7 класс , Біологія

ГДЗ Біологія 7 клас Костіков 2015 – Відповіді

І. Ю. Костіков, С. О. Волгін, В.В. Додь
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд

+Вступ4

+§ 1. Загальні відомості про тварин2

+Запитання

+Завдання

+§ 2. Будова клітин у тварин2

+Запитання

+Завдання

+§ 3. Будова та функції тканин у тварин2

+Запитання

+Завдання

+§ 4. Органи і системи органів тварин2

+Запитання

+Завдання

+Тема 1. Різноманітність тварин22

+§ 5. Поняття про класифікацію тварин2

+Запитання

+Завдання

+ § 15. Тип модюски або м'якуни1

+Запитання

+ § 16. Тип модюски або м'якуни. Клас головоногі молюски1

+Запитання

+ § 17. Тип хордові. Загальна характеристика1

+Запитання

+ § 18. Тип хордові. Розмноження і розвиток риб1

+Запитання

+ § 19. Тип хордові. Клас земноводні1

+Запитання

+ § 20. Тип хордові. Клас плазуни1

+Запитання

+ § 21. Тип хордові. Розмноження і розвиток2

+Запитання

+Завдання

+ § 22. Тип хордові. Клас птахи1

+Запитання

+ § 23. Тип хордові. Розмноження і розвиток птахів1

+Запитання

+ Практична робота 2. Виявлення пристосувань до способу життя у різних птахів

+§ 6. Тип кишковопорожнинні1

+Запитання

+ § 24. Тип хордові. Клас ссавці1

+Запитання

+ § 25. Тип хордові. Розмноження і розвиток ссавців1

+Запитання

+ Практична робота 3. Особливості зовнішньої будови хордових тварин у зв'язку з пристосуванням до різних умов існування

+§ 7. Паразитичні черви2

+Запитання

+Завдання

+§ 8. Тип кільчасті черви. Клас багатощетинкові черви2

+Запитання

+Завдання

+§ 9. Тип кільчасті черви. Класи малощетинкові черви і п'явки2

+Запитання

+Завдання

+§ 12. Тип членистоногі. Клас комахи2

+Запитання

+Завдання

+§ 13. Різноманітність комах. Роль комах у природі та значення в житті людини1

+Запитання

+Практична робота 1. Виявлення пристосувань до способу життя у різних комах

+§ 14. Тип молюски, або м'якуни. клас черевоногі молюски1

+Запитання

+Тема 2. Процеси життєдіяльності тварин12

+§ 26. Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Живлення і травлення1

+Запитання

+ § 33. Органи чуття тварин та їх значення2

+Запитання

+Завдання

+ § 34. Нервова система тварин, її значення і будова у різних тварин1

+Запитання

+ § 35. Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин. Статеві клітини та запліднення2

+Запитання

+Завдання

+ § 36. Розвиток тварин. Періоди та тривалість життя тварин1

+Запитання

+§ 27. Різноманітність травних систем2

+Запитання

+Завдання

+§ 28. Дихання та газообмін у тварин. Органи дихання, їх різноманітність та функції2

+Запитання

+Завдання

+§ 29. Транспорт речовин у тварин. Незамкнена і замкнена кровоносні системи. Кров, ії основні функції2

+Запитання

+Завдання

+Практична робота 4 Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин

+§ 30. Виділення, його значення для організму. Форми виділення у тварин. Органи виділення тварин2

+Запитання

+Завдання

+Практична робота 5 Порівняння будови скелетів хребетних тварин

+§ 32. Покриви тіла тварин, к різноманітність та функції2

+Запитання

+Завдання

+Тема 3. Поведінка тварин7

+§ 37. Поведінка тварин та методи її вивчення2

+Запитання

+Завдання

+§ 38. Вроджена і набута поведінка2

+Запитання

+Завдання

+§ 40. Форми поведінки тварин. Форми індивідуальної поведінки2

+Запитання

+Завдання

+§ 41. Форми суспільної поведінки тварин. Типи угруповань тварин з груповою поведінкою1

+Запитання

+§ 42. Ієрархія у групі. Комунікація тварин2

+Запитання

+Завдання

+Практична робота 7. Визначення форм поведінки тварин (за відеоматеріалами або описом)

+§ 43. Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення. Елементарна розумова діяльність у тварин2

+Запитання

+Завдання

+Тема 4. Організми і середовище існування5

+§ 44. Популяція, екосистема, чинники середовища2

+Запитання

+Завдання

+§ 45. Ланцюги живлення і потік енергії2

+Запитання

+Завдання

+§ 46. Взаємозв'язок компонентів екосистеми. Співіснування організмів в угрупованнях2

