8 класс , Алгебра

ГДЗ Алгебра 8 клас Мерзляк 2016 – Поглиблене вивчення

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд

+§ 1. Повторення та систематизація з курсу алгебри 7 класу3

+3. Рівняння з двома змінними

+§ 2. Множини та операції над ними4

+4. Множина та її елементи

+5. Підмножина. операції над множинами

+6. Скінченні множини. Взаємно однозначна відповідальність

+7. Нескінченні множини. Зліченні множини

+§ 3. Основи теорії подільності5

+8. Подільність націло та її властивості

+10. Найбільший спільний дільник

+11. Ознаки подільності

+§ 4. Раціональні вирази12

+13. Формули розкладання на множники виразів

+ 22. Степінь із цілими від'ємним показником

+ 23. Властивості степеня із цілим показником

+14. Раціональні дроби

+15. Основна властивість раціонального дробу

+16. Додавання і віднімання раціональних дробів

+17. Додавання і віднімання раціональних дробів з різними знаменниками

+18. Множення і ділення раціональних дробів

+19. Тотожні перетворення раціональних виразів

+20. Рівносильні рівняння

+21. Раціональні рівняння з параметрами

+§ 5. Нерівності6

+25. Числові нерівності та їх властивості

+26. Додавання і множення числових нерівностей

+27. Нерівності з однією змінною

+28. Розв'язування лінійних нерівностей з однією змінною

+29. Системи та сукупності лінійних нерівностей

+30. Рівняння та нерівності, які містять знак модуля

+§ 6. Квадратні корені. Дійсні числа6

+31. Функцшя у=х та її графік

+33. Множина дійсних чисел

+34. Властивості арифметичного квадратного кореня

+36. Функція та її графік

+§ 7. Квадратні рівняння10

+37. Квадратні рівняння

+ 46. Ціле раціональне рівняння

+38. Формула коренів квадратного рівняння

+40. Квадратний тричлен

+41. Розв'язуваннч рівнянь, які зводяться до квадратних рівнянь

+42. Розв'язуваннч рівнянь методом заміни змінної

+43. Раціональні рівняння як математичні моделі реальних ситуацій

+44. Ділення многочленів

+45. Корені многочлена

№5

+§ 1. Повторення та систематизація з курсу алгебри 7 класу3

+3. Рівняння з двома змінними

+§ 2. Множини та операції над ними4

+4. Множина та її елементи

+5. Підмножина. операції над множинами

+6. Скінченні множини. Взаємно однозначна відповідальність

+7. Нескінченні множини. Зліченні множини

+§ 3. Основи теорії подільності5

+8. Подільність націло та її властивості

+10. Найбільший спільний дільник

+11. Ознаки подільності

+§ 4. Раціональні вирази12

+13. Формули розкладання на множники виразів

+ 22. Степінь із цілими від'ємним показником

+ 23. Властивості степеня із цілим показником

+14. Раціональні дроби

+15. Основна властивість раціонального дробу