7 клас , Фізика

ГДЗ Фізика 7 клас Бар’яхтар 2015 – Відповіді

В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова, С. О. Довгий
1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок

+Розділ 1. Фізика як природнича наука6

+§ 1. Фізика - наука про природу2

+Вправа

+Контрольні запитання

+§ 2. Початкові відомості про будові речовин. Молекули. Атоми2

+Вправа

+Контрольні запитання

+§ 3. Наукові методи вичення природи2

+Вправа

+Контрольні запитання

+§ 4. Фізичні величини. Вимірювання фізичниз величин2

+Вправа

+Контрольні запитання

+§ 5. Похибки й оцінювання точності вимірювання2

+Вправа

+Контрольні запитання

+§ 6. Творці фізичної науки1

+Вправа

+Розділ 2. Механічний рух9

+§ 7. Механічний рух. Відносність руху2

+Вправа

+Контрольні запитання

+§ 8. Матеріальна точка. Траєкторія руху2

+Вправа

+Контрольні запитання

+§ 9. Рівномірний рух. Швидкість руху1

+Вправа

+§ 10. Графіки рівномірного руху2

+Вправа

+Контрольні запитання

+§ 11. Рівномірний прямолінійний рух2

+Вправа

+Контрольні запитання

+§ 12. Нерівномірний рух2

+Вправа

+Контрольні запитання

+§ 13. Рівномірний рух матеріальної точки по колу2

+Вправа

+Контрольні запитання

+§ 14. Швидкість рівномірного руху по колу2

+Вправа

+Контрольні запитання

+§ 15. Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань2

+Вправа

+Контрольні запитання

+Розділ 3. Взаємодія сил. Сила18

+§ 16.Явище інерції2

+Вправа

+Контрольні запитання

+ § 25.Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску2

+Вправа

+Контрольні запитання

+ § 26.Тиск газів і рідин. Закон Паскаля2

+Вправа

+Контрольні запитання

+ § 27.Гідростатичний тиск2

+Вправа

+Контрольні запитання

+ § 28.Атмосферний тиск і його вимірювання2

+Вправа

+Контрольні запитання

+ § 29.Сполучені посудини. Манометри2

+Вправа

+Контрольні запитання

+ § 30.Гідравлічні машини. Насоси2

+Вправа

+Контрольні запитання

+ § 31.Виштовхувальна сила в рідинах і газах2

+Вправа

+Контрольні запитання

+ § 32.Умови плавання тіл2

+Вправа

+Контрольні запитання

+ § 33. Судноплавство та повітроплавання2

+Вправа

+Контрольні запитання

+§ 17.Інертність тіла1

+Вправа

+§ 18. Густина. Одиниці густини2

+Вправа

+Контрольні запитання

+§ 19. Учимося розв’язувати задачі2

+Вправа

+Контрольні запитання

+§ 20.Сила — міра взаємодії2

+Вправа

+Контрольні запитання

+§ 21.Деформація тіла. Види деформації2

+Вправа

+Контрольні запитання

+§ 22.Сила пружності. Закон Гука2

+Вправа

+Контрольні запитання

+§ 23. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість2

+Вправа

+Контрольні запитання

+§ 24.Тертя. Сили тертя2

+Вправа

+Контрольні запитання

+Розділ 4. Механічна робота та енергія3

+§ 34.Механічна робота. Одиниці роботи2

+Вправа

+Контрольні запитання

+§ 35.Потужність2

+Вправа

+Контрольні запитання

+§ 36.Енергія. Потенціальна енергія тіла2

+Вправа

+Контрольні запитання

+ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ5

+До розділу 1

+До розділу 2

+До розділу 3 (Частина І. Сила. Види сил)

+До розділу 3 (Частина ІІ. Тиск. Закон Архімеда)

+До розділу 4

+ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ

№5

+Розділ 1. Фізика як природнича наука6

+§ 1. Фізика - наука про природу2

+Вправа

+Контрольні запитання

+§ 2. Початкові відомості про будові речовин. Молекули. Атоми2

+Вправа

+Контрольні запитання

+§ 3. Наукові методи вичення природи2

+Вправа

+Контрольні запитання

+§ 4. Фізичні величини. Вимірювання фізичниз величин2

+Вправа

+Контрольні запитання

+§ 5. Похибки й оцінювання точності вимірювання2

+Вправа

+Контрольні запитання

+§ 6. Творці фізичної науки1

+Вправа

+Розділ 2. Механічний рух9

+§ 7. Механічний рух. Відносність руху2

+Вправа

+Контрольні запитання

+§ 8. Матеріальна точка. Траєкторія руху2

+Вправа

+Контрольні запитання

+§ 9. Рівномірний рух. Швидкість руху1

+Вправа

+§ 10. Графіки рівномірного руху2

+Вправа

+Контрольні запитання

+§ 11. Рівномірний прямолінійний рух2

+Вправа

+Контрольні запитання

+§ 12. Нерівномірний рух2

+Вправа

+Контрольні запитання

+§ 13. Рівномірний рух матеріальної точки по колу2

+Вправа

+Контрольні запитання

+§ 14. Швидкість рівномірного руху по колу2

+Вправа

+Контрольні запитання

+§ 15. Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань2

+Вправа

+Контрольні запитання

+Розділ 3. Взаємодія сил. Сила18

+§ 16.Явище інерції2

+Вправа

+Контрольні запитання

+ § 25.Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску2

+Вправа

+Контрольні запитання

+ § 26.Тиск газів і рідин. Закон Паскаля2

+Вправа

+Контрольні запитання

+ § 27.Гідростатичний тиск2

+Вправа

+Контрольні запитання

+ § 28.Атмосферний тиск і його вимірювання2

+Вправа

+Контрольні запитання

+ § 29.Сполучені посудини. Манометри2

+Вправа

+Контрольні запитання

+ § 30.Гідравлічні машини. Насоси2

+Вправа

+Контрольні запитання

+ § 31.Виштовхувальна сила в рідинах і газах2

+Вправа

+Контрольні запитання

+ § 32.Умови плавання тіл2

+Вправа

+Контрольні запитання

+ § 33. Судноплавство та повітроплавання2

+Вправа

+Контрольні запитання

+§ 17.Інертність тіла1

+Вправа

+§ 18. Густина. Одиниці густини2

+Вправа

+Контрольні запитання

+§ 19. Учимося розв’язувати задачі2

+Вправа

+Контрольні запитання

+§ 20.Сила — міра взаємодії2

+Вправа

+Контрольні запитання

+§ 21.Деформація тіла. Види деформації2

+Вправа

+Контрольні запитання

+§ 22.Сила пружності. Закон Гука2

+Вправа

+Контрольні запитання

+§ 23. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість2

+Вправа

+Контрольні запитання

+§ 24.Тертя. Сили тертя2

+Вправа

+Контрольні запитання

+Розділ 4. Механічна робота та енергія3

+§ 34.Механічна робота. Одиниці роботи2

+Вправа

+Контрольні запитання

+§ 35.Потужність2

+Вправа

+Контрольні запитання

+§ 36.Енергія. Потенціальна енергія тіла2

+Вправа

+Контрольні запитання

+ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ5

+До розділу 1

+До розділу 2

+До розділу 3 (Частина І. Сила. Види сил)

+До розділу 3 (Частина ІІ. Тиск. Закон Архімеда)

+До розділу 4

+ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ

Поділитись у соц. мережах

X