7 клас , Українська мова

ГДЗ Українська мова 7 клас Єрмоленко 2007 – Вiдповiдi

С.Я. Єрмоленко, В. Т. Сичова
1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок

+§ 1. Мова - скарбниця духовності народу

+ Морфологія. Вигук3

+§ 43. Вигук як особлива частина мови

+§ 44. Правопис вигуків. Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках

+§ 45. Узагальнення і систематизація вивченого про частини мови, їх правопис і використання в мові

+ Зв’язна мова (мовлення)21

+§ 46. Повторення вивченого про текст

+ § 55. Усний стислий переказ тексту наукового стилю

+ § 56. Письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами опису зовнішності людини

+ § 57. Письмовий докладний переказ тексту-роздуму в художньому стилі

+ § 58. Письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису процесу праці (художній стиль)

+ § 59. Діалог дискусійного характеру

+ § 60. Усний твір-опис зовнішності людини в художньому стилі

+ § 61. Усний твір-опис процесу праці за власним спостереженням (науковий стиль)

+ § 62. Усний твір-роздум дискусійного характеру (публіцистичний стиль)

+ § 63. Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною (художній стиль)

+ § 64. Письмовий твір-опис процесу праці за власним спостереженням (художній стиль)

+§ 47. Повторення вивченого про мовні стилі. Публіцистичний стиль

+ § 65. Письмовий твір-оповідання за поданим сюжетом

+ § 66. Замітка дискусійного характеру в газету (публіцистичний стиль)

+§ 48. Складний план власного висловлювання

+§ 49. Різновиди читання. Ознайомлювальне читання

+§ 50. Опис зовнішності людини

+§ 51. Опис процесу праці

+§ 52. Роздум дискусійного характеру

+§ 53. Усний докладний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини

+§ 54. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю

+Повторення вивченого2

+§ 2. Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях

+§ 3. Частини мови. Вивчені групи орфограм

+Морфологія. Дієслово8

+ § 13. Не з дієсловами (повторення)

+§ 6. Неозначена форма (інфінітив) та особові форми дієслова

+§ 7. Доконаний і недоконаний вид дієслова

+§ 8. Часи дієслова. Теперішній час. Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі. Майбутній час

+§ 9. Дієслова І та II дієвідміни. Дієвідмінювання дієслів теперішнього і майбутнього часу

+§ 10. Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий). Творення дієслів умовного способу і наказового способу

+§ 11. Безособові дієслова

+§ 12. Способи творення дієслів

+Морфологія. Дієприкметник (форма дієслова)5

+§ 15. Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників теперішнього і минулого часу

+§ 16. Дієприкметниковий зворот

+§ 17. Безособові дієслівні форми на -но, -то

+§ 18. Написання -н- у дієприкметниках і -нн- у прикметниках дієприкметникового походження

+§ 19. Не з дієприкметниками

+Морфологія. Дієприслівник (форма дієслова)3

+§ 21. Вид і час дієприслівників. Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх творення

+§ 22. Дієприслівниковий зворот

+§ 23. Не з дієприслівниками

+Морфологія. Прислівник7

+§ 25. Розряди прислівників (практично)

+§ 26. Ступені порівняння прислівників. Способи їх творення

+§ 27. Букви -н- та -нн- у прислівниках

+§ 28. Не і ні з прислівниками

+§ 29. И та і в кінці прислівників

+§ 30. Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників і дієприкметників

+§ 31. Написання прислівників разом і через дефіс

+Морфологія. Прийменник3

+§ 33. Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку в словосполученні

+§ 34. Непохідні й похідні прийменники

+§ 35. Правопис прийменників. Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс

