8 класс , Хімія

ГДЗ Хімія 8 клас Ярошенко 2008 – Відповіді

О. Г. Ярошенко
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд

+Повторення основних питань курсу Хімії 7 класу

+Тема 1. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами6

+§ 1. Кількість речовини. Моль - одиниця кількості речовини. Число Авогадро

+§ 2. Молярна маса. Обчислення молярної маси, маси і кількості речовини за хімічною формулою

+§ 3. Молярний об’єм газів. Обчислення газу за нормальних умов

+§ 4. Відносна густина газів. Обчислення відносної густини газів

+§ 5. Розрахунки за хімічними формулами

+§ 6. Обчислення з використанням числа Авогадро

+Тема 2. Основні класи неорганічних сполук16

+§ 7. Поняття про оксиди

+ § 16. Добування хлоридної кислоти та її властивості

+ § 17. Хімічні властивості основ

+ § 18. Поняття про амфотерні гідроксиди. Використання основ

+ § 19. Хімічні властивості солей

+ § 21. Загальні способи добування оксидів, кислот, основ і солей

+ § 22. Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук

+ § 23. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, обєму, кількості речовини реагентів та продуктів реакції

+§ 8. Поняття про кислоти

+§ 9. Здатність металів витискувати водень із кислот. Витискувальний ряд металів

+§ 10. Поняття про солі

+§ 11. Поняття про основи

+§ 12. Взаємодія оксидів із водою. Гідрати оксидів

+§ 13. Загальні властивості оксидів. Класифікація оксидів

+§ 14. Оксиди в природі. Використання оксидів

+§ 15. Класифікація кислот. Загальні хімічні властивості кислот

+Тема 3. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделеєва. Будова атома11

+§ 26. Історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів

+ § 36. Взаємозв’язок між розміщенням у періодичній системі та їхніми властивостями

+ § 37. Характеристика хімічних елементів за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома

+§ 27. Поняття про лужні метали

+§ 28. Поняття про галогени та інертні гази

+§ 29. Періодичний закон Д.І.Менделеєва

+§ 30. Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделеєва

+§ 31. Будова атома. Склад атомних ядер

+§ 32. Сучасне формулювання періодичного закону. Ізотопи

+§ 34. Будова електронних оболонок атомів. Поняття про радіус атома

+§ 35. Послідовність заповнення електронами енергетичних рівнів та підрівнів. Електронні та графічні електронні формули атомів

+Тема 4. Хімічний зв’язок електронних оболонок атомів5

+§ 40. Поняття про хімічний звязок та електронегативність елементів

+§ 41. Хімічний зв’язок і будова електронних оболонок атомів

+§ 42. Ковалентний зв’язок, його види

+§ 43. Йонний зв’язок. Кристалічні гратки

+§ 44. Ступінь окиснення

+ПРАКТИЧНІ РОБОТИ2

+Практична робота № 1

+Практична робота № 2

+ЛАБАРАТОРНІ ДОСЛІДИ5

+До § 9

+До § 16

+До § 17

+До § 19

+До § 36

№5

+Повторення основних питань курсу Хімії 7 класу

+Тема 1. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами6

+§ 1. Кількість речовини. Моль - одиниця кількості речовини. Число Авогадро

+§ 2. Молярна маса. Обчислення молярної маси, маси і кількості речовини за хімічною формулою

+§ 3. Молярний об’єм газів. Обчислення газу за нормальних умов

+§ 4. Відносна густина газів. Обчислення відносної густини газів

+§ 5. Розрахунки за хімічними формулами

+§ 6. Обчислення з використанням числа Авогадро

+Тема 2. Основні класи неорганічних сполук16

+§ 7. Поняття про оксиди

+ § 16. Добування хлоридної кислоти та її властивості

+ § 17. Хімічні властивості основ

+ § 18. Поняття про амфотерні гідроксиди. Використання основ

+ § 19. Хімічні властивості солей

+ § 21. Загальні способи добування оксидів, кислот, основ і солей

+ § 22. Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук

+ § 23. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, обєму, кількості речовини реагентів та продуктів реакції

+§ 8. Поняття про кислоти

+§ 9. Здатність металів витискувати водень із кислот. Витискувальний ряд металів

+§ 10. Поняття про солі

+§ 11. Поняття про основи

+§ 12. Взаємодія оксидів із водою. Гідрати оксидів

+§ 13. Загальні властивості оксидів. Класифікація оксидів

+§ 14. Оксиди в природі. Використання оксидів

+§ 15. Класифікація кислот. Загальні хімічні властивості кислот

+Тема 3. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделеєва. Будова атома11

+§ 26. Історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів

+ § 36. Взаємозв’язок між розміщенням у періодичній системі та їхніми властивостями

+ § 37. Характеристика хімічних елементів за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома

+§ 27. Поняття про лужні метали

+§ 28. Поняття про галогени та інертні гази

+§ 29. Періодичний закон Д.І.Менделеєва

+§ 30. Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделеєва

+§ 31. Будова атома. Склад атомних ядер

+§ 32. Сучасне формулювання періодичного закону. Ізотопи

+§ 34. Будова електронних оболонок атомів. Поняття про радіус атома

+§ 35. Послідовність заповнення електронами енергетичних рівнів та підрівнів. Електронні та графічні електронні формули атомів

+Тема 4. Хімічний зв’язок електронних оболонок атомів5

+§ 40. Поняття про хімічний звязок та електронегативність елементів

+§ 41. Хімічний зв’язок і будова електронних оболонок атомів

+§ 42. Ковалентний зв’язок, його види

+§ 43. Йонний зв’язок. Кристалічні гратки

+§ 44. Ступінь окиснення

+ПРАКТИЧНІ РОБОТИ2

+Практична робота № 1

+Практична робота № 2

+ЛАБАРАТОРНІ ДОСЛІДИ5

+До § 9

+До § 16

+До § 17

+До § 19

+До § 36

Поделиться в соц. сетях

X