання іменників 1 відміни

+§ 11. Відмінювання іменникі 2 відміни

+§ 12. Закінчення іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини

+Прикметник13

+§ 21. Прикметник як частина мови

+ § 30. Написання складних прикметників разом і через дефіз

+ § 31. Написання прізвищ прикметникової форми

+ § 32. Узагальнення вивченого

+ Готуємося до тематичного оцінювання

+§ 22. Групи прикметників за значенням

+§ 23. Ступені порівняння якісних прикметників

+§ 24. Повні й короткі форми прикметників

+§ 25. Відмінювання прикметників

+§ 26. Творення прикметників

+§ 27. Не з прикметниками

+§ 28. Написання суфіксів прикметників

+§ 29. Букви н і нн в прикметниках

+СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ6

+16. Змінювання й творення слів

+17. Основні способи словотворення

+18. Зміни приголосних при творенні слів

+19. Складні слова. Правопис складних слів

+20. Творення й правопис складноскорочених слів

+21. Узагальнення вивченого з теми «Словотвір. Орфографія»

+МОРФОЛОГІЯ ТА ОРФОГРАФІЯ. ІМЕННИК18

+22. Загальна характеристика частин мови

+ 31. Закінчення іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини

+ 32. Відмінювання іменників ІІІ і IV відмін

+ 33. Відмінювання іменників, що мають форму тільки множини

+ 34. Незмінювані іменники

+ 35. Особливості творення іменників. Букви е, и, і в суфіксах іменників

+ 36. Написання й відмінювання імен по батькові та прізвищ

+ 37. Написання не з іменниками

+ 38. Правопис складних іменників

+ 39. Узагальнення вивченого з теми «Іменник»

+23. Іменник як частина мови

+24. Велика буква та лапки у власних назвах

+25. Рід іменників

+26. Число іменників

+27. Відмінки іменників. Відмінювання іменників

+28. Відміни й групи іменників

+29. Відмінювання іменників І відміни

+30. Відмінювання іменників ІІ відміни

+Числівник8

+§ 33. Числівник як частина мови

+§ 34. Розряди кількісних числівників

+§ 35. Відмінювання кількісних числівників

+§ 36. Відмінювання дробових і збірних числівників

+§ 37. Відмінювання та написання порядкових числівників

+§ 38. Уживання кількісних числівників з іменниками

+§ 39. Узагальнення вивченого

+Готуємося до тематичного оцінювання

+Займенник8

+§ 40. Займенник як частина мови

+§ 41. Особові та зворотний займенники

+§ 42. Питальні й відносні займенники

+§ 43. Заперечні й неозначені займенники

+§ 44. Присвійні займенники

+§ 45. Вказівні й означальні займенники

+§ 46. Узагальнення вивченого

+Готуємося до тематичного оцінювання

+ПРИКМЕТНИК12

+40. Прикметник як частина мови

+ 49. Написання складних прикметників разом і через дефіс

+ 50. Написання прізвищ прикметникової форми

+ 51. Узагальнення вивченого з теми «Прикметник»

+41. Групи прикметників за значенням

+42. Ступені порівняння якісних прикметників

+43. Повні й короткі форми прикметників

+44. Відмінювання прикметників

+45. Творення прикметників

+46. Написання суфіксів прикметників

+47. Написання не з прикметниками

+48. Написання -н- і -нн- у прикметниках

+Дієслово17

+§ 47. Дієслово як частина мови

+ § 56. Майбутній час

+ § 57. Дієслова 1 та 2 дієвідмін

+ § 58. Способи дієслів

+ § 59. Дієслова наказового способу

+ § 60. Безособові дієслова

+ § 61. Способи творення дієслів

+ § 62. Узагальнення вивченого

+ Готуємося до тематичного оцінювання

+§ 48. Неозначена форма дієслова

+§ 49. Особові форми дієслова

+§ 50. Написання не з дієсловами

+§ 51. Вид дієслова

+§ 52. Перехідні та неперехідні дієслова

+§ 53. Часи дієслова

+§ 54. Теперішній час

+§ 55. Минулий час

+ЧИСЛІВНИК7

+52. Числівник як частина мови

+53. Розряди кількісних числівникі

+54. Відмінювання кількісних числівників, що означають цілі числа

+55. Відмінювання дробових і збірних числівників

+56. Відмінювання та написання порядкових числівників

+57. Уживання кількісних числівників з іменниками

+58. Узагальнення вивченого з теми «Числівник»

