9 клас , Геометрія

ГДЗ Геометрія 9 клас Істер 2017 – Відповіді

О.С. Істер
1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок

+Розділ 1. МЕТОД КООРДИНАТ НА ПЛОЩИНІ5

+§ 1. Координатна площина

+§ 2. Синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°. Тригонометричні тотожності

+§ 3. Координати середини відрізка. Відстань між двома точками із заданими координатами

+Розділ 2. ВЕКТОРИ НА ПЛОЩИНІ5

+§ 6. Вектор. Модуль і напрям вектора. Колінеарні вектори. Рівність векторів

+§ 7. Координати вектора

+§ 8. Додавання і віднімання векторів

+§ 9. Множення вектора на число

+Розділ 3. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТРИКУТНИКІВ4

+§ 13. Розв’язування трикутників. Прикладні задачі

+Розділ 4. ПРАВИЛЬНІ МНОГОКУТНИКИ3

+§ 15. Правильні многокутники. Формули радіусів вписаних і описаних кіл правильних многокутників

+§ 16. Довжина кола. Довжина дуги кола

+Розділ 5. ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ7

+§ 18. Переміщення (рух) та його властивості. Рівність фігур

+§ 19. Симетрія відносно точки

+§ 20. Симетрія відносно прямої

+§ 22. Паралельне перенесення

+§ 23. Перетворення подібності та його властивості. Подібність фігур

+Завдання для перевірки знань за курс геометрії 9 класу

+Домашня самостійна робота5

+Робота 1

+Робота 2

+Робота 3

+Робота 4

+Робота 5

+Завдання для перевірки знань5

+До розділу 1

+До розділу 2

+До розділу 3

+До розділу 4

+До розділу 5

№5

+Розділ 1. МЕТОД КООРДИНАТ НА ПЛОЩИНІ5

+§ 1. Координатна площина

+§ 2. Синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°. Тригонометричні тотожності

+§ 3. Координати середини відрізка. Відстань між двома точками із заданими координатами

+Розділ 2. ВЕКТОРИ НА ПЛОЩИНІ5

+§ 6. Вектор. Модуль і напрям вектора. Колінеарні вектори. Рівність векторів

+§ 7. Координати вектора

+§ 8. Додавання і віднімання векторів

+§ 9. Множення вектора на число

+Розділ 3. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТРИКУТНИКІВ4

+§ 13. Розв’язування трикутників. Прикладні задачі

+Розділ 4. ПРАВИЛЬНІ МНОГОКУТНИКИ3

+§ 15. Правильні многокутники. Формули радіусів вписаних і описаних кіл правильних многокутників

+§ 16. Довжина кола. Довжина дуги кола

+Розділ 5. ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ7

+§ 18. Переміщення (рух) та його властивості. Рівність фігур

+§ 19. Симетрія відносно точки

+§ 20. Симетрія відносно прямої