+Запитання

+Завдання

+§ 47. Вплив людини та м діяльності на організми. Екологічна етика1

+Запитання

+§ 48. Природоохоронні території. Червона книга України1

+Запитання

+Лабораторні роботи

№5

+Вступ4

+§ 1. Загальні відомості про тварин2

+Запитання

+Завдання

+§ 2. Будова клітин у тварин2

+Запитання

+Завдання

+§ 3. Будова та функції тканин у тварин2

+Запитання

+Завдання

+§ 4. Органи і системи органів тварин2

+Запитання

+Завдання

+Тема 1. Різноманітність тварин22

+§ 5. Поняття про класифікацію тварин2

+Запитання

+Завдання

+ § 15. Тип модюски або м'якуни1

+Запитання

+ § 16. Тип модюски або м'якуни. Клас головоногі молюски1

+Запитання

+ § 17. Тип хордові. Загальна характеристика1

+Запитання

+ § 18. Тип хордові. Розмноження і розвиток риб1

+Запитання

+ § 19. Тип хордові. Клас земноводні1

+Запитання

+ § 20. Тип хордові. Клас плазуни1

+Запитання

+ § 21. Тип хордові. Розмноження і розвиток2

+Запитання

+Завдання

+ § 22. Тип хордові. Клас птахи1

+Запитання

+ § 23. Тип хордові. Розмноження і розвиток птахів1

+Запитання

+ Практична робота 2. Виявлення пристосувань до способу життя у різних птахів

+§ 6. Тип кишковопорожнинні1

+Запитання

+ § 24. Тип хордові. Клас ссавці1

+Запитання

+ § 25. Тип хордові. Розмноження і розвиток ссавців1

+Запитання

+ Практична робота 3. Особливості зовнішньої будови хордових тварин у зв'язку з пристосуванням до різних умов існування

+§ 7. Паразитичні черви2

+Запитання

+Завдання

+§ 8. Тип кільчасті черви. Клас багатощетинкові черви2

+Запитання

+Завдання

+§ 9. Тип кільчасті черви. Класи малощетинкові черви і п'явки2

+Запитання

+Завдання

+§ 12. Тип членистоногі. Клас комахи2

+Запитання

+Завдання

+§ 13. Різноманітність комах. Роль комах у природі та значення в житті людини1

+Запитання

+Практична робота 1. Виявлення пристосувань до способу життя у різних комах

+§ 14. Тип молюски, або м'якуни. клас черевоногі молюски1

+Запитання

+Тема 2. Процеси життєдіяльності тварин12

+§ 26. Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Живлення і травлення1

+Запитання

+ § 33. Органи чуття тварин та їх значення2

+Запитання

+Завдання

+ § 34. Нервова система тварин, її значення і будова у різних тварин1

+Запитання

+ § 35. Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин. Статеві клітини та запліднення2

+Запитання

+Завдання

+ § 36. Розвиток тварин. Періоди та тривалість життя тварин1

+Запитання

+§ 27. Різноманітність травних систем2

+Запитання

+Завдання

+§ 28. Дихання та газообмін у тварин. Органи дихання, їх різноманітність та функції2

+Запитання

+Завдання

+§ 29. Транспорт речовин у тварин. Незамкнена і замкнена кровоносні системи. Кров, ії основні функції2

+Запитання

+Завдання

+Практична робота 4 Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин

+§ 30. Виділення, його значення для організму. Форми виділення у тварин. Органи виділення тварин2

+Запитання

+Завдання

+Практична робота 5 Порівняння будови скелетів хребетних тварин

+§ 32. Покриви тіла тварин, к різноманітність та функції2

+Запитання

+Завдання

+Тема 3. Поведінка тварин7

+§ 37. Поведінка тварин та методи її вивчення2

+Запитання

+Завдання

+§ 38. Вроджена і набута поведінка2

+Запитання

+Завдання

+§ 40. Форми поведінки тварин. Форми індивідуальної поведінки2

+Запитання

+Завдання

+§ 41. Форми суспільної поведінки тварин. Типи угруповань тварин з груповою поведінкою1

+Запитання

+§ 42. Ієрархія у групі. Комунікація тварин2

+Запитання

+Завдання

+Практична робота 7. Визначення форм поведінки тварин (за відеоматеріалами або описом)

+§ 43. Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення. Елементарна розумова діяльність у тварин2

+Запитання

+Завдання

+Тема 4. Організми і середовище існування5

+§ 44. Популяція, екосистема, чинники середовища2

+Запитання

+Завдання

+§ 45. Ланцюги живлення і потік енергії2

+Запитання

+Завдання

+§ 46. Взаємозв'язок компонентів екосистеми. Співіснування організмів в угрупованнях2

+Запитання

+Завдання

+§ 47. Вплив людини та м діяльності на організми. Екологічна етика1

+Запитання

+§ 48. Природоохоронні території. Червона книга України1

+Запитання

+Лабораторні роботи

Поделиться в соц. сетях

X