9 класс , Алгебра

ГДЗ Алгебра 9 клас Мерзляк 2017 – Поглиблене вивчення

А. Г. Мерзляк, М. С. Якір, В. Б. Полонський
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд

+§ 1. Повторення та систематизація навчального матеріалу з курсу алгебри 8 класу1

+1. Задачі на повторення курсу алгебри 8 класу

+§ 2. Квадратична функція9

+ 11. Розміщення нулів квадратичної функції відносно заданої точки

+3. Зростання і спадання функції. Найбільше і найменше значення функції

+4. Парні та непарні функції

+5. Як побудувати графіки функцій y = kf(x) і y = f(kx), якщо відомо графік функції y = f(x)

+6. Як побудувати графіки функцій y = f(x) + b і y = f(x + a), якщо відомо графік функції y = f(x)

+9. Розв’язування квадратних нерівностей

+10. Розв’язування нерівностей методом інтервалів

+§ 3. Рівняння з двома змінними та їхні системи4

+12. Рівняння з двома змінними та його графік

+13. Графічний метод розв’язування систем рівнянь із двома змінними

+14. Розв’язування систем рівнянь із двома змінними методом підстановки і методами додавання та множення

+15. Метод заміни змінних та інші способи розв’язування систем рівнянь із двома змінними

+§ 4. Нерівності з двома змінними та їхні системи. Доведення нерівностей4

+16. Нерівності з двома змінними

+17. Системи нерівностей із двома змінними

+19. Нерівності між середніми величинами. Нерівність Коші–Буняковського

+§ 5. Елементи прикладної математики2

+20. Математичне моделювання

+21. Відсоткові розрахунки

+§ 6. Елементи комбінаторики та теорії ймовірностей8

+22. Метод математичної індукції

+23. Основні правила комбінаторики. Перестановки

+24. Розміщення

+25. Сполуки (комбінації)

+26. Частота та ймовірність випадкової події

+27. Класичне означення ймовірності

+28. Обчислення ймовірностей за допомогою правил комбінаторики

+29. Початкові відомості про статистику

+§ 7. Числові послідовності7

+30. Числові послідовності

+32. Сума n перших членів арифметичної прогресії

+34. Сума n перших членів геометричної прогресії

+35. Уявлення про границю послідовності

+36. Сумування

№5

+§ 1. Повторення та систематизація навчального матеріалу з курсу алгебри 8 класу1

+1. Задачі на повторення курсу алгебри 8 класу

+§ 2. Квадратична функція9

+ 11. Розміщення нулів квадратичної функції відносно заданої точки

+3. Зростання і спадання функції. Найбільше і найменше значення функції

+4. Парні та непарні функції

+5. Як побудувати графіки функцій y = kf(x) і y = f(kx), якщо відомо графік функції y = f(x)

+6. Як побудувати графіки функцій y = f(x) + b і y = f(x + a), якщо відомо графік функції y = f(x)

+9. Розв’язування квадратних нерівностей

+10. Розв’язування нерівностей методом інтервалів

+§ 3. Рівняння з двома змінними та їхні системи4

+12. Рівняння з двома змінними та його графік

+13. Графічний метод розв’язування систем рівнянь із двома змінними

+14. Розв’язування систем рівнянь із двома змінними методом підстановки і методами додавання та множення

+15. Метод заміни змінних та інші способи розв’язування систем рівнянь із двома змінними

+§ 4. Нерівності з двома змінними та їхні системи. Доведення нерівностей4

+16. Нерівності з двома змінними

+17. Системи нерівностей із двома змінними

+19. Нерівності між середніми величинами. Нерівність Коші–Буняковського

+§ 5. Елементи прикладної математики2

+20. Математичне моделювання

+21. Відсоткові розрахунки

+§ 6. Елементи комбінаторики та теорії ймовірностей8

+22. Метод математичної індукції

+23. Основні правила комбінаторики. Перестановки