9 класс , Біологія

ГДЗ Біологія 9 клас Матяш 2009 – Відповіді

Н. Ю. Матяш, М. Н. Шабатура
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд

+ВСТУП3

+§ 1. БІОЛОГІЧНІ ЗНАННЯ ТА ЇХНЄ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

+§ 2. ПОХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ

+§ 3. БІОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ЧИННИКИ В ЕВОЛЮЦІЇ ЛЮДИНИ. РАСИ ЛЮДЕЙ

+РОЗДІЛ 1. ЛЮДИНА12

+Тема 1. ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА4

+§ 5. КЛІТИНА ЯК СТРУКТУРНА І ФУНКЦІОНАЛЬНА ОДИНИЦЯ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

+§ 6. ТКАНИНИ ТА ЇХНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

+§ 7. ОРГАНИ. ФІЗІОЛОГІЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ СИТЕМИ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

+§ 8. РЕГУЛЯТОРНІ СИСТЕМИ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

+ Тема 10. РОЗМНОЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЛЮДИНИ4

+§ 53. СИСТЕМА ОРГАНІВ РОЗМНОЖЕННЯ

+§ 54. РОЗВИТОК І БУДОВА СТАТЕВИХ КЛІТИН

+§ 55. СТАТЕВІ ДОЗРІВАННЯ

+§ 56. ЗАПЛІДНЕННЯ. ГЕНЕТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ СТАТІ

+ Тема 11. НЕРВОВА РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ7

+§ 59. НЕРВОВА СИСТЕМА. ЇЇ БУДОВА ТА ЗНАЧЕННЯ

+§ 60. ЦЕНТРАЛЬНА НЕРВОВА СИСТЕМА. СПИННИЙ МОЗОК. ЙОГО БУДОВА І ФУНКЦІЇ

+§ 61. ГОЛОВНИЙ МОЗОК. ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ВІДДІЛІВ

+§ 62. ПЕРЕДНІЙ МОЗОК. ЙОГО БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ

+§ 63. НЕРВОВА РЕГУЛЯЦІЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ

+§ 64. НЕРВОВА РЕГУЛЯЦІЯ РОБОТИ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ

+§ 65. ВЗАЄМОДІЯ РЕГУЛЯТОРНИХ СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ

+ Тема 12. СПРИЙНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НЕРВОВОЮ СИСТЕМОЮ. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ7

+§ 66. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕНСОРНИХ СИСТЕМ

+§ 67. ЗОРОВА СЕНСОРНА СИСТЕМА. БУДОВА ОКА

+§ 68. СПРИЙНЯТТЯ ЗОБРАЖЕННЯ ПРЕДМЕТІВ

+§ 69. СПРИЙНЯТТЯ СВІТЛА. КОЛЬОРУ ТА ПРОСТОРУ

+§ 70. СЛУХОВА СЕНСОРНА СИСТЕМА, ЇЇ ЗНАЧЕННЯ. БУДОВА ВУХА

+§ 71. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ РІВНОВАГИ, РУХУ, ДОТИКУ, ТЕМПЕРАТУРИ, БОЛЮ

+§ 72. НЮХОВА І СМАКОВА СЕНСОРНІ СИСТЕМИ

+Тема 2. ОПОРА І РУХ7

+§ 9. ФУНКЦІЇ ТА ЗНАЧЕННЯ ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ. БУДОВА КІСТОК

+§ 10. БУДОВА СКЕЛЕТА ЛЮДИНИ

+§ 11. БУДОВА І ФУНКЦІЇ М'ЯЗІВ

+§ 12. ФІЗИЧНІ ЯКОСТІ М’ЯЗІВ. РОБОТА М’ЯЗІВ

+§ 13. ФОРМУВАННЯ ПОСТАВИ ЛЮДИНИ

+§ 14. ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ УШКОДЖЕННЯХ ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ

