7 клас , Фізика

ГДЗ Фізика 7 клас Сиротюк 2015 – Відповіді

В. Д. Сиротюк
1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок

+Розділ 1. Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання17

+§ 1. Що вивчає фізика

+ § 10. Рух і взаємодія молекул

+ § 11. Основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини

+ § 12. Видатні вчені-фізики. Внеок українських учених у розвиток і становлення фізики

+ § 13. Фізика в побуті, техніці, виробництві

+ Задачі та вправи

+ Перевірте свої знання

+ Що я знаю і вмію робити

+ Тестові завдання2

+Варіант 1

+Варіант 2

+§ 2. Спостереження. Досліди. Науковий експеремент. Теорія

+§ 3. Фізичні явища, процеси і тіла

+§ 4. Фізичні величини. Вимірювання. Засоби вимірювання

+§ 5. Похибки та оцінювання точності вимірювань

+§ 6. Розвиток вчення про будову речовин

+§ 7. Будова речовини

+§ 8. Молекули

+§ 9. Атоми. Ядерна модель атома. Йони

+Розділ 2. Механічний рух11

+§ 14. Механічний рух. Відносність руху

+ Що я знаю і вмію робити

+ Тестові завдання2

+Варіант 1

+Варіант 2

+§ 15. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка

+§ 16. Траекторія. Шлях. Переміщення

+§ 17. Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість рівномірного прямолінійного руху

+§ 18. Ріняння руху. Графіки рівномірного прямолінійного руху

+§ 19. Нерівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість нерівномірного руху

+§ 20. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання. Швидкість матеріальної точки під час руху по колу

+§ 21. Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники

+Задачі та вправи

+Розділ 3. Взаємодія тіл. Сила21

+§ 22. Взаємодія тіл. Явище інерції

+ § 31. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску

+ § 32. Тиск рідин і газів. Закон Паскаля

+ § 33. Гідравлічні машини

+ § 34. Сполучені посудини

+ § 35. Атмосферний тиск. Барометри

+ § 36. Манометри

+ § 37. Рідинні насоси

+ § 38. Виштовхувальна сила. Закон Архімеда

+ § 39. Умови плавання тіл

+§ 23. Інертність тіла. Маса тіла

+ Що я знаю і вмію робити

+ Тестові завдвння2

+Варіант 1

+Варіант 2

+§ 24. Густина речовини

+§ 25. Сила

+§ 26. Сила тяжіння

+§ 27. Сила пружності. Закон Гука. Вага тіла. Невагомість

+§ 28. Динамометри. Вимірювання сил

+§ 29. Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання

+§ 30. Додавання сил. Рівнодійна сила

+Розділ 4. Механічна робота та енергія11

+§ 40. Механічна робота

+ Що я знаю і вмію робити

+ Тестові завдання2

+Варіант 1

+Варіант 2

+§ 41. Потужність

+§ 42. Механічна енергія та її види

+§ 43. Закон збереження та перетворення енергії в механічних процесах

+§ 44. Машини та механізми

+§ 45 Прості механізми

+§ 46. Момент сили. Умови рівноваги важеля

+§ 47. Золоте правило механіки. Коефіцієнт корисної дії механізмів

+Лабараторні роботи

№5

+Розділ 1. Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання17

+§ 1. Що вивчає фізика

+ § 10. Рух і взаємодія молекул

+ § 11. Основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини

+ § 12. Видатні вчені-фізики. Внеок українських учених у розвиток і становлення фізики

+ § 13. Фізика в побуті, техніці, виробництві

+ Задачі та вправи

+ Перевірте свої знання

+ Що я знаю і вмію робити

+ Тестові завдання2

+Варіант 1

+Варіант 2

+§ 2. Спостереження. Досліди. Науковий експеремент. Теорія

+§ 3. Фізичні явища, процеси і тіла

+§ 4. Фізичні величини. Вимірювання. Засоби вимірювання

+§ 5. Похибки та оцінювання точності вимірювань

+§ 6. Розвиток вчення про будову речовин

+§ 7. Будова речовини

+§ 8. Молекули

+§ 9. Атоми. Ядерна модель атома. Йони

+Розділ 2. Механічний рух11

+§ 14. Механічний рух. Відносність руху

+ Що я знаю і вмію робити

+ Тестові завдання2

+Варіант 1

+Варіант 2

+§ 15. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка

+§ 16. Траекторія. Шлях. Переміщення

+§ 17. Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість рівномірного прямолінійного руху

+§ 18. Ріняння руху. Графіки рівномірного прямолінійного руху

+§ 19. Нерівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість нерівномірного руху

+§ 20. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання. Швидкість матеріальної точки під час руху по колу

+§ 21. Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники

+Задачі та вправи

+Розділ 3. Взаємодія тіл. Сила21

+§ 22. Взаємодія тіл. Явище інерції

+ § 31. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску

+ § 32. Тиск рідин і газів. Закон Паскаля

+ § 33. Гідравлічні машини

+ § 34. Сполучені посудини

+ § 35. Атмосферний тиск. Барометри

+ § 36. Манометри

+ § 37. Рідинні насоси

+ § 38. Виштовхувальна сила. Закон Архімеда

+ § 39. Умови плавання тіл

+§ 23. Інертність тіла. Маса тіла

+ Що я знаю і вмію робити

+ Тестові завдвння2

+Варіант 1

+Варіант 2

+§ 24. Густина речовини

+§ 25. Сила

+§ 26. Сила тяжіння

+§ 27. Сила пружності. Закон Гука. Вага тіла. Невагомість

+§ 28. Динамометри. Вимірювання сил

+§ 29. Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання

+§ 30. Додавання сил. Рівнодійна сила

+Розділ 4. Механічна робота та енергія11

+§ 40. Механічна робота

+ Що я знаю і вмію робити

+ Тестові завдання2

+Варіант 1

+Варіант 2

+§ 41. Потужність

+§ 42. Механічна енергія та її види

+§ 43. Закон збереження та перетворення енергії в механічних процесах

+§ 44. Машини та механізми

+§ 45 Прості механізми

+§ 46. Момент сили. Умови рівноваги важеля

+§ 47. Золоте правило механіки. Коефіцієнт корисної дії механізмів

+Лабараторні роботи

Поділитись у соц. мережах

X