7 класс , Українська мова

ГДЗ Українська мова 7 клас Заболотний 2015 – На російській мові

В. В. Заболотний, О. В. Заболотний
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд

+Вступ

+Повторення та узагальнення вивченого2

+§ 1. Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях

+§ 2. Орфографія

+Морфологія. Орфографія11

+§ 3. Дієприкметник як особлива форма дієслова

+ § 12. Узагальнення вивченого

+ Готуємось до контрольної роботи

+§ 4. Відмінювання дієприкметників

+§ 5. Дієприкметниковий зворот

+§ 6. Активні та пасивні дієприкметники

+§ 7. Творення активних дієприкметників

+§ 8. Творення пасивних дієприкметників

+§ 9. Написання не з дієприкметниками

+§ 10. Перехід дієприкметників у прикметники та іменники

+§ 11. Безособові дієслівні форми на -но, -то

+Дієприслівник6

+§ 13. Дієприслівник як особлива форма дієслова

+§ 14. Дієприслівниковий зворот

+§ 15. Написання не з дієприслівниками

+§ 16. Дієприслівники доконаного та недоконаного виду

+§ 17. Узагальнення вивченого

+Готуємось до контрольної роботи

+Прислівник11

+§ 18. Прислівник як частина мови

+ § 27. Узагальнення вивченого

+ Готуємось до контрольної роботи

+§ 19. Ступені порівняння прислівників

+§ 20. Творення прислівників

+§ 21. Букви н і нн у прислівниках

+§ 22. Написання не та ні з прислівниками

+§ 23. Написання и та і в кінці прислівників

+§ 24. Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників та дієприкметників

+§ 25. Написання прислівників разом і через дефіс

+§ 26. Написання прислівникових сполучень

+Службові частини мови. Вигук12

+§ 28. Прийменник як службова частина мови

+ § 37. Вигук як особлива частина мови

+ § 38. Узагальнення вивченого

+ Готуємось до контрольної роботи

+§ 29. Написання прийменників

+§ 30. Особливості вживання прийменників

+§ 31. Сполучник як службова частина мови

+§ 32. Сполучники сурядності та підрядності

+§ 33. Написання сполучників

+§ 34. Частка як службова частина мови

+§ 35. Правопис часток

+§ 36. Не і ні з різними частинами мови

+Узагальнення й систематизація вивченого

+Уроки розвитку мовлення

№5

+Вступ

+Повторення та узагальнення вивченого2

+§ 1. Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях

+§ 2. Орфографія

+Морфологія. Орфографія11

+§ 3. Дієприкметник як особлива форма дієслова

+ § 12. Узагальнення вивченого

+ Готуємось до контрольної роботи

+§ 4. Відмінювання дієприкметників

+§ 5. Дієприкметниковий зворот

+§ 6. Активні та пасивні дієприкметники

+§ 7. Творення активних дієприкметників

+§ 8. Творення пасивних дієприкметників

+§ 9. Написання не з дієприкметниками

+§ 10. Перехід дієприкметників у прикметники та іменники

+§ 11. Безособові дієслівні форми на -но, -то

+Дієприслівник6

+§ 13. Дієприслівник як особлива форма дієслова

+§ 14. Дієприслівниковий зворот

+§ 15. Написання не з дієприслівниками

+§ 16. Дієприслівники доконаного та недоконаного виду

+§ 17. Узагальнення вивченого

+Готуємось до контрольної роботи

+Прислівник11

+§ 18. Прислівник як частина мови

+ § 27. Узагальнення вивченого

+ Готуємось до контрольної роботи

+§ 19. Ступені порівняння прислівників

+§ 20. Творення прислівників

+§ 21. Букви н і нн у прислівниках

+§ 22. Написання не та ні з прислівниками

+§ 23. Написання и та і в кінці прислівників

+§ 24. Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників та дієприкметників

+§ 25. Написання прислівників разом і через дефіс

+§ 26. Написання прислівникових сполучень

+Службові частини мови. Вигук12

+§ 28. Прийменник як службова частина мови

+ § 37. Вигук як особлива частина мови

+ § 38. Узагальнення вивченого

+ Готуємось до контрольної роботи

+§ 29. Написання прийменників

+§ 30. Особливості вживання прийменників

+§ 31. Сполучник як службова частина мови

+§ 32. Сполучники сурядності та підрядності

+§ 33. Написання сполучників

+§ 34. Частка як службова частина мови

+§ 35. Правопис часток

+§ 36. Не і ні з різними частинами мови

+Узагальнення й систематизація вивченого

+Уроки розвитку мовлення

Поделиться в соц. сетях

X