+§ 15. РУХОВА АКТИВНІСТЬ І ЗДОРОВ'Я

+Тема З. КРОВ І ЛІМФА7

+§ 16. ВНУТРІШНЄ РІДКЕ СЕРЕДОВИЩЕ ОРГАНІЗМУ

+§ 17. ЕРИТРОЦИТИ, ЇХНЯ БУДОВА І ФУНКЦІЇ

+§ 18. ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ

+§ 19 ТРОМБОЦИТИ, ЗСІДАННЯ КРОВІ

+§ 20. ЛЕЙКОЦИТИ

+§ 21. ІМУНІТЕТ. ФОРМИ ТА ВИДИ ІМУНІТЕТУ

+§ 22. ІМУННА СИСТЕМА. ІМУННА РЕГУЛЯЦІЯ

+Тема 4. КРОВООБІГ І ЛІМФООБІГ7

+§ 23. ОРГАНИ КРОВООБІГУ. СЕРЦЕ. ЙОГО БУДОВА

+§ 24. СЕРЦЕВИЙ ЦИКЛ. РОБОТА СЕРЦЯ

+§ 25. КРОВОНОСНІ СУДИНИ. ДВА КОЛА КРОВООБІГУ

+§ 26. РУХ КРОВІ ПО СУДИНАХ. АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК І ПУЛЬС

+§ 27. ЛІМФООБІГ

+§ 28. ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ КРОВОТЕЧАХ

+§ 29. ПОРУШЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ТА ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ЇМ

+Тема 5. ДИХАННЯ5

+§ 30. ДИХАННЯ — ОДНА З УМОВ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ. ВЕРХНІ ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ. ЇХНЯ БУДОВА І ФУНКЦІЇ

+§ 31. НИЖНІ ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ. ЇХНЯ БУДОВА І ФУНКЦІЇ ГОЛОСОУТВОРЕННЯ

+§ 32. БУДОВА ЛЕГЕНІВ ГАЗООБМІН У ЛЕГЕНЯХ І ТКАНИНАХ

+§ 33. ДИХАЛЬНІ РУХИ ТА ЇХНЯ РЕГУЛЯЦІЯ

+§ 34. ХВОРОБИ ОРГАНІВ ДИХАННЯ ТА ЇХНЯ ПРОФІЛАКТИКА

+Тема 6. ХАРЧУВАННЯ І ТРАВЛЕННЯ9

+§ 35. ЖИВЛЕННЯ ТА ТРАВЛЕННЯ

+§ 36. СИСТЕМА ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ. ЇХНЯ БУДОВА. ФУНКЦІЇ І МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ

+§ 37. ТРАВЛЕННЯ В РОТОВІЙ ПОРОЖНИНІ

+§ 38. ТРАВЛЕННЯ В ШЛУНКУ

+§ 39. ТРАВЛЕННЯ В КИШЕЧНИКУ

+§ 40. ХВОРОБИ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ ТА ЇХНЯ ПРОФІЛАКТИКА

+§ 41. ОБМІН РЕЧОВИН

+§ 42. ВІТАМІНИ. ЗАБРУДНЕННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ І ПИТНОЇ ВОДИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

+§ 43. ХАРЧУВАННЯ І ЗДОРОВ’Я

+Тема 7. ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ3

+§ 44. ШКІРА ЯК ОРГАН ПІДТРИМАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ТІЛА ЛЮДИНИ

+§ 45. РОЛЬ ШКІРИ В РЕГУЛЯЦІЇ ТЕПЛООБМІНУ

+§ 46. ЗАХВОРЮВАННЯ ШКІРИ ТА ЇХНЯ ПРОФІЛАКТИКА

+Тема 8. ВИДІЛЕННЯ3

+§ 47. СИСТЕМИ ВИВЕДЕННЯ ПРОДУКТІВ ОБМІНУ РЕЧОВИН З ОРГАНІЗМУ

+§ 48. МЕХАНІЗМ УТВОРЕННЯ ТА ВИВЕДЕННЯ СЕЧІ

+§ 49. ЗАХВОРЮВ АННЯ ОРГАНІВ СЕЧОВИДІЛЕННЯ ТА ЇХНЯ ПРОФІЛАКТИКА

+Тема 9. ЕНДОКРИННА РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ3

+§ 50. ЕНДОКРИННА РЕГУЛЯЦІЯ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ. ПРИНЦИПИ РОБОТИ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ

+§ 51. ЗАЛОЗИ ВНУТРІШНЬОЇ СЕКРЕЦІЇ

+§ 52. ЗАЛОЗИ ЗМІШАНОЇ СЕКРЕЦІЇ

+РОЗДІЛ 2. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ2

+Тема 1. ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКИ І ПСИХІКИ ЛЮДИНИ8

