8 класс , Фізика

ГДЗ Фізика 8 клас Сиротюк 2016 – Збірник задач

В. Д. Сиротюк
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд

+РОЗДІЛ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА10

+§ 4. РОЗШИРЕННЯ ГАЗІВ

+ Тестові завдання2

+Варіант 1

+Варіант 2

+§ 8. ТЕПЛОВИЙ БАЛАНС

+§ 11. ПЛАВЛЕННЯ І КРИСТАЛІЗАЦІЯ ТВЕРДИХ ТІЛ. ПИТОМА ТЕПЛОТА ПЛАВЛЕННЯ РЕЧОВИНИ

+§ 12. ВИПАРОВУВАННЯ І КОНДЕНСАЦІЯ РІДИН. ПИТОМА ТЕПЛОТА ПАРОУТВОРЕННЯ РЕЧОВИНИ

+§ 13. ЗГОРЯННЯ ПАЛИВА

+§ 16. КОЕФІЦІЄНТ КОРИСНОЇ ДІЇ (ККД) ТЕПЛОВОГО ДВИГУНА

+Контрольні запитання

+Що я знаю і вмію робити

+Розділ 1. Механічний рух6

+§ 7. Графічне зображення рівномірного руху тіла

+§ 9. Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань

+§ 13. Вплив звуків на живі організми

+Що я знаю і вмію робити

+Тестові завдання (Варіант 1)

+Тестові завдання (Варіант 2)

+РОЗДІЛ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ12

+ Контрольні запитання

+ Що я знаю і вмію робити

+ Тестові завдання2

+Варіант 1

+Варіант 2

+Контрольні запитання

+Що я знаю і вмію робити

+Тестові завдання2

+Варіант 1

+Варіант 2

+§ 25. ДІЇ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ. НАПРЯМОК ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ

+§ 29. ЗАКОН ОМА ДЛЯ ОДНОРІДНОЇ ДІЛЯНКИ ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА

+§ 30. ЗАЛЕЖНІСТЬ ОПОРУ ПРОВІДНИКА ВІД ЙОГО ДОВЖИНИ, ПЛОЩІ ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ ТА МАТЕРІАЛУ. РЕОСТАТИ

+§ 32. ПАРАЛЕЛЬНЕ З’ЄДНАННЯ ПРОВІДНИКІВ

+§ 36. СПОЖИВАЧІ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ. ЕЛЕКТРОНАГРІВАЛЬНІ ПРИЛАДИ

+Розділ 2. Взаємодія тіл9

+§ 19. Сила пружності. Закон Гука. Вага тіла. Невагомість

+§ 22. Рівнодійна сила. Рух тіла під дією кількох сил

+§ 23. Тиск і сила тиску. Одиниці тиску

+§ 24. Тиск рідин і газів. Закон Паскаля

+§ 29. Рідинні насоси

+§ 32. Гідростатичне зважування

+Що я знаю і вмію робити

+Тестові завдання (Варіант 1)

+Тестові завдання (Варіант 2)

+Розділ 3. Робота і енергія6

+§ 34. Потужність. Одиниці потужності

+§ 36. Закон збереження механічної енергії

+§ 41. Коефіцієнт корисної дії (ККД) механізмів

+Що я знаю і вмію робити

+Тестові завдання (Варіант 1)

+Тестові завдання (Варіант 2)

+Розділ 4. Кількість теплоти. Теплові машини8

+§ 46. Тепловий баланс

+§ 47. Плавлення і кристалізація твердих тіл

+§ 48. Випаровування і конденсація рідин

+§ 49. Згоряння палива. Питома теплота згоряння палива

+§ 52. Коефіцієнт корисної дії (ККД) нагрівника

+Що я знаю і вмію робити

+Тестові завдання (Варіант 1)

+Тестові завдання (Варіант 2)

№5

+РОЗДІЛ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА10

+§ 4. РОЗШИРЕННЯ ГАЗІВ

+ Тестові завдання2

+Варіант 1

+Варіант 2

+§ 8. ТЕПЛОВИЙ БАЛАНС

+§ 11. ПЛАВЛЕННЯ І КРИСТАЛІЗАЦІЯ ТВЕРДИХ ТІЛ. ПИТОМА ТЕПЛОТА ПЛАВЛЕННЯ РЕЧОВИНИ

+§ 12. ВИПАРОВУВАННЯ І КОНДЕНСАЦІЯ РІДИН. ПИТОМА ТЕПЛОТА ПАРОУТВОРЕННЯ РЕЧОВИНИ

+§ 13. ЗГОРЯННЯ ПАЛИВА

+§ 16. КОЕФІЦІЄНТ КОРИСНОЇ ДІЇ (ККД) ТЕПЛОВОГО ДВИГУНА

+Контрольні запитання

+Що я знаю і вмію робити

+Розділ 1. Механічний рух6

+§ 7. Графічне зображення рівномірного руху тіла

+§ 9. Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань

+§ 13. Вплив звуків на живі організми

+Що я знаю і вмію робити

+Тестові завдання (Варіант 1)

+Тестові завдання (Варіант 2)

+РОЗДІЛ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ12

+ Контрольні запитання

+ Що я знаю і вмію робити

+ Тестові завдання2

+Варіант 1

+Варіант 2

+Контрольні запитання

+Що я знаю і вмію робити

+Тестові завдання2

+Варіант 1

+Варіант 2

+§ 25. ДІЇ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ. НАПРЯМОК ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ

+§ 29. ЗАКОН ОМА ДЛЯ ОДНОРІДНОЇ ДІЛЯНКИ ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА

+§ 30. ЗАЛЕЖНІСТЬ ОПОРУ ПРОВІДНИКА ВІД ЙОГО ДОВЖИНИ, ПЛОЩІ ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ ТА МАТЕРІАЛУ. РЕОСТАТИ

+§ 32. ПАРАЛЕЛЬНЕ З’ЄДНАННЯ ПРОВІДНИКІВ

+§ 36. СПОЖИВАЧІ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ. ЕЛЕКТРОНАГРІВАЛЬНІ ПРИЛАДИ

+Розділ 2. Взаємодія тіл9

+§ 19. Сила пружності. Закон Гука. Вага тіла. Невагомість

+§ 22. Рівнодійна сила. Рух тіла під дією кількох сил

+§ 23. Тиск і сила тиску. Одиниці тиску

+§ 24. Тиск рідин і газів. Закон Паскаля

+§ 29. Рідинні насоси

+§ 32. Гідростатичне зважування

+Що я знаю і вмію робити

+Тестові завдання (Варіант 1)

+Тестові завдання (Варіант 2)

+Розділ 3. Робота і енергія6

+§ 34. Потужність. Одиниці потужності

+§ 36. Закон збереження механічної енергії

+§ 41. Коефіцієнт корисної дії (ККД) механізмів

+Що я знаю і вмію робити

+Тестові завдання (Варіант 1)

+Тестові завдання (Варіант 2)

+Розділ 4. Кількість теплоти. Теплові машини8

+§ 46. Тепловий баланс

+§ 47. Плавлення і кристалізація твердих тіл

+§ 48. Випаровування і конденсація рідин

+§ 49. Згоряння палива. Питома теплота згоряння палива

+§ 52. Коефіцієнт корисної дії (ККД) нагрівника

+Що я знаю і вмію робити

+Тестові завдання (Варіант 1)

+Тестові завдання (Варіант 2)

Поделиться в соц. сетях

X