7 класс , Українська мова

ГДЗ Українська мова 7 клас Ярмолюк 2007 – Вiдповiдi

А. В. Ярмолюк, Н. В. Бондаренко
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд

+Вступ2

+§ 1. Місце української мови серед інших слов’янських мов

+§ 2. Повторення та узагальнення вивченого в шостому класі

+Морфологія. Орфографія. Дієприкметник9

+§ 4. Дієприкметник як особлива форма дієслова

+§ 5. Відмінювання дієприкметників

+§ 6. Дієприкметниковий зворот

+§ 8. Активні і пасивні дієприкметники

+§ 9. Буква н у дієприкметниках

+§ 10. Твір-опис зовнішності людини

+§ 11. Не з дієприкметниками

+§ 12. Безособові дієслівні форми на о, -то

+§ 13. Узагальнення й систематизація вивченого про дієприкметник

+Дієприслівник5

+§ 15. Дієприслівник як особлива форма дієслова

+§ 16. Дієприслівниковий зворот. Не з дієприслівниками

+§ 17. Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх творення

+§ 18. Докладний переказ розповідного тексту з описом процесу праці

+§ 19. Узагальнення й систематизація вивченого про дієприслівник

+Прислівник9

+§ 20. Прислівник як частина мови

+§ 22. Ступені порівняння прислівників

+§ 24. Способи творення прислівників

+§ 25. Правопис прислівників. Букви н і нн у прислівниках

+§ 26. Не і ні з прислівниками

+§ 28. Букви и та і в кінці прислівників

+§ 29. Дефіс у прислівниках

+§ 31. Написання прислівників разом та окремо

+§ 32. Узагальнення й систематизація вивченого про прислівник

+Службові частини мови. Прийменник4

+§ 34. Прийменник як частина мови

+§ 35. Непохідні й похідні прийменники

+§ 36. Написання прийменників

+§ 38. Узагальнення й систематизація вивченого про прийменник

+Сполучник3

+§ 40. Сполучник як службова частина мови

+§ 42. Вживання сполучників у простому й складному реченнях

+§ 43. Написання сполучників разом та окремо

+Частка4

+§ 45. Частка як службова частина мови

+§ 46. Написання часток бо, но, то, от, таки

+§ 47. Частки не і ні з різними частинами мови

+§ 48. Узагальнення й систематизація вивченого про службові частини мови

+Вигук2

+§ 50. Вигук як частина мови

+§ 51. Узагальнення й систематизація вивченого з морфології та орфографії

№5

+Вступ2

+§ 1. Місце української мови серед інших слов’янських мов

+§ 2. Повторення та узагальнення вивченого в шостому класі

+Морфологія. Орфографія. Дієприкметник9

+§ 4. Дієприкметник як особлива форма дієслова

+§ 5. Відмінювання дієприкметників

+§ 6. Дієприкметниковий зворот

+§ 8. Активні і пасивні дієприкметники

+§ 9. Буква н у дієприкметниках

+§ 10. Твір-опис зовнішності людини

+§ 11. Не з дієприкметниками

+§ 12. Безособові дієслівні форми на о, -то

+§ 13. Узагальнення й систематизація вивченого про дієприкметник

+Дієприслівник5

+§ 15. Дієприслівник як особлива форма дієслова

+§ 16. Дієприслівниковий зворот. Не з дієприслівниками

+§ 17. Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх творення

+§ 18. Докладний переказ розповідного тексту з описом процесу праці

+§ 19. Узагальнення й систематизація вивченого про дієприслівник

+Прислівник9

+§ 20. Прислівник як частина мови

+§ 22. Ступені порівняння прислівників

+§ 24. Способи творення прислівників

+§ 25. Правопис прислівників. Букви н і нн у прислівниках

+§ 26. Не і ні з прислівниками

+§ 28. Букви и та і в кінці прислівників

+§ 29. Дефіс у прислівниках

+§ 31. Написання прислівників разом та окремо

+§ 32. Узагальнення й систематизація вивченого про прислівник

+Службові частини мови. Прийменник4

+§ 34. Прийменник як частина мови

+§ 35. Непохідні й похідні прийменники

+§ 36. Написання прийменників

+§ 38. Узагальнення й систематизація вивченого про прийменник

+Сполучник3

+§ 40. Сполучник як службова частина мови

+§ 42. Вживання сполучників у простому й складному реченнях

+§ 43. Написання сполучників разом та окремо

+Частка4

+§ 45. Частка як службова частина мови

+§ 46. Написання часток бо, но, то, от, таки

+§ 47. Частки не і ні з різними частинами мови

+§ 48. Узагальнення й систематизація вивченого про службові частини мови

+Вигук2

+§ 50. Вигук як частина мови

+§ 51. Узагальнення й систематизація вивченого з морфології та орфографії

Поделиться в соц. сетях

X