8 класс , Хімія

ГДЗ Хімія 8 клас Ярошенко 2016 – Відповіді

О. Г. Ярошенко
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд 1

+Повторення3

+§ 1. Хімічний елемент, речовина. Хімічна формула

+§ 2. Фізичні і хімічні явища. Рівняння хімічних реакцій

+§ 3. Поняття про розчини. Масова частка розчиненої в розчині речовини

+Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома12

+§ 4. Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів

+ § 14. Графічні електронні формули атомів хімічних елементів

+ § 15. Періодична система хімічних елементів з позицій теорії будови атома

+ § 16. Характеристика хімічних елементів за їхнім місцем у періодичній система та будовою атома

+§ 5. Поняття про родину лужних хімічних елементі

+§ 6. Поняття про галогени та інертні елементи

+§ 8. Структура періодичної системи хімічних елементів

+§ 9. Будова атома. Склад атомних ядер. Протонне і нуклонне числа

+§ 10. Нуклід. Ізотопи. Сучасне формулювання періодичного закону

+§ 11. Стан електронів в атомі. Електронні орбіталі. Енергетичні рівні

+§ 12. Поняття про енергетичні підрівні. Радіус атома

+§ 13. Послідовність заповнення електронами енергетичних рівнів і підрівнів. Електронні формули атомів

+Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини6

+§ 18. Природа хімічного зв’язку та електронегативність елементів

+§ 19. Ковалентний зв’язок, його утворення та види

+§ 20. Йони. Йонний зв’язок, його утворення

+§ 21. Ступінь окиснення та його визначення за хімічною формулою

+§ 22. Кристалічні ґратки

+§ 23. Виконання завдань різної складності

+Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами6

+§ 24. Кількість речовини. Одиниця кількості речовини. Число Авогадро

+§ 25. Молярна маса

+§ 26. Молярний об'єм газів

+§ 27. Відносна густина газів

+§ 28. Взаємозв'язок між фізичними величинами

+§ 29. Виконання завдань різного рівня складності

+Тема 4. Основні класи неорганічних сполук17

+§ 30. Поняття про оксиди

+ § 40. Хімічні властивості кислот

+ § 41. Хімічні властивості середніх солей

+ § 42. Загальні способи добування неорганічних речовин

+ § 45. Експериментальні задачі

+ § 46. Залежність характеру елементів і властивостей їхніх сполук від електронної будови атомів

+ § 47. Поширеність у природі та використання оксидів, кислот, основ

+ § 48. Поширеність у природі, використання середніх солей

+ § 49. Виконання комбінованих завдань

+§ 31. Склад і номенклатура основ

+§ 32. Поняття про кислоти

+§ 33. Здатність металів витискувати водень із кислот

+§ 34. Поняття про солі

+§ 35. Взаємодія оксидів з водою, дія на індекатори утворених продуктів реакції

+§ 36. Загальні хімічні властивості оксидів

+§ 37. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів і продуктів реакції

+§ 38. Хімічні властивості основ

+Практичні роботи1

+Практична робота № 1

№5

+Повторення3

+§ 1. Хімічний елемент, речовина. Хімічна формула

+§ 2. Фізичні і хімічні явища. Рівняння хімічних реакцій

+§ 3. Поняття про розчини. Масова частка розчиненої в розчині речовини

+Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома12

+§ 4. Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів

+ § 14. Графічні електронні формули атомів хімічних елементів

+ § 15. Періодична система хімічних елементів з позицій теорії будови атома

+ § 16. Характеристика хімічних елементів за їхнім місцем у періодичній система та будовою атома

+§ 5. Поняття про родину лужних хімічних елементі

+§ 6. Поняття про галогени та інертні елементи

+§ 8. Структура періодичної системи хімічних елементів

+§ 9. Будова атома. Склад атомних ядер. Протонне і нуклонне числа

+§ 10. Нуклід. Ізотопи. Сучасне формулювання періодичного закону

+§ 11. Стан електронів в атомі. Електронні орбіталі. Енергетичні рівні

+§ 12. Поняття про енергетичні підрівні. Радіус атома

+§ 13. Послідовність заповнення електронами енергетичних рівнів і підрівнів. Електронні формули атомів

+Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини6

+§ 18. Природа хімічного зв’язку та електронегативність елементів

+§ 19. Ковалентний зв’язок, його утворення та види

+§ 20. Йони. Йонний зв’язок, його утворення

+§ 21. Ступінь окиснення та його визначення за хімічною формулою

+§ 22. Кристалічні ґратки

+§ 23. Виконання завдань різної складності

+Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами6

+§ 24. Кількість речовини. Одиниця кількості речовини. Число Авогадро

+§ 25. Молярна маса

+§ 26. Молярний об'єм газів

+§ 27. Відносна густина газів

+§ 28. Взаємозв'язок між фізичними величинами

+§ 29. Виконання завдань різного рівня складності

+Тема 4. Основні класи неорганічних сполук17

+§ 30. Поняття про оксиди

+ § 40. Хімічні властивості кислот

+ § 41. Хімічні властивості середніх солей

+ § 42. Загальні способи добування неорганічних речовин

+ § 45. Експериментальні задачі

+ § 46. Залежність характеру елементів і властивостей їхніх сполук від електронної будови атомів

+ § 47. Поширеність у природі та використання оксидів, кислот, основ

+ § 48. Поширеність у природі, використання середніх солей

+ § 49. Виконання комбінованих завдань

+§ 31. Склад і номенклатура основ

+§ 32. Поняття про кислоти

+§ 33. Здатність металів витискувати водень із кислот

+§ 34. Поняття про солі

+§ 35. Взаємодія оксидів з водою, дія на індекатори утворених продуктів реакції

+§ 36. Загальні хімічні властивості оксидів

+§ 37. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів і продуктів реакції

+§ 38. Хімічні властивості основ

+Практичні роботи1

+Практична робота № 1

Поделиться в соц. сетях

X