+ЗАЙМЕННИК7

+59. Займенник як частина мови

+60. Особові та зворотний займенники

+61. Питальні й відносні займенники

+62. Заперечні й неозначені займенники

+63. Присвійні займенники

+64. Вказівні й означальні займенники

+65. Узагальнення вивченого з теми «Займенник»

+Повторення в кінці року1

+§ 63. Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики

+ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ3

+66. Лексикологія

+67. Словотвір. Орфографія

+68. Морфологія. Орфографія

+УРОКИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ

№5

+ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО6

+1. Словосполучення й речення. Головні члени речення. Просте речення

+2. Однорідні члени речення, звертання, вставні слова

+3. Складне речення. Пряма мова. Діалог

+4. Орфограми

+5. Текст

+6. Типи і стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль

+Повторення та узагальнення вивченого в п'ятом класі3

+§ 1. Словосполучення і речення

+§ 2. Просте і складне речення

+§ 3. Орфограми в коренях, префіксах, суфіксах

+ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ9

+7. Групи слів за їх походженням

+8. Активна й пасивна лексика

+9. Загальновживані й стилістично забарвлені слова. Офіційно-ділова лексика

+10. Професійні слова й терміни

+11. Діалектні та просторічні слова

+12. Фразеологізми

+13. Джерела української фразеології

+14. Прислів’я, приказки, крилаті вислови, афоризми

+15. Узагальнення вивченого з теми «Лексикологія. Фразеологія»

+Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики. Іменник18

+§ 4. Іменник як частина мови

+ § 13. Відмінювання іменників 3 та 4 відмін

+ § 14. Відмінювання іменників, що мають форму тільки множини

+ § 15. Незмінювані іменники

+ § 16. Основні способи творення іменників

+ § 17. Не з іменниками

+ § 18. Букви е, и, і в суфіксах іменників

+ § 19. Написання й відмінювання імен по батькові та прізвищ

+ § 20. Узагальнення вивченого

+ Готуємося до тематичного оцінювання

+§ 5. Велика буква й лапки у власних назвах

+§ 6. Рід іменників

+§ 7. Число іменників

+§ 8. Відмінки іменників

+§ 9. Типи відмін іменників

+§ 10. Відміновання іменників 1 відміни

+§ 11. Відмінювання іменникі 2 відміни

+§ 12. Закінчення іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини

+Прикметник13

+§ 21. Прикметник як частина мови

+ § 30. Написання складних прикметників разом і через дефіз

+ § 31. Написання прізвищ прикметникової форми

+ § 32. Узагальнення вивченого

+ Готуємося до тематичного оцінювання

+§ 22. Групи прикметників за значенням

+§ 23. Ступені порівняння якісних прикметників

+§ 24. Повні й короткі форми прикметників

+§ 25. Відмінювання прикметників

+§ 26. Творення прикметників

+§ 27. Не з прикметниками

+§ 28. Написання суфіксів прикметників

+§ 29. Букви н і нн в прикметниках

+СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ6

+16. Змінювання й творення слів

+17. Основні способи словотворення

+18. Зміни приголосних при творенні слів

+19. Складні слова. Правопис складних слів

+20. Творення й правопис складноскорочених слів

+21. Узагальнення вивченого з теми «Словотвір. Орфографія»