+§ 73. ПОВЕДІНКА І ПСИХІКА ЛЮДИНИ

+§ 74. ПРИРОДЖЕНІ МЕХАНІЗМИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ ТА ЇХНЄ ЗНАЧЕННЯ

+§ 75. НАБУТІ МЕХАНІЗМИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ

+§ 76. ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКОВИХ РЕАКЦІЙ

+§ 77. НАВЧАННЯ, НАВИЧКИ Й ЗВИЧКИ

+§ 78. ПАМ’ЯТЬ. МЕХАНІЗМИ ПАМ'ЯТІ

+§ 79. ВИДИ ПАМ'ЯТІ. РОЗВИТОК ПАМ‘ЯТІ

+§ 80. БІОЛОГІЧНІ РИТМИ ЯК ФІЗІОЛОГІЧНА ОСНОВА ЧЕРГУВАННЯ СНУ ТА АКТИВНОСТІ

+Тема 2. МИСЛЕННЯ І СВІДОМІСТЬ10

+§ 81. МИСЛЕННЯ І ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МОВЛЕННЯ

+ § 90. ВПЛИВ БІОЛОГІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

+§ 82. ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СВІДОМОСТІ

+§ 83. ФУНКЦІОНАЛЬНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ КОРИ КІНЦЕВОГО МОЗКУ

+§ 84. ВІДЧУТТЯ ТА СПРИЙНЯТТЯ ЯК ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

+§ 85. УВАГА. ЇЇ ВИДИ ТА ВЛАСТИВОСТІ

+§ 86. ЕМОЦІЇ ТА МОТИВАЦІЇ

+§ 87. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ. ТЕМПЕРАМЕНТ

+§ 88. ОСОБИСТІСТЬ І ФОРМУВАННЯ ХАРАКТЕРУ

+§ 89. ЗДІБНОСТІ ТА СХИЛЬНОСТІ. ЇХНЄ ЗНАЧЕННЯ У ПРОФЕСІЙНОМУ САМОВИЗНАЧЕННІ

№5

+ВСТУП3

+§ 1. БІОЛОГІЧНІ ЗНАННЯ ТА ЇХНЄ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

+§ 2. ПОХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ

+§ 3. БІОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ЧИННИКИ В ЕВОЛЮЦІЇ ЛЮДИНИ. РАСИ ЛЮДЕЙ

+РОЗДІЛ 1. ЛЮДИНА12

+Тема 1. ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА4

+§ 5. КЛІТИНА ЯК СТРУКТУРНА І ФУНКЦІОНАЛЬНА ОДИНИЦЯ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

+§ 6. ТКАНИНИ ТА ЇХНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

+§ 7. ОРГАНИ. ФІЗІОЛОГІЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ СИТЕМИ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

+§ 8. РЕГУЛЯТОРНІ СИСТЕМИ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

+ Тема 10. РОЗМНОЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЛЮДИНИ4

+§ 53. СИСТЕМА ОРГАНІВ РОЗМНОЖЕННЯ

+§ 54. РОЗВИТОК І БУДОВА СТАТЕВИХ КЛІТИН

+§ 55. СТАТЕВІ ДОЗРІВАННЯ

+§ 56. ЗАПЛІДНЕННЯ. ГЕНЕТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ СТАТІ

+ Тема 11. НЕРВОВА РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ7

+§ 59. НЕРВОВА СИСТЕМА. ЇЇ БУДОВА ТА ЗНАЧЕННЯ

+§ 60. ЦЕНТРАЛЬНА НЕРВОВА СИСТЕМА. СПИННИЙ МОЗОК. ЙОГО БУДОВА І ФУНКЦІЇ

+§ 61. ГОЛОВНИЙ МОЗОК. ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ВІДДІЛІВ

+§ 62. ПЕРЕДНІЙ МОЗОК. ЙОГО БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ

+§ 63. НЕРВОВА РЕГУЛЯЦІЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ

+§ 64. НЕРВОВА РЕГУЛЯЦІЯ РОБОТИ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ

