8 класс , Фізика

ГДЗ Фізика 8 клас Бар’яхтар 2016 – Відповіді

В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова, С. О. Довгий, О. О. Кірюхіна
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд

+Розділ 1. Теплові явища22

+§ 1. Тепловий стан тіл.Температура та її вимірювання

+ Лабораторна робота № 1

+ Лабораторна робота № 2

+ § 10. Агрегатний стан речовини. Наноматеріали

+ § 11. Плавлення та кристалізація

+ § 12. Питома теплота плавлення

+ § 13. Випаровування та конденсація

+ § 14. Кипіння. Питома теплота пароутворення

+ § 15. Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника

+ § 16. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна

+ § 17. Деякі види теплових двигунів

+§ 2. Залежність розмірів фізичних тіл від температури

+ § 18. Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів

+ Завдання для самоперевірки до розділу 1 (частина 1)

+ Завдання для самоперевірки до розділу 1 (частина 2)

+§ 3. Внутрішня енергія

+§ 4. Способи зміни внутрішньої енергії

+§ 5. Теплопровідність

+§ 6. Конвекція

+§ 7. Випромінювання

+§ 8. Питома теплоємність речовини. Кількість теплоти, що поглинається. речовиною під час нагрівання або виділяється під час охолодження

+§ 9. Тепловий баланс

+Розділ 2. Електричні явища. електричний струм27

+§ 19. Електричний заряд та електромагнітна взаємодія

+ § 28. Електрична напруга. Одиниця напруги. Вольтметр

+ § 29. Електричний опір. Закон Ома

+ § 30. Розрахунок опору провідника. Питомий опір речовини. Реостати

+ Лабораторна робота № 3

+ § 31. Послідовне з’єднання провідників

+ Лабораторна робота № 4

+ § 32. Паралельне з’єднання провідників

+ Лабораторна робота № 5

+ § 33. Робота і потужність електричного струму

+ § 34. Теплова дія струму. Закон Джоуля-Ленца

+§ 20. Електричне поле

+ § 35. Електричні нагрівальні пристрої. Запобіжники

+ § 36. Електричний струм у металах

+ § 37. Електричний струм в електролітах

+ § 38. Застосування електролізу

+ § 39. Електричний струм у газах

+ § 40. Види самостійних газових розрядів

+ Завдання для самоперевірки до розділу 2 (частина 1)

+ Завдання для самоперевірки до розділу 2 (частина 2)

+§ 21. Механізм електризації. Електроскоп

+§ 22. Закон Кулона

+§ 23. Електричний струм. Електрична провідність матеріалів

+§ 24. Дії електричного струму

+§ 25. Джерела електричного струму

+§ 26. Електричне коло та його елементи

+§ 27. Сила струму. Одиниця сили струму. Амперметр

+Вправи37

+Вправа 1

+ Вправа 10

+ Вправа 11

+ Вправа 12

+ Вправа 13

+ Вправа 14

+ Вправа 15

+ Вправа 16

+ Вправа 19

+ Вправа 20

+ Вправа 21

+Вправа 2

+ Вправа 22

+ Вправа 23

+ Вправа 24

+ Вправа 25

+ Вправа 26

+ Вправа 27

+ Вправа 28

+ Вправа 29

+ Вправа 30

+ Вправа 31

+Вправа 3

+ Вправа 32

+ Вправа 33

+ Вправа 34

+ Вправа 35

+ Вправа 36

+ Вправа 37

+ Вправа 38

+ Вправа 39

+Вправа 4

+Вправа 5

+Вправа 6

+Вправа 7

+Вправа 8

+Вправа 9

№5

+Розділ 1. Теплові явища22

+§ 1. Тепловий стан тіл.Температура та її вимірювання

+ Лабораторна робота № 1

+ Лабораторна робота № 2

+ § 10. Агрегатний стан речовини. Наноматеріали

+ § 11. Плавлення та кристалізація

+ § 12. Питома теплота плавлення

+ § 13. Випаровування та конденсація

+ § 14. Кипіння. Питома теплота пароутворення

+ § 15. Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника

+ § 16. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна

+ § 17. Деякі види теплових двигунів

+§ 2. Залежність розмірів фізичних тіл від температури

+ § 18. Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів

+ Завдання для самоперевірки до розділу 1 (частина 1)

+ Завдання для самоперевірки до розділу 1 (частина 2)

+§ 3. Внутрішня енергія

+§ 4. Способи зміни внутрішньої енергії

+§ 5. Теплопровідність

+§ 6. Конвекція

+§ 7. Випромінювання

+§ 8. Питома теплоємність речовини. Кількість теплоти, що поглинається. речовиною під час нагрівання або виділяється під час охолодження

+§ 9. Тепловий баланс

+Розділ 2. Електричні явища. електричний струм27

+§ 19. Електричний заряд та електромагнітна взаємодія

+ § 28. Електрична напруга. Одиниця напруги. Вольтметр

+ § 29. Електричний опір. Закон Ома

+ § 30. Розрахунок опору провідника. Питомий опір речовини. Реостати

+ Лабораторна робота № 3

+ § 31. Послідовне з’єднання провідників

+ Лабораторна робота № 4

+ § 32. Паралельне з’єднання провідників

+ Лабораторна робота № 5

+ § 33. Робота і потужність електричного струму

+ § 34. Теплова дія струму. Закон Джоуля-Ленца

+§ 20. Електричне поле

+ § 35. Електричні нагрівальні пристрої. Запобіжники

+ § 36. Електричний струм у металах

+ § 37. Електричний струм в електролітах

+ § 38. Застосування електролізу

+ § 39. Електричний струм у газах

+ § 40. Види самостійних газових розрядів

+ Завдання для самоперевірки до розділу 2 (частина 1)

+ Завдання для самоперевірки до розділу 2 (частина 2)

+§ 21. Механізм електризації. Електроскоп

+§ 22. Закон Кулона

+§ 23. Електричний струм. Електрична провідність матеріалів

+§ 24. Дії електричного струму

+§ 25. Джерела електричного струму

+§ 26. Електричне коло та його елементи

+§ 27. Сила струму. Одиниця сили струму. Амперметр

+Вправи37

+Вправа 1

+ Вправа 10

+ Вправа 11

+ Вправа 12

+ Вправа 13

+ Вправа 14

+ Вправа 15

+ Вправа 16

+ Вправа 19

+ Вправа 20

+ Вправа 21

+Вправа 2

+ Вправа 22

+ Вправа 23

+ Вправа 24

+ Вправа 25

+ Вправа 26

+ Вправа 27

+ Вправа 28

+ Вправа 29

+ Вправа 30

+ Вправа 31

+Вправа 3

+ Вправа 32

+ Вправа 33

+ Вправа 34

+ Вправа 35

+ Вправа 36

+ Вправа 37

+ Вправа 38

+ Вправа 39

+Вправа 4

+Вправа 5

+Вправа 6

+Вправа 7

+Вправа 8

+Вправа 9

Поделиться в соц. сетях

X