9 класс , Алгебра

ГДЗ Алгебра 9 клас Істер 2017 – Відповіді

О.С. Істер
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд

+Розділ 1. Нерівності10

+§ 2. Основні властивості числових нерівностей

+§ 3. Почленне додавання і множення нерівностей

+§ 4. Нерівності зі змінними. Розв’язок нерівності

+§ 5. Числові проміжки. Переріз та об’єднання множин

+§ 6. Лінійні нерівності з однією змінною. Рівносильні нерівності

+Домашня самостійна робота № 1

+Завдання для перевірки знань до § 1–7

+Розділ 2. Квадратична функція12

+§ 8. Функції. Область визначення, область значень і графік функції

+§ 10. Найпростіші перетворення графіків функцій

+Домашня самостійна робота № 2

+Завдання для перевірки знань до § 8–11

+§ 13. Розв’язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними

+Домашня самостійна робота № 3

+Завдання для перевірки знань до § 12–14

+Розділ 3. Числові послідовності9

+§ 15. Числові послідовності

+§ 16. Арифметична прогресія, її властивості. Формула n-го члена арифметичної прогресії

+§ 17. Сума n перших членів арифметичної прогресії

+§ 18. Геометрична прогресія, її властивості. Формула n-го члена геометричної прогресії

+§ 19. Формула складних відсотків

+Домашня самостійна робота № 4

+Завдання для перевірки знань до § 15–20

+Розділ 4. Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики7

+§ 21. Комбінаторні задачі. Комбінаторні правила суми і добутку

+§ 22. Випадкова подія. Частота та ймовірність випадкової події

+§ 24. Початкові відомості про статистику. Статистичні дані. Способи подання даних та їх обробки

+Домашня самостійна робота № 5

+Завдання для перевірки знань до § 21–24

+Завдання для перевірки знань за курс алгебри 9 класу

+Домашні самостійні роботи5

+Самостійна № 1

+Самостійна № 2

+Самостійна № 3

+Самостійна № 4

+Самостійна № 5

№5

+Розділ 1. Нерівності10

+§ 2. Основні властивості числових нерівностей

+§ 3. Почленне додавання і множення нерівностей

+§ 4. Нерівності зі змінними. Розв’язок нерівності

+§ 5. Числові проміжки. Переріз та об’єднання множин

+§ 6. Лінійні нерівності з однією змінною. Рівносильні нерівності

+Домашня самостійна робота № 1

+Завдання для перевірки знань до § 1–7

+Розділ 2. Квадратична функція12

+§ 8. Функції. Область визначення, область значень і графік функції

+§ 10. Найпростіші перетворення графіків функцій

+Домашня самостійна робота № 2