8 класс , Хімія

ГДЗ Хімія 8 клас Буринська 2008 – Відповіді

Н. М. Буринська
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд

+РОЗДІЛ 1. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами4

+§ 1. Кількість речовини. Моль

+§ 2. Молярна маса

+§ 3. Закон об'ємних відношень газів. Молярний об'єм газу

+§ 4. Відносна густина газів

+РОЗДІЛ 2. Основні класи неорганічних сполук13

+§ 5. Оксиди

+ Практична робота 1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук

+ § 15. Загальні способи добування оксидів, кислот, основ, солей

+ § 16. Класифікація неорганічних речовин. Узагальнення знань

+ Практична робота 2. Розв'язування експериментальних задач

+§ 6. Властивості оксидів

+§ 7. Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій

+§ 9. Хімічні властивості кислот

+§ 10. Хлоридна кислота і хлороводень

+§ 11. Основи

+§ 12. Амфотерні гідроксиди й оксиди

+§ 13. Солі

+§ 14. Хімічні властивості солей

+РОЗДІЛ 3. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома7

+§ 18. Поняття про лужні метали

+§ 19. Поняття про галогени

+§ 21. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва

+§ 23. Склад атомних ядер. Ізотопи

+§ 25. Будова електронної оболонки атома

+§ 26. Залежність властивостей елементів від періодичної зміни електронних структур атомів

+§ 27. Періодична система хімічних елементів у світлі сучасних уявлень про будову атома

+РОЗДІЛ 4. Хімічний зв'язок і будова речовини3

+§ 30. Ковалентний зв'язок

+§ 31. Йонний зв'язок

+§ 33. Валентність і ступінь окиснення елементів

№5

+РОЗДІЛ 1. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами4

+§ 1. Кількість речовини. Моль

+§ 2. Молярна маса

+§ 3. Закон об'ємних відношень газів. Молярний об'єм газу

+§ 4. Відносна густина газів

+РОЗДІЛ 2. Основні класи неорганічних сполук13

+§ 5. Оксиди

+ Практична робота 1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук

+ § 15. Загальні способи добування оксидів, кислот, основ, солей

+ § 16. Класифікація неорганічних речовин. Узагальнення знань

+ Практична робота 2. Розв'язування експериментальних задач

+§ 6. Властивості оксидів

+§ 7. Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій

+§ 9. Хімічні властивості кислот

+§ 10. Хлоридна кислота і хлороводень

+§ 11. Основи

+§ 12. Амфотерні гідроксиди й оксиди

+§ 13. Солі

+§ 14. Хімічні властивості солей

+РОЗДІЛ 3. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома7

+§ 18. Поняття про лужні метали

+§ 19. Поняття про галогени

+§ 21. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва

+§ 23. Склад атомних ядер. Ізотопи

+§ 25. Будова електронної оболонки атома

+§ 26. Залежність властивостей елементів від періодичної зміни електронних структур атомів

+§ 27. Періодична система хімічних елементів у світлі сучасних уявлень про будову атома

+РОЗДІЛ 4. Хімічний зв'язок і будова речовини3

+§ 30. Ковалентний зв'язок

+§ 31. Йонний зв'язок

+§ 33. Валентність і ступінь окиснення елементів

Поделиться в соц. сетях

X