8 класс , Українська мова

ГДЗ Українська мова 8 клас Данилевська 2016 – Відповіді

О. М. Данилевська
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд

+ВСТУП1

+1. Мова — найважливіший засіб спілкування, пізнання та впливу

+Тема 1. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО8

+2. Розвиток мовлення. Повторення вивченого матеріалу про текст

+3. Розвиток мовлення. Повторення вивченого про типи мовлення

+4. Повторення вивченого з лексикології та фразеології

+5. Повторення вивченого із морфології

+6. Найскладніші орфограми в частинах мови

+7. Основні правила пунктуації

+8. Розвиток мовлення. Розмаїття текстів за жанрами

+9. Узагальнення

+Тема 2. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ17

+10. Словосполучення

+ 19. Другорядні члени речення

+ 20. Означення. Прикладка як різновид означення

+ 21. Правопис прикладок

+ 22. Додаток

+ 23. Обставина

+ 24. Порівняльний зворот. Розділові знаки в реченнях із порівняльним зворотом

+ 25-26. Розвиток мовлення. Опис місцевості на основі особистих спостережень і вражень

+ 27. Узагальнення

+11. Мовностилістичні поради з уживання словосполучень

+12. Розвиток мовлення. Повторення вивченого про стилі мови

+13. Речення. Різновиди речень за метою висловлення та інтонацією

+14. Двоскладне речення. Головні та другорядні члени речення

+15. Підмет як головний член речення

+16. Присудок як головний член речення

+17. Тире між підметом і присудком

+18. Розвиток мовлення. Опис місцевості як елемент розповідного тексту

+Тема 3. ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ8

+28. Односкладні речення

+29. Односкладні дієслівні речення

+30. Односкладні безособові речення

+31. Розвиток мовлення. Односкладні речення в текстах різних стилів. Ділові папери

+32. Односкладні називні речення

+33. Синонімія односкладних і двоскладних речень

+35. Повні і неповні речення

+37. Узагальнення

+Тема 4. ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ, УСКЛАДНЕНЕ ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ, ЗВЕРТАННЯМ ТА ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ10

+38. Поняття про однорідні члени речення

+ 49. Узагальнення

+39. Розділові знаки в реченнях з однорідними членами

+40. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами

+41. Розвиток мовлення. Складання текстівок до зображень пам’яток архітектури, історії та культури

+42. Однорідні і неоднорідні означення

+43. Речення зі звертанням

+44. Мовностилістичні поради з уживання звертань

+45. Розвиток мовлення. Інтерв’ю. Складання запитань інтерв’ю для шкільної газети

+46. Речення зі вставними словами та словосполученнями

+Тема 5. ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ, УСКЛАДНЕНЕ ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ6

+50-51. Відокремлені означення. Розділові знаки в реченнях з відокремленими означеннями

+52-53. Відокремлені прикладки. Розділові знаки в реченнях з відокремленими прикладками

+56-57. Відокремлені обставини. Відокремлені уточнювальні члени речення

+58. Відокремлені додатки

+59. Розвиток мовлення. Особливості побудови оповідання. Складання оповідання за поданим сюжетом

+60. Узагальнення

+Тема 6. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ4

+61. Синтаксис словосполучення

+62. Класифікація речень

+63. Синоніміка простих речень

+64. Виражальні можливості ускладнених речень

№5

+ВСТУП1

+1. Мова — найважливіший засіб спілкування, пізнання та впливу

+Тема 1. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО8

+2. Розвиток мовлення. Повторення вивченого матеріалу про текст

+3. Розвиток мовлення. Повторення вивченого про типи мовлення

+4. Повторення вивченого з лексикології та фразеології

+5. Повторення вивченого із морфології

+6. Найскладніші орфограми в частинах мови

+7. Основні правила пунктуації

+8. Розвиток мовлення. Розмаїття текстів за жанрами

+9. Узагальнення

+Тема 2. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ17

+10. Словосполучення

+ 19. Другорядні члени речення

+ 20. Означення. Прикладка як різновид означення

+ 21. Правопис прикладок

+ 22. Додаток

+ 23. Обставина

+ 24. Порівняльний зворот. Розділові знаки в реченнях із порівняльним зворотом

+ 25-26. Розвиток мовлення. Опис місцевості на основі особистих спостережень і вражень

+ 27. Узагальнення

+11. Мовностилістичні поради з уживання словосполучень

+12. Розвиток мовлення. Повторення вивченого про стилі мови

+13. Речення. Різновиди речень за метою висловлення та інтонацією

+14. Двоскладне речення. Головні та другорядні члени речення

+15. Підмет як головний член речення

+16. Присудок як головний член речення

+17. Тире між підметом і присудком

+18. Розвиток мовлення. Опис місцевості як елемент розповідного тексту

+Тема 3. ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ8

+28. Односкладні речення

+29. Односкладні дієслівні речення

+30. Односкладні безособові речення

+31. Розвиток мовлення. Односкладні речення в текстах різних стилів. Ділові папери

+32. Односкладні називні речення

+33. Синонімія односкладних і двоскладних речень

+35. Повні і неповні речення

+37. Узагальнення

+Тема 4. ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ, УСКЛАДНЕНЕ ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ, ЗВЕРТАННЯМ ТА ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ10

+38. Поняття про однорідні члени речення

+ 49. Узагальнення

+39. Розділові знаки в реченнях з однорідними членами

+40. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами

+41. Розвиток мовлення. Складання текстівок до зображень пам’яток архітектури, історії та культури

+42. Однорідні і неоднорідні означення

+43. Речення зі звертанням

+44. Мовностилістичні поради з уживання звертань

+45. Розвиток мовлення. Інтерв’ю. Складання запитань інтерв’ю для шкільної газети

+46. Речення зі вставними словами та словосполученнями

+Тема 5. ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ, УСКЛАДНЕНЕ ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ6

+50-51. Відокремлені означення. Розділові знаки в реченнях з відокремленими означеннями

+52-53. Відокремлені прикладки. Розділові знаки в реченнях з відокремленими прикладками

+56-57. Відокремлені обставини. Відокремлені уточнювальні члени речення

+58. Відокремлені додатки

+59. Розвиток мовлення. Особливості побудови оповідання. Складання оповідання за поданим сюжетом

+60. Узагальнення

+Тема 6. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ4

+61. Синтаксис словосполучення

+62. Класифікація речень

+63. Синоніміка простих речень

+64. Виражальні можливості ускладнених речень

Поделиться в соц. сетях

X