+Морфологія. Сполучннк2

+§ 36. Сполучник як службова частина мови

+§ 38. Правопис сполучників. Написання сполучників разом і окремо

+Морфологія. Частка4

+§ 39. Частка як службова частина мови

+§ 40. Розряди часток за значенням

+§ 41. Правопис часток. Написання часток -бо, -но, -то, -таки

+§ 42. Не та ні з різними частинами мови

№5

+§ 1. Мова - скарбниця духовності народу

+ Морфологія. Вигук3

+§ 43. Вигук як особлива частина мови

+§ 44. Правопис вигуків. Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках

+§ 45. Узагальнення і систематизація вивченого про частини мови, їх правопис і використання в мові

+ Зв’язна мова (мовлення)21

+§ 46. Повторення вивченого про текст

+ § 55. Усний стислий переказ тексту наукового стилю

+ § 56. Письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами опису зовнішності людини

+ § 57. Письмовий докладний переказ тексту-роздуму в художньому стилі

+ § 58. Письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису процесу праці (художній стиль)

+ § 59. Діалог дискусійного характеру

+ § 60. Усний твір-опис зовнішності людини в художньому стилі

+ § 61. Усний твір-опис процесу праці за власним спостереженням (науковий стиль)

+ § 62. Усний твір-роздум дискусійного характеру (публіцистичний стиль)

+ § 63. Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною (художній стиль)

+ § 64. Письмовий твір-опис процесу праці за власним спостереженням (художній стиль)

+§ 47. Повторення вивченого про мовні стилі. Публіцистичний стиль

+ § 65. Письмовий твір-оповідання за поданим сюжетом

+ § 66. Замітка дискусійного характеру в газету (публіцистичний стиль)

+§ 48. Складний план власного висловлювання

+§ 49. Різновиди читання. Ознайомлювальне читання

+§ 50. Опис зовнішності людини

+§ 51. Опис процесу праці

+§ 52. Роздум дискусійного характеру

+§ 53. Усний докладний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини

+§ 54. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю

+Повторення вивченого2

+§ 2. Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях

+§ 3. Частини мови. Вивчені групи орфограм

+Морфологія. Дієслово8

+ § 13. Не з дієсловами (повторення)

+§ 6. Неозначена форма (інфінітив) та особові форми дієслова

+§ 7. Доконаний і недоконаний вид дієслова

+§ 8. Часи дієслова. Теперішній час. Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі. Майбутній час

+§ 9. Дієслова І та II дієвідміни. Дієвідмінювання дієслів теперішнього і майбутнього часу

+§ 10. Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий). Творення дієслів умовного способу і наказового способу

+§ 11. Безособові дієслова

+§ 12. Способи творення дієслів

+Морфологія. Дієприкметник (форма дієслова)5

+§ 15. Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників теперішнього і минулого часу

+§ 16. Дієприкметниковий зворот

+§ 17. Безособові дієслівні форми на -но, -то

+§ 18. Написання -н- у дієприкметниках і -нн- у прикметниках дієприкметникового походження

+§ 19. Не з дієприкметниками

+Морфологія. Дієприслівник (форма дієслова)3

+§ 21. Вид і час дієприслівників. Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх творення

+§ 22. Дієприслівниковий зворот

+§ 23. Не з дієприслівниками

+Морфологія. Прислівник7

+§ 25. Розряди прислівників (практично)

+§ 26. Ступені порівняння прислівників. Способи їх творення

+§ 27. Букви -н- та -нн- у прислівниках

+§ 28. Не і ні з прислівниками

+§ 29. И та і в кінці прислівників

+§ 30. Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників і дієприкметників

+§ 31. Написання прислівників разом і через дефіс

+Морфологія. Прийменник3

+§ 33. Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку в словосполученні

+§ 34. Непохідні й похідні прийменники

+§ 35. Правопис прийменників. Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс

+Морфологія. Сполучннк2

+§ 36. Сполучник як службова частина мови

+§ 38. Правопис сполучників. Написання сполучників разом і окремо

+Морфологія. Частка4

+§ 39. Частка як службова частина мови

+§ 40. Розряди часток за значенням

+§ 41. Правопис часток. Написання часток -бо, -но, -то, -таки

+§ 42. Не та ні з різними частинами мови

Поділитись у соц. мережах

X