7 клас , Алгебра

ГДЗ Алгебра 7 клас Істер 2007 – Відповіді

1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок

+Розділ 1. Лінійні рівняння з однією змінною4

+§ 1. Загальні відомості про рівняння (Урок 1)

+§ 2. Лінійне рівняння з однією змінною. Розв'язування лінійних рівнянь з однією змінною і рівнянь, що зводяться до них (Уроки 2-4)

+§ 3. Розв'язування задач за допомогою лінійних рівнянь. Рівняння як математична модель задачі (Уроки 5-8)

+Вправи для повторення розділу 1

+Розділ 2. Цілі вирази19

+§ 4. Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази. Числове значення виразу (Уроки 10, 11)

+ § 13. Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки (Уроки 31-33)

+ § 15. Розкладання многочленів на множники способом групування (Уроки 38, 39)

+ § 17. Розкладання многочленів на множники за допомогою формул квадрата суми і квадрата різниці (Уроки 44, 45)

+ § 18. Множення різниці двох виразів на їх суму (Уроки 46-48)

+ § 19. Розкладання на множники різниці квадратів двох виразів (Уроки 49, 50)

+ § 20. Сума і різниця кубів (Уроки 51, 52)

+ § 21. Застосування кількох способів розкладання многочленів на множники (Уроки 53-55)

+§ 5. Тотожні вирази. Тотожність. Тотожне перетворення виразу. Доведення тотожностей (Уроки 12, 13)

+§ 6. Степінь з натуральним показником (Уроки 14, 15)

+§ 7. Властивості степеня з натуральним показником (Уроки 16-18)

+§ 8. Одночлен. Стандартний вигляд одночлена (Урок 19)

+§ 9. Множення одночленів. Піднесення одночленів до степеня (Уроки 20, 21)

+§ 10. Многочлен. Подібні члени многочлена та їх зведення (Уроки 23, 24)

+§ 11. Додавання і віднімання многочленів (Уроки 25-27)

+§ 12. Множення одночлена на многочлен (Уроки 28-30)

+Розділ 3. Функції4

+§ 22. Функція. Область визначення і область значень функції. Способи задания функції

+§ 23. Графік функції. Графічний спосіб задания функції (Уроки 60, 61)

+§ 24. Лінійна функція, її графік та властивості (Уроки 62-65)

+Вправи для повторення розділу 3

+Розділ 4. Системи лінійних рівнянь з двома змінними7

+§ 25. Рівняння з двома змінними. Розв'язок рівняння з двома змінними. Лінійне рівняння з двома змінними (Уроки 67, 68)

+§ 26. Графік лінійного рівняння з двома змінними (Уроки 69, 70)

+§ 28. Розв'язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановки (Уроки 73, 74)

+§ 29. Розв'язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом додавання (Уроки 75, 76)

+§ 30. Розв'язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь (Уроки 77-79)

№5

+Розділ 1. Лінійні рівняння з однією змінною4

+§ 1. Загальні відомості про рівняння (Урок 1)

+§ 2. Лінійне рівняння з однією змінною. Розв'язування лінійних рівнянь з однією змінною і рівнянь, що зводяться до них (Уроки 2-4)

+§ 3. Розв'язування задач за допомогою лінійних рівнянь. Рівняння як математична модель задачі (Уроки 5-8)

+Вправи для повторення розділу 1

+Розділ 2. Цілі вирази19

+§ 4. Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази. Числове значення виразу (Уроки 10, 11)

+ § 13. Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки (Уроки 31-33)

+ § 15. Розкладання многочленів на множники способом групування (Уроки 38, 39)

+ § 17. Розкладання многочленів на множники за допомогою формул квадрата суми і квадрата різниці (Уроки 44, 45)

+ § 18. Множення різниці двох виразів на їх суму (Уроки 46-48)

+ § 19. Розкладання на множники різниці квадратів двох виразів (Уроки 49, 50)

+ § 20. Сума і різниця кубів (Уроки 51, 52)

+ § 21. Застосування кількох способів розкладання многочленів на множники (Уроки 53-55)

+§ 5. Тотожні вирази. Тотожність. Тотожне перетворення виразу. Доведення тотожностей (Уроки 12, 13)

+§ 6. Степінь з натуральним показником (Уроки 14, 15)

+§ 7. Властивості степеня з натуральним показником (Уроки 16-18)

+§ 8. Одночлен. Стандартний вигляд одночлена (Урок 19)

+§ 9. Множення одночленів. Піднесення одночленів до степеня (Уроки 20, 21)

+§ 10. Многочлен. Подібні члени многочлена та їх зведення (Уроки 23, 24)

+§ 11. Додавання і віднімання многочленів (Уроки 25-27)

+§ 12. Множення одночлена на многочлен (Уроки 28-30)

+Розділ 3. Функції4

+§ 22. Функція. Область визначення і область значень функції. Способи задания функції

+§ 23. Графік функції. Графічний спосіб задания функції (Уроки 60, 61)