8 класс , Українська мова

ГДЗ Українська мова 8 клас Єрмоленко 2008 – Відповіді

С.Я. Єрмоленко, В. Т. Сичова
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд

+§ 1. Мова — найважливіший засіб спілкування, пізнання, впливу

+ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО2

+§ 2. Словосполучення і речення. Члени речення (у тому числі однорідні). Звертання. Вставні слова

+§ 3. Просте і складне речення. Пряма мова і діалог

+СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ4

+§ 4. Словосполучення. Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова

+§ 5. Речення. Види речень за метою висловлювання і за емоційним забарвленням

+§ 6. Просте і складне речення. Двоскладне й односкладне речення

+§ 7. Порядок слів у реченні. Логічний наголос

+ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ9

+§ 8. Головні члени двоскладного речення. Підмет і присудок

+§ 9. Форми вираження підмета

+§ 10. Простий і складений присудок. Дієслівний складений присудок

+§ 11. Іменний складений присудок. Тире між підметом і присудком

+§ 12. Другорядні члени речення. Означення — другорядний член речення

+§ 13. Прикладка як різновид означення. Правопис прикладки

+§ 14. Додаток — другорядний член речення

+§ 15. Обставина — другорядний член речення. Види обставин

+§ 16. Порівняльний зворот. Уживання розділових знаків у реченнях з порівняльним зворотом

+ОДНОСКЛАДНЕ ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. НЕПОВНЕ РЕЧЕННЯ8

+§ 17. Головний член односкладного речення

+§ 18. Односкладне означено-особове речення

+§ 19. Односкладне узагальнено-особове речення

+§ 20. Односкладне неозначено-особове речення

+§ 21. Односкладне безособове речення

+§ 22. Односкладне називне речення

+§ 23. Односкладне речення як частина складного речення

+§ 24. Повне і неповне речення. Тире в неповному реченні

+РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ3

+§ 25. Однорідні члени речення. Зв’язок і розділові знаки між однорідними членами речення

+§ 26. Однорідні й неоднорідні означення

+§ 27. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами

+РЕЧЕННЯ ЗІ ЗВЕРТАННЯМИ, ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ2

+§ 28. Речення зі звертаннями. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні

+§ 29. Речення зі вставними словами (словосполученнями, реченнями)

+РЕЧЕННЯ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ6

+§ 30. Поняття про відокремлені другорядні члени та уточнювальні члени речення

+§ 31. Відокремлені означення (узгоджені, неузгоджені)

+§ 32. Відокремлені прикладки

+§ 33. Відокремлені обставини

+§ 34. Відокремлені додатки

+§ 35. Повторення відомостей про просте речення

+ЗВ ’ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ)4

+§ 36. Повторення про зв’язну мову, текст, стилі, типи і жанри висловлювання

+§ 37. Особливості опису місцевості. Усний стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі

+§ 44. Діалог, складений на основі радіо- чи телепередачі дискусійного характеру

+§ 51. Ділові папери. Протокол

№5

+§ 1. Мова — найважливіший засіб спілкування, пізнання, впливу

+ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО2

+§ 2. Словосполучення і речення. Члени речення (у тому числі однорідні). Звертання. Вставні слова

+§ 3. Просте і складне речення. Пряма мова і діалог

+СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ4

+§ 4. Словосполучення. Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова

+§ 5. Речення. Види речень за метою висловлювання і за емоційним забарвленням

+§ 6. Просте і складне речення. Двоскладне й односкладне речення

+§ 7. Порядок слів у реченні. Логічний наголос

+ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ9

+§ 8. Головні члени двоскладного речення. Підмет і присудок

+§ 9. Форми вираження підмета

+§ 10. Простий і складений присудок. Дієслівний складений присудок

+§ 11. Іменний складений присудок. Тире між підметом і присудком

+§ 12. Другорядні члени речення. Означення — другорядний член речення

+§ 13. Прикладка як різновид означення. Правопис прикладки

+§ 14. Додаток — другорядний член речення

+§ 15. Обставина — другорядний член речення. Види обставин

+§ 16. Порівняльний зворот. Уживання розділових знаків у реченнях з порівняльним зворотом

+ОДНОСКЛАДНЕ ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. НЕПОВНЕ РЕЧЕННЯ8

+§ 17. Головний член односкладного речення

+§ 18. Односкладне означено-особове речення

+§ 19. Односкладне узагальнено-особове речення

+§ 20. Односкладне неозначено-особове речення

+§ 21. Односкладне безособове речення

+§ 22. Односкладне називне речення

+§ 23. Односкладне речення як частина складного речення

+§ 24. Повне і неповне речення. Тире в неповному реченні

+РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ3

+§ 25. Однорідні члени речення. Зв’язок і розділові знаки між однорідними членами речення

+§ 26. Однорідні й неоднорідні означення

+§ 27. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами

+РЕЧЕННЯ ЗІ ЗВЕРТАННЯМИ, ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ2

+§ 28. Речення зі звертаннями. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні

+§ 29. Речення зі вставними словами (словосполученнями, реченнями)

+РЕЧЕННЯ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ6

+§ 30. Поняття про відокремлені другорядні члени та уточнювальні члени речення

+§ 31. Відокремлені означення (узгоджені, неузгоджені)

+§ 32. Відокремлені прикладки

+§ 33. Відокремлені обставини

+§ 34. Відокремлені додатки

+§ 35. Повторення відомостей про просте речення

+ЗВ ’ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ)4

+§ 36. Повторення про зв’язну мову, текст, стилі, типи і жанри висловлювання

+§ 37. Особливості опису місцевості. Усний стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі

+§ 44. Діалог, складений на основі радіо- чи телепередачі дискусійного характеру

+§ 51. Ділові папери. Протокол

Поделиться в соц. сетях

X