+МОРФОЛОГІЯ ТА ОРФОГРАФІЯ. ІМЕННИК18

+22. Загальна характеристика частин мови

+ 31. Закінчення іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини

+ 32. Відмінювання іменників ІІІ і IV відмін

+ 33. Відмінювання іменників, що мають форму тільки множини

+ 34. Незмінювані іменники

+ 35. Особливості творення іменників. Букви е, и, і в суфіксах іменників

+ 36. Написання й відмінювання імен по батькові та прізвищ

+ 37. Написання не з іменниками

+ 38. Правопис складних іменників

+ 39. Узагальнення вивченого з теми «Іменник»

+23. Іменник як частина мови

+24. Велика буква та лапки у власних назвах

+25. Рід іменників

+26. Число іменників

+27. Відмінки іменників. Відмінювання іменників

+28. Відміни й групи іменників

+29. Відмінювання іменників І відміни

+30. Відмінювання іменників ІІ відміни

+Числівник8

+§ 33. Числівник як частина мови

+§ 34. Розряди кількісних числівників

+§ 35. Відмінювання кількісних числівників

+§ 36. Відмінювання дробових і збірних числівників

+§ 37. Відмінювання та написання порядкових числівників

+§ 38. Уживання кількісних числівників з іменниками

+§ 39. Узагальнення вивченого

+Готуємося до тематичного оцінювання

+Займенник8

+§ 40. Займенник як частина мови

+§ 41. Особові та зворотний займенники

+§ 42. Питальні й відносні займенники

+§ 43. Заперечні й неозначені займенники

+§ 44. Присвійні займенники

+§ 45. Вказівні й означальні займенники

+§ 46. Узагальнення вивченого

+Готуємося до тематичного оцінювання

+ПРИКМЕТНИК12

+40. Прикметник як частина мови

+ 49. Написання складних прикметників разом і через дефіс

+ 50. Написання прізвищ прикметникової форми

+ 51. Узагальнення вивченого з теми «Прикметник»

+41. Групи прикметників за значенням

+42. Ступені порівняння якісних прикметників

+43. Повні й короткі форми прикметників

+44. Відмінювання прикметників

+45. Творення прикметників

+46. Написання суфіксів прикметників

+47. Написання не з прикметниками

+48. Написання -н- і -нн- у прикметниках

+Дієслово17

+§ 47. Дієслово як частина мови

+ § 56. Майбутній час

+ § 57. Дієслова 1 та 2 дієвідмін

+ § 58. Способи дієслів

+ § 59. Дієслова наказового способу

+ § 60. Безособові дієслова

+ § 61. Способи творення дієслів

+ § 62. Узагальнення вивченого

+ Готуємося до тематичного оцінювання

+§ 48. Неозначена форма дієслова

+§ 49. Особові форми дієслова

+§ 50. Написання не з дієсловами

+§ 51. Вид дієслова

+§ 52. Перехідні та неперехідні дієслова

+§ 53. Часи дієслова

+§ 54. Теперішній час

+§ 55. Минулий час

+ЧИСЛІВНИК7

+52. Числівник як частина мови

+53. Розряди кількісних числівникі

+54. Відмінювання кількісних числівників, що означають цілі числа

+55. Відмінювання дробових і збірних числівників

+56. Відмінювання та написання порядкових числівників

+57. Уживання кількісних числівників з іменниками

+58. Узагальнення вивченого з теми «Числівник»

+ЗАЙМЕННИК7

+59. Займенник як частина мови

+60. Особові та зворотний займенники

+61. Питальні й відносні займенники

+62. Заперечні й неозначені займенники

+63. Присвійні займенники

+64. Вказівні й означальні займенники

+65. Узагальнення вивченого з теми «Займенник»

+Повторення в кінці року1

+§ 63. Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики

+ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ3

+66. Лексикологія

+67. Словотвір. Орфографія

+68. Морфологія. Орфографія

+УРОКИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ

Поділитись у соц. мережах

X