9 класс , Фізика

ГДЗ Фізика 9 клас Бар’яхтар 2017 – Відповіді

В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова, С. О. Довгий
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд

+Розділ 1. Магнітне поле11

+§ 1. Магнітні явища. Дослід Ерстеда. Магнітне поле2

+Вправи

+Запитання

+ Лабораторна робота № 2

+ Завдання для самоперевірки до розділу 1

+§ 2. Індукція магнітного поля. Лінії магнітної індукції. Магнітне поле Землі2

+Вправи

+Запитання

+§ 3. Магнітне поле струму. Правило свердлика2

+Вправи

+Запитання

+§ 4. Сила Ампера2

+Вправи

+Запитання

+§ 5. Магнітні властивості речовин. Гіпотеза Ампера2

+Вправи

+Запитання

+§ 6. Електромагніти та їх застосування2

+Вправи

+Запитання

+Лабораторна робота № 1

+§ 7. Електродвигуни. Електровимірювальні прилади. Гучномовець2

+Вправи

+Запитання

+§ 8. Досліди Фарадея. Явище електромагнітної індукції. Індукційний електричний струм2

+Вправи

+Запитання

+Розділ 2. Світлові явища12

+§ 9. Світлові явища. Джерела та приймачі світла. Швидкість поширення світла2

+Вправи

+Запитання

+ Лабораторна робота № 5

+ § 16. Око як оптична система. Зір і бачення. Окуляри. Вади зору та їх корекція2

+Вправи

+Запитання

+ Завдання для самоперевірки до розділу 2

+§ 10. Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення2

+Вправи

+Запитання

+§ 11. Відбивання світла. Закони відбивання світла. Плоске дзеркало2

+Вправи

+Запитання

+Лабораторна робота № 3

+§ 12. Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закони заломлення світла2

+Вправи

+Запитання

+Лабораторна робота № 4

+§ 13. Дисперсія світла. Спектральний склад природного світла. Кольори2

+Вправи

+Запитання

+§ 14. Лінзи. Оптична сила лінзи2

+Вправи

+Запитання

+§ 15. Побудова зображень у лінзах. Деякі оптичні пристрої. Формула тонкої лінзи2

+Вправи

+Запитання

+Розділ 3. Механічні та електромагнітні хвилі7

+§ 17. Виникнення та поширення механічних хвиль. Фізичні величини, які характеризують хвилі2

+Вправи

+Запитання

+§ 18. Звукові хвилі. Інфразвук і ультразвук2

+Вправи

+Запитання

+§ 19. Електромагнітне поле й електромагнітні хвилі2

+Вправи

+Запитання

+§ 20. Шкала електромагнітних хвиль2

+Вправи

+Запитання

+§ 21. Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку. Радіолокація2

+Вправи

+Запитання

+Лабораторна робота № 6

+Завдання для самоперевірки до розділу 3

+Розділ 4. Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики7

+§ 22. Сучасна модель атома. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили. Ізотопи2

+Вправи

+Запитання

+§ 23. Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання2

+Вправи

+Запитання

+§ 24. Активність радіоактивної речовини. Застосування радіоактивних ізотопів1

+Запитання

+§ 25. Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон. Дозиметри1

+Запитання

+§ 26. Ланцюгова ядерна реакція. Ядерний реактор1

+Запитання

+§ 27. Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики2

+Вправи

+Запитання

+Завдання для самоперевірки до розділу 4

+Розділ 5. Рух і взаємодія. Закони збереження15

+§ 28. Рівноприскорений прямолінійний рух2

+Вправи

+Запитання

+ § 37. Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики2

+Вправи

+Запитання

+ § 38. Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах1

+Вправи

+ § 39. Фундаментальні взаємодії в природі. Межі застосування фізичних законів і теорій2

