9 клас , Геометрія

ГДЗ Геометрія 9 клас Апостолова 2009 – Відповіді

Г. В. Апостолова
1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок

+Розділ 1. КООРДИНАТНА ПЛОЩИНА. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ КУТІВ ВІД 0° ДО 180°. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТРИКУТНИКІВ12

+§ 1. Декартова система координат. Відстань між двома точками на координатній площині і рівняння кола. Координати середини відрізка2

+Завдання 1

+Завдання 2

+ § 10. Метод координат як засіб розв’язування геометричних задач1

+Завдання 11

+ Готуємося до тематичного оцінювання № 12

+Варіант 1

+Варіант 2

+ Готуємося до тематичного оцінювання № 22

+Варіант 1

+Варіант 2

+§ 2. Рівняння прямої1

+Завдання 3

+§ 3. Взаємне розміщення двох прямих на координатній площині1

+Завдання 4

+§ 4. Тригонометричні функції кутів від 0° до 180°1

+Завдання 5

+§ 5. Теорема синусів1

+Завдання 6

+§ 6. Теорема косинусів1

+Завдання 7

+§ 7. Розв’язування трикутників1

+Завдання 8

+§ 8. Площа трикутника і чотирикутника1

+Завдання 9

+§ 9. Метод площ у теоремах і задачах1

+Завдання 10

+Розділ 2. ПРАВИЛЬНІ БАГАТОКУТНИКИ. ДОВЖИНА КОЛА. ПЛОЩА КРУГА6

+§ 11. Основні властивості правильних багатокутників та обчислення їх елементів1

+Завдання 12

+§ 12. Довжина кола і дуги кола. Радіанна міра кута1

+Завдання 13

+§ 13. Площа круга, кругового сектора і сегмента1

+Завдання 14

+Завдання для повторення розділу 2

+Готуємося до тематичного оцінювання № 32

+Варіант 1

+Варіант 2

+Готуємося до тематичного оцінювання № 42

+Варіант 1

+Варіант 2

+Розділ 3. ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ НА ПЛОЩИНІ7

+§ 14. Геометричні перетворення на площині та їх властивості7

+Завдання 15

+Завдання 16

+Завдання 17

+Завдання 18

+Завдання 19

+Завдання 20

+Завдання 21

+§ 15. Подібні багатокутники1

+Завдання 22

+§ 17. Розв’язування задач з використанням властивостей геометричних перетворень1

+Завдання 24

+§ 18. Паралельне перенесення на координатній площині1

+Завдання 25

+§ 19. Перетворення симетрії на координатній площині2

+Завдання 26

+Завдання 27

+§ 20. Полярна система координат і перетворення поворот на координатній площині1

+Завдання 28

+Готуємося до тематичного оцінювання № 52

+Варіант 1

+Варіант 2

+Розділ 4. ВЕКТОРИ НА ПЛОЩИНІ6

+§ 24. Координати вектора2

+Практична робота 35

+Завдання 29

+§ 25. Дії над векторами, що задані координатами1

+Завдання 30

+§ 26. Скалярний добуток двох векторів1

+Завдання 31

+§ 27. Векторний метод доведення теорем і розв’язування геометричних задач1

+Завдання 32

+Завдання для повторення розділу 4

+Готуємося до тематичного оцінювання №62

+Варіант 1

+Варіант 2

+Розділ 5. ПОЧАТКОВІ ВІДОМОСТІ ІЗ СТЕРЕОМЕТРІЇ7

+§ 28. Основні засади побудови стереометрії1

+Завдання 33

+§ 29. Взаємне розміщення прямих і площин у просторі. Перпендикуляр до площини1

+Завдання 34

+§ 30. Багатогранники. Правильні багатогранники1

+Завдання 35

+§ 31. Призми. Об’єм просторової фігури1

+Завдання 36

+§ 32. Піраміди1

+Завдання 37

+§ 33. Тіла обертання1

+Завдання 38

+Завдання для повторення розділу 5

№5

+Розділ 1. КООРДИНАТНА ПЛОЩИНА. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ КУТІВ ВІД 0° ДО 180°. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТРИКУТНИКІВ12

