9 клас , Хімія

ГДЗ Хімія 9 клас Григорович 2017 – Відповіді

О. В. Григорович
1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок

+§ 1. Склад і властивості основних класів неорганічних сполук

+§ 2. Хімічний зв’язок і будова речовини

+Тема 1. Розчини11

+§ 3. Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини

+ § 12. Реакції обміну між розчинами електролітів. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій

+ § 13. Виявлення йонів у розчинах

+§ 4. Будова молекули води. Розчинення речовин у воді. Кристалогідрати

+§ 5. Поняття про водневий зв’язок

+§ 6. Розчинність речовин, її залежність від різних чинників

+§ 7. Характеристики розчинів

+§ 8. Електроліти й неелектроліти. Електролітична дисоціація

+§ 9. Електролітична дисоціація кислот, основ і солей у водних розчинах

+§ 10. Сильні й слабкі електроліти. Ступінь електролітичної дисоціації

+§ 11. Кислотність середовища. Поняття про рН розчину

+Тема 2. Хімічні реакції8

+§ 14. Ступінь окиснення елементів

+§ 15. Окисно-відновні реакції

+§ 16. Окисники й відновники

+§ 17. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій. Метод електронного балансу

+§ 18. Тепловий ефект хімічних реакцій

+§ 19. Термохімічні рівняння реакцій

+§ 20. Швидкість хімічної реакції

+§ 21. Класифікація хімічних реакцій

+Тема 3. Початкові поняття про органічні сполуки16

+§ 22. Вступ до органічної хімії

+ § 31. Отруйність метанолу та етанолу

+ § 32. Гліцерол

+ § 33. Карбонові кислоти. Етанова кислота

+ § 34. Вищі карбонові кислоти. Мило

+ § 35. Жири

+ § 38. Білки та амінокислоти

+ § 39. Природні й синтетичні органічні сполуки

+§ 23. Метан — найпростіший вуглеводень

+§ 24. Гомологи метану — насичені вуглеводні

+§ 25. Властивості метану та його гомологів, їх застосування

+§ 26. Співвідношення об’ємів газів у хімічних реакціях

+§ 27. Етен і етин — ненасичені вуглеводні

+§ 28. Поняття про полімери. Поліетилен

+§ 29. Природні джерела вуглеводнів

+§ 30. Етиловий спирт

+Тема 4. Узагальнення знань з хімії4

+§ 40. Значення хімії в житті суспільства. Роль хімії для забезпечення сталого розвитку

+§ 41. Місце хімії в системі наук

+§ 42. Хімічна наука в Україні

+§ 43. Хімічне виробництво в Україні

+ДОМАШНІ ЕКСПЕРИМЕНТИ

+ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ

+ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

№5

+§ 1. Склад і властивості основних класів неорганічних сполук

+§ 2. Хімічний зв’язок і будова речовини

+Тема 1. Розчини11

+§ 3. Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини

+ § 12. Реакції обміну між розчинами електролітів. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій

+ § 13. Виявлення йонів у розчинах

+§ 4. Будова молекули води. Розчинення речовин у воді. Кристалогідрати

+§ 5. Поняття про водневий зв’язок

+§ 6. Розчинність речовин, її залежність від різних чинників

+§ 7. Характеристики розчинів

+§ 8. Електроліти й неелектроліти. Електролітична дисоціація

+§ 9. Електролітична дисоціація кислот, основ і солей у водних розчинах

+§ 10. Сильні й слабкі електроліти. Ступінь електролітичної дисоціації

+§ 11. Кислотність середовища. Поняття про рН розчину

+Тема 2. Хімічні реакції8

+§ 14. Ступінь окиснення елементів

+§ 15. Окисно-відновні реакції

+§ 16. Окисники й відновники

+§ 17. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій. Метод електронного балансу

+§ 18. Тепловий ефект хімічних реакцій

+§ 19. Термохімічні рівняння реакцій

+§ 20. Швидкість хімічної реакції

+§ 21. Класифікація хімічних реакцій

+Тема 3. Початкові поняття про органічні сполуки16

+§ 22. Вступ до органічної хімії

+ § 31. Отруйність метанолу та етанолу

+ § 32. Гліцерол

+ § 33. Карбонові кислоти. Етанова кислота

+ § 34. Вищі карбонові кислоти. Мило

+ § 35. Жири

+ § 38. Білки та амінокислоти

+ § 39. Природні й синтетичні органічні сполуки

+§ 23. Метан — найпростіший вуглеводень

+§ 24. Гомологи метану — насичені вуглеводні

+§ 25. Властивості метану та його гомологів, їх застосування

+§ 26. Співвідношення об’ємів газів у хімічних реакціях

+§ 27. Етен і етин — ненасичені вуглеводні

+§ 28. Поняття про полімери. Поліетилен

+§ 29. Природні джерела вуглеводнів

+§ 30. Етиловий спирт

+Тема 4. Узагальнення знань з хімії4

+§ 40. Значення хімії в житті суспільства. Роль хімії для забезпечення сталого розвитку

+§ 41. Місце хімії в системі наук

+§ 42. Хімічна наука в Україні

+§ 43. Хімічне виробництво в Україні

+ДОМАШНІ ЕКСПЕРИМЕНТИ

+ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ

+ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

Поділитись у соц. мережах

X