+Вправи

+Запитання

+ § 40. Еволюція фізичної картини світу. Фізика і науково-технічний прогрес1

+Запитання

+ Лабораторна робота № 7

+ Завдання для самоперевірки до розділу 5

+§ 29. Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху2

+Вправи

+Запитання

+§ 30. Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона2

+Вправи

+Запитання

+§ 31. Другий закон Ньютона2

+Вправи

+Запитання

+§ 32. Третій закон Ньютона2

+Вправи

+Запитання

+§ 33. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння2

+Вправи

+Запитання

+§ 34. Рух тіла під дією сили тяжіння2

+Вправи

+Запитання

+§ 35. Рух тіла під дією кількох сил1

+Вправи

+§ 36. Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу2

+Вправи

+Запитання

№5

+Розділ 1. Магнітне поле11

+§ 1. Магнітні явища. Дослід Ерстеда. Магнітне поле2

+Вправи

+Запитання

+ Лабораторна робота № 2

+ Завдання для самоперевірки до розділу 1

+§ 2. Індукція магнітного поля. Лінії магнітної індукції. Магнітне поле Землі2

+Вправи

+Запитання

+§ 3. Магнітне поле струму. Правило свердлика2

+Вправи

+Запитання

+§ 4. Сила Ампера2

+Вправи

+Запитання

+§ 5. Магнітні властивості речовин. Гіпотеза Ампера2

+Вправи

+Запитання

+§ 6. Електромагніти та їх застосування2

+Вправи

+Запитання

+Лабораторна робота № 1

+§ 7. Електродвигуни. Електровимірювальні прилади. Гучномовець2

+Вправи

+Запитання

+§ 8. Досліди Фарадея. Явище електромагнітної індукції. Індукційний електричний струм2

+Вправи

+Запитання

+Розділ 2. Світлові явища12

+§ 9. Світлові явища. Джерела та приймачі світла. Швидкість поширення світла2

+Вправи

+Запитання

+ Лабораторна робота № 5

+ § 16. Око як оптична система. Зір і бачення. Окуляри. Вади зору та їх корекція2

+Вправи

+Запитання

+ Завдання для самоперевірки до розділу 2

+§ 10. Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення2

+Вправи

+Запитання

+§ 11. Відбивання світла. Закони відбивання світла. Плоске дзеркало2

+Вправи

+Запитання

+Лабораторна робота № 3

+§ 12. Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закони заломлення світла2

+Вправи

+Запитання

+Лабораторна робота № 4

+§ 13. Дисперсія світла. Спектральний склад природного світла. Кольори2

+Вправи

+Запитання

+§ 14. Лінзи. Оптична сила лінзи2

+Вправи

+Запитання

+§ 15. Побудова зображень у лінзах. Деякі оптичні пристрої. Формула тонкої лінзи2

+Вправи

+Запитання

+Розділ 3. Механічні та електромагнітні хвилі7

+§ 17. Виникнення та поширення механічних хвиль. Фізичні величини, які характеризують хвилі2

+Вправи

+Запитання

+§ 18. Звукові хвилі. Інфразвук і ультразвук2

+Вправи

+Запитання

+§ 19. Електромагнітне поле й електромагнітні хвилі2

+Вправи

+Запитання

+§ 20. Шкала електромагнітних хвиль2

+Вправи

+Запитання

+§ 21. Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку. Радіолокація2

+Вправи

+Запитання

+Лабораторна робота № 6

+Завдання для самоперевірки до розділу 3

+Розділ 4. Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики7

+§ 22. Сучасна модель атома. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили. Ізотопи2

+Вправи

+Запитання

+§ 23. Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання2

+Вправи

+Запитання

+§ 24. Активність радіоактивної речовини. Застосування радіоактивних ізотопів1

+Запитання

+§ 25. Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон. Дозиметри1

+Запитання

+§ 26. Ланцюгова ядерна реакція. Ядерний реактор1

+Запитання

+§ 27. Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики2

+Вправи

+Запитання

+Завдання для самоперевірки до розділу 4

+Розділ 5. Рух і взаємодія. Закони збереження15

+§ 28. Рівноприскорений прямолінійний рух2

+Вправи

+Запитання

+ § 37. Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики2

+Вправи

+Запитання

+ § 38. Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах1

+Вправи

+ § 39. Фундаментальні взаємодії в природі. Межі застосування фізичних законів і теорій2

+Вправи

+Запитання

+ § 40. Еволюція фізичної картини світу. Фізика і науково-технічний прогрес1

+Запитання

+ Лабораторна робота № 7

+ Завдання для самоперевірки до розділу 5

+§ 29. Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху2

+Вправи

+Запитання

+§ 30. Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона2

+Вправи

+Запитання

+§ 31. Другий закон Ньютона2

+Вправи

+Запитання

+§ 32. Третій закон Ньютона2

+Вправи

+Запитання

+§ 33. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння2

+Вправи

+Запитання

+§ 34. Рух тіла під дією сили тяжіння2

+Вправи

+Запитання

+§ 35. Рух тіла під дією кількох сил1

+Вправи

+§ 36. Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу2

+Вправи

+Запитання

Поделиться в соц. сетях

X