+§ 65. ВЗАЄМОДІЯ РЕГУЛЯТОРНИХ СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ

+ Тема 12. СПРИЙНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НЕРВОВОЮ СИСТЕМОЮ. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ7

+§ 66. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕНСОРНИХ СИСТЕМ

+§ 67. ЗОРОВА СЕНСОРНА СИСТЕМА. БУДОВА ОКА

+§ 68. СПРИЙНЯТТЯ ЗОБРАЖЕННЯ ПРЕДМЕТІВ

+§ 69. СПРИЙНЯТТЯ СВІТЛА. КОЛЬОРУ ТА ПРОСТОРУ

+§ 70. СЛУХОВА СЕНСОРНА СИСТЕМА, ЇЇ ЗНАЧЕННЯ. БУДОВА ВУХА

+§ 71. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ РІВНОВАГИ, РУХУ, ДОТИКУ, ТЕМПЕРАТУРИ, БОЛЮ

+§ 72. НЮХОВА І СМАКОВА СЕНСОРНІ СИСТЕМИ

+Тема 2. ОПОРА І РУХ7

+§ 9. ФУНКЦІЇ ТА ЗНАЧЕННЯ ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ. БУДОВА КІСТОК

+§ 10. БУДОВА СКЕЛЕТА ЛЮДИНИ

+§ 11. БУДОВА І ФУНКЦІЇ М'ЯЗІВ

+§ 12. ФІЗИЧНІ ЯКОСТІ М’ЯЗІВ. РОБОТА М’ЯЗІВ

+§ 13. ФОРМУВАННЯ ПОСТАВИ ЛЮДИНИ

+§ 14. ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ УШКОДЖЕННЯХ ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ

+§ 15. РУХОВА АКТИВНІСТЬ І ЗДОРОВ'Я

+Тема З. КРОВ І ЛІМФА7

+§ 16. ВНУТРІШНЄ РІДКЕ СЕРЕДОВИЩЕ ОРГАНІЗМУ

+§ 17. ЕРИТРОЦИТИ, ЇХНЯ БУДОВА І ФУНКЦІЇ

+§ 18. ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ

+§ 19 ТРОМБОЦИТИ, ЗСІДАННЯ КРОВІ

+§ 20. ЛЕЙКОЦИТИ

+§ 21. ІМУНІТЕТ. ФОРМИ ТА ВИДИ ІМУНІТЕТУ

+§ 22. ІМУННА СИСТЕМА. ІМУННА РЕГУЛЯЦІЯ

+Тема 4. КРОВООБІГ І ЛІМФООБІГ7

+§ 23. ОРГАНИ КРОВООБІГУ. СЕРЦЕ. ЙОГО БУДОВА

+§ 24. СЕРЦЕВИЙ ЦИКЛ. РОБОТА СЕРЦЯ

+§ 25. КРОВОНОСНІ СУДИНИ. ДВА КОЛА КРОВООБІГУ

+§ 26. РУХ КРОВІ ПО СУДИНАХ. АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК І ПУЛЬС

+§ 27. ЛІМФООБІГ

+§ 28. ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ КРОВОТЕЧАХ

+§ 29. ПОРУШЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ТА ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ЇМ

+Тема 5. ДИХАННЯ5

+§ 30. ДИХАННЯ — ОДНА З УМОВ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ. ВЕРХНІ ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ. ЇХНЯ БУДОВА І ФУНКЦІЇ

+§ 31. НИЖНІ ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ. ЇХНЯ БУДОВА І ФУНКЦІЇ ГОЛОСОУТВОРЕННЯ

+§ 32. БУДОВА ЛЕГЕНІВ ГАЗООБМІН У ЛЕГЕНЯХ І ТКАНИНАХ

+§ 33. ДИХАЛЬНІ РУХИ ТА ЇХНЯ РЕГУЛЯЦІЯ

+§ 34. ХВОРОБИ ОРГАНІВ ДИХАННЯ ТА ЇХНЯ ПРОФІЛАКТИКА

+Тема 6. ХАРЧУВАННЯ І ТРАВЛЕННЯ9

+§ 35. ЖИВЛЕННЯ ТА ТРАВЛЕННЯ

+§ 36. СИСТЕМА ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ. ЇХНЯ БУДОВА. ФУНКЦІЇ І МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ

+§ 37. ТРАВЛЕННЯ В РОТОВІЙ ПОРОЖНИНІ

+§ 38. ТРАВЛЕННЯ В ШЛУНКУ

+§ 39. ТРАВЛЕННЯ В КИШЕЧНИКУ

+§ 40. ХВОРОБИ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ ТА ЇХНЯ ПРОФІЛАКТИКА

+§ 41. ОБМІН РЕЧОВИН

+§ 42. ВІТАМІНИ. ЗАБРУДНЕННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ І ПИТНОЇ ВОДИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

+§ 43. ХАРЧУВАННЯ І ЗДОРОВ’Я

+Тема 7. ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ3

+§ 44. ШКІРА ЯК ОРГАН ПІДТРИМАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ТІЛА ЛЮДИНИ

+§ 45. РОЛЬ ШКІРИ В РЕГУЛЯЦІЇ ТЕПЛООБМІНУ

+§ 46. ЗАХВОРЮВАННЯ ШКІРИ ТА ЇХНЯ ПРОФІЛАКТИКА

+Тема 8. ВИДІЛЕННЯ3

+§ 47. СИСТЕМИ ВИВЕДЕННЯ ПРОДУКТІВ ОБМІНУ РЕЧОВИН З ОРГАНІЗМУ

+§ 48. МЕХАНІЗМ УТВОРЕННЯ ТА ВИВЕДЕННЯ СЕЧІ

+§ 49. ЗАХВОРЮВ АННЯ ОРГАНІВ СЕЧОВИДІЛЕННЯ ТА ЇХНЯ ПРОФІЛАКТИКА

+Тема 9. ЕНДОКРИННА РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ3

+§ 50. ЕНДОКРИННА РЕГУЛЯЦІЯ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ. ПРИНЦИПИ РОБОТИ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ

+§ 51. ЗАЛОЗИ ВНУТРІШНЬОЇ СЕКРЕЦІЇ

+§ 52. ЗАЛОЗИ ЗМІШАНОЇ СЕКРЕЦІЇ

+РОЗДІЛ 2. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ2

+Тема 1. ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКИ І ПСИХІКИ ЛЮДИНИ8

+§ 73. ПОВЕДІНКА І ПСИХІКА ЛЮДИНИ

+§ 74. ПРИРОДЖЕНІ МЕХАНІЗМИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ ТА ЇХНЄ ЗНАЧЕННЯ

+§ 75. НАБУТІ МЕХАНІЗМИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ

+§ 76. ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКОВИХ РЕАКЦІЙ

+§ 77. НАВЧАННЯ, НАВИЧКИ Й ЗВИЧКИ

+§ 78. ПАМ’ЯТЬ. МЕХАНІЗМИ ПАМ'ЯТІ

+§ 79. ВИДИ ПАМ'ЯТІ. РОЗВИТОК ПАМ‘ЯТІ

+§ 80. БІОЛОГІЧНІ РИТМИ ЯК ФІЗІОЛОГІЧНА ОСНОВА ЧЕРГУВАННЯ СНУ ТА АКТИВНОСТІ

+Тема 2. МИСЛЕННЯ І СВІДОМІСТЬ10

+§ 81. МИСЛЕННЯ І ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МОВЛЕННЯ

+ § 90. ВПЛИВ БІОЛОГІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

+§ 82. ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СВІДОМОСТІ

+§ 83. ФУНКЦІОНАЛЬНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ КОРИ КІНЦЕВОГО МОЗКУ

+§ 84. ВІДЧУТТЯ ТА СПРИЙНЯТТЯ ЯК ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

+§ 85. УВАГА. ЇЇ ВИДИ ТА ВЛАСТИВОСТІ

+§ 86. ЕМОЦІЇ ТА МОТИВАЦІЇ

+§ 87. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ. ТЕМПЕРАМЕНТ

+§ 88. ОСОБИСТІСТЬ І ФОРМУВАННЯ ХАРАКТЕРУ

+§ 89. ЗДІБНОСТІ ТА СХИЛЬНОСТІ. ЇХНЄ ЗНАЧЕННЯ У ПРОФЕСІЙНОМУ САМОВИЗНАЧЕННІ

Поделиться в соц. сетях

X