+§ 1. Декартова система координат. Відстань між двома точками на координатній площині і рівняння кола. Координати середини відрізка2

+Завдання 1

+Завдання 2

+ § 10. Метод координат як засіб розв’язування геометричних задач1

+Завдання 11

+ Готуємося до тематичного оцінювання № 12

+Варіант 1

+Варіант 2

+ Готуємося до тематичного оцінювання № 22

+Варіант 1

+Варіант 2

+§ 2. Рівняння прямої1

+Завдання 3

+§ 3. Взаємне розміщення двох прямих на координатній площині1

+Завдання 4

+§ 4. Тригонометричні функції кутів від 0° до 180°1

+Завдання 5

+§ 5. Теорема синусів1

+Завдання 6

+§ 6. Теорема косинусів1

+Завдання 7

+§ 7. Розв’язування трикутників1

+Завдання 8

+§ 8. Площа трикутника і чотирикутника1

+Завдання 9

+§ 9. Метод площ у теоремах і задачах1

+Завдання 10

+Розділ 2. ПРАВИЛЬНІ БАГАТОКУТНИКИ. ДОВЖИНА КОЛА. ПЛОЩА КРУГА6

+§ 11. Основні властивості правильних багатокутників та обчислення їх елементів1

+Завдання 12

+§ 12. Довжина кола і дуги кола. Радіанна міра кута1

+Завдання 13

+§ 13. Площа круга, кругового сектора і сегмента1

+Завдання 14

+Завдання для повторення розділу 2

+Готуємося до тематичного оцінювання № 32

+Варіант 1

+Варіант 2

+Готуємося до тематичного оцінювання № 42

+Варіант 1

+Варіант 2

+Розділ 3. ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ НА ПЛОЩИНІ7

+§ 14. Геометричні перетворення на площині та їх властивості7

+Завдання 15

+Завдання 16

+Завдання 17

+Завдання 18

+Завдання 19

+Завдання 20

+Завдання 21

+§ 15. Подібні багатокутники1

+Завдання 22

+§ 17. Розв’язування задач з використанням властивостей геометричних перетворень1

+Завдання 24

+§ 18. Паралельне перенесення на координатній площині1

+Завдання 25

+§ 19. Перетворення симетрії на координатній площині2

+Завдання 26

+Завдання 27

+§ 20. Полярна система координат і перетворення поворот на координатній площині1

+Завдання 28

+Готуємося до тематичного оцінювання № 52

+Варіант 1

+Варіант 2

+Розділ 4. ВЕКТОРИ НА ПЛОЩИНІ6

+§ 24. Координати вектора2

+Практична робота 35

+Завдання 29

+§ 25. Дії над векторами, що задані координатами1

+Завдання 30

+§ 26. Скалярний добуток двох векторів1

+Завдання 31

+§ 27. Векторний метод доведення теорем і розв’язування геометричних задач1

+Завдання 32

+Завдання для повторення розділу 4

+Готуємося до тематичного оцінювання №62

+Варіант 1

+Варіант 2

+Розділ 5. ПОЧАТКОВІ ВІДОМОСТІ ІЗ СТЕРЕОМЕТРІЇ7

+§ 28. Основні засади побудови стереометрії1

+Завдання 33

+§ 29. Взаємне розміщення прямих і площин у просторі. Перпендикуляр до площини1

+Завдання 34

+§ 30. Багатогранники. Правильні багатогранники1

+Завдання 35

+§ 31. Призми. Об’єм просторової фігури1

+Завдання 36

+§ 32. Піраміди1

+Завдання 37

+§ 33. Тіла обертання1

+Завдання 38

+Завдання для повторення розділу 5

Поділитись у соц. мережах

X