7 клас , Українська мова

ГДЗ Українська мова 7 клас Пентилюк 2007 – Вiдповiдi

М. І. Пентилюк, І. В. Гайдаєнко
1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок

+ВСТУП3

+§ 1. Мова - скарбниця духовності народу

+§ 2. Розділові знаки в реченні

+§ 3. Частини мови. Вивчені групи орфограм

+МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ27

+§ 4. Дієслово як частина мови. Форми дієслова

+ § 13. Написання не з дієсловами. Правопис -ться, -шся, в кінці дієслів

+ § 14. Букви е, и в особових закінченнях дієслів. Буква ь у дієсловах наказового способу

+ § 15. Дієприкметник як особлива форма дієслова

+ § 16. Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників теперішнього і минулого часів

+ § 17. Дієприкмеиниковий зворот. Відокремлення комами дієприкметникових зворотів

+ § 18. Безособові дієслівні форми на -но, -то

+ § 19. Правопис дієприкметників. Уживання -н у дієприкметниках та -нн у прикметниках дієприкметникового походження

+ § 20. Не з дієприкметниками

+ § 21. Дієприслівник як особлива форма дієслова

+ § 22. Дієприслівники доконаного та недокононого видів, їх творення

+§ 5. Неозначена форма та особові форми дієслова

+ § 23. Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові

+ § 24. Правопис дієприслівників. Не з дієприслівниками

+ § 25. Прислівник, як частина мови

+ § 26. Творення прислівників. Правила наголошування прислівників

+ § 27. Ступені порівняння прислівників

+ § 28. Правопис прислівників

+ § 29. Написання не і ні з прислівниками

+ § 30. Написання прислівників через дефіс та разом. Написання прислівникових словосполучень

+§ 6. Види дієслова

+§ 7. Часи дієслова

+§ 8. Дієвідмінювання дієслів. Дієслова 1 та 2 дієвідмін

+§ 9. Способи дієслів. Загальне ознайомлення

+§ 10. Творення способових форм дієслова

+§ 11. Безособові дієслова

+§ 12. Творення дієслів

+СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ10

+§ 31. Прийменник як службова частина мови

+ § 40. Правопис вигуків

+§ 32. Вживання і правопис прийменників

+§ 33. Сполучник як службова частина мови. Сполучники сурядності

+§ 34. Сполучники підрядності

+§ 35. Правопис сполучників

+§ 36. Частка як службова частина мови. Розряди часток за значенням

+§ 37. Правопис часток

+§ 38. Не і ні з різними частинами мови

+§ 39. Вигук як особлива частина мови

№5

+ВСТУП3

+§ 1. Мова - скарбниця духовності народу

+§ 2. Розділові знаки в реченні

+§ 3. Частини мови. Вивчені групи орфограм

+МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ27

+§ 4. Дієслово як частина мови. Форми дієслова

+ § 13. Написання не з дієсловами. Правопис -ться, -шся, в кінці дієслів

+ § 14. Букви е, и в особових закінченнях дієслів. Буква ь у дієсловах наказового способу

+ § 15. Дієприкметник як особлива форма дієслова

+ § 16. Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників теперішнього і минулого часів

+ § 17. Дієприкмеиниковий зворот. Відокремлення комами дієприкметникових зворотів

+ § 18. Безособові дієслівні форми на -но, -то

+ § 19. Правопис дієприкметників. Уживання -н у дієприкметниках та -нн у прикметниках дієприкметникового походження

+ § 20. Не з дієприкметниками

+ § 21. Дієприслівник як особлива форма дієслова

+ § 22. Дієприслівники доконаного та недокононого видів, їх творення

+§ 5. Неозначена форма та особові форми дієслова

+ § 23. Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові

+ § 24. Правопис дієприслівників. Не з дієприслівниками

+ § 25. Прислівник, як частина мови

+ § 26. Творення прислівників. Правила наголошування прислівників

+ § 27. Ступені порівняння прислівників

+ § 28. Правопис прислівників

+ § 29. Написання не і ні з прислівниками

+ § 30. Написання прислівників через дефіс та разом. Написання прислівникових словосполучень

+§ 6. Види дієслова

+§ 7. Часи дієслова

+§ 8. Дієвідмінювання дієслів. Дієслова 1 та 2 дієвідмін

+§ 9. Способи дієслів. Загальне ознайомлення

+§ 10. Творення способових форм дієслова

+§ 11. Безособові дієслова

+§ 12. Творення дієслів

+СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ10

+§ 31. Прийменник як службова частина мови

+ § 40. Правопис вигуків

+§ 32. Вживання і правопис прийменників

+§ 33. Сполучник як службова частина мови. Сполучники сурядності

+§ 34. Сполучники підрядності

+§ 35. Правопис сполучників

+§ 36. Частка як службова частина мови. Розряди часток за значенням

+§ 37. Правопис часток

+§ 38. Не і ні з різними частинами мови

+§ 39. Вигук як особлива частина мови

Поділитись у соц. мережах

X