7 класс , Українська мова

ГДЗ Українська мова 7 клас Кузнецов 2015 – Відповіді

Ю. Б. Кузнецов, О. П. Глазова
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд

+ВСТУП1

+Мова - скарбниця духовності народу

+ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО3

+1. Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях

+2. Частини мови

+3. Вивчені групи орфограм

+МОРФОЛОГІЯ, ОРФОГРАФІЯ. САМОСПЙНІ ЧАСТИНИ МОВИ26

+ 13. Майбутній час

+ 14. Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий)

+ 15. Творення дієслів умовного способу

+ 16. Творення дієслів наказового способу

+ 17. Способи творення дієслів

+ 19. Дієприкметниковий зворот

+ 20. Відмінювання дієприкметників

+ 21. Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників

+ 22. Безособові дієслівні форми на -но, -то

+5. Неозначена форма дієслова. Особові форми дієслова

+ 23. Перехід дієприкметників у прикметники та іменники

+ 24. H у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження

+ 25. Не з дієприкметниками

+ 27. Дієприслівниковий зворот

+ 28. Творення дієприслівників недоконаного і доконаного виду

+ 29. Не з дієприслівниками

+ 31. Ступені порівняння прислівників

+ 32. Способи творення прислівників

+6. Не з дієсловами

+7. Вид дієслова

+8. Перехідні та неперехідні дієслова

+9. Особа дієслова. Безособові дієслова

+10. Часи дієслова

+11. Теперішній час

+12. Минулий час

+МОРФОЛОГІЯ, ОРФОГРАФІЯ. СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ7

+34. Прийменник як службова частина мови

+35. Сполучник як службова частина мови

+36. Правопис сполучників

+37. Частка як службова частина мови

+38. Правопис часток

+39. Не і ні з різними частинами мови

+40. Вигук як особлива частина мови

+УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО ПРОТЯГОМ РОКУ

№5

+ВСТУП1

+Мова - скарбниця духовності народу

+ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО3

+1. Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях

+2. Частини мови

+3. Вивчені групи орфограм

+МОРФОЛОГІЯ, ОРФОГРАФІЯ. САМОСПЙНІ ЧАСТИНИ МОВИ26

+ 13. Майбутній час

+ 14. Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий)

+ 15. Творення дієслів умовного способу

+ 16. Творення дієслів наказового способу

+ 17. Способи творення дієслів

+ 19. Дієприкметниковий зворот

+ 20. Відмінювання дієприкметників

+ 21. Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників

+ 22. Безособові дієслівні форми на -но, -то

+5. Неозначена форма дієслова. Особові форми дієслова

+ 23. Перехід дієприкметників у прикметники та іменники

+ 24. H у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження

+ 25. Не з дієприкметниками

+ 27. Дієприслівниковий зворот

+ 28. Творення дієприслівників недоконаного і доконаного виду

+ 29. Не з дієприслівниками

+ 31. Ступені порівняння прислівників

+ 32. Способи творення прислівників

+6. Не з дієсловами

+7. Вид дієслова

+8. Перехідні та неперехідні дієслова

+9. Особа дієслова. Безособові дієслова

+10. Часи дієслова

+11. Теперішній час

+12. Минулий час

+МОРФОЛОГІЯ, ОРФОГРАФІЯ. СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ7

+34. Прийменник як службова частина мови

+35. Сполучник як службова частина мови

+36. Правопис сполучників

+37. Частка як службова частина мови

+38. Правопис часток

+39. Не і ні з різними частинами мови

+40. Вигук як особлива частина мови

+УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО ПРОТЯГОМ РОКУ

Поделиться в соц. сетях

X