9 класс , Хімія

ГДЗ Хімія 9 клас Ярошенко 2009 – Відповіді

О. Г. Ярошенко
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд

+Повторення основіїнч питань курсу хімії 8 класу2

+§ 1. Склад і властивості основних класів неорганічних сполук

+§ 2. Хімічний зв’язок і будова речовин

+ТЕМА 1. РОЗЧИНИ9

+§ 3. Поняття про розчини

+§ 4. Поняття про дисперсні системи

+§ 5. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин

+§ 6. Кількісний склад розчину. Виготовлення розчинів

+§ 7. Обчислення масової частки розчиненої у воді газуватої чи рідкої речовини

+§ 9. Електролітична дисоціація. Електроліти та неелектроліти

+§ 12. Реакції іонного обміну в розчинах електролітів. Практична робота 2

+§ 13. Розв’язування експериментальних задач. Практична робота З

+Завдання для підготовки до контролю знань з теми 1

+ТЕМА 2. ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ6

+§ 14. Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів

+§ 15. Оборотні й необоротні реакції

+§ 16. Окисно-відновні реакції

+§ 17. Тепловий ефект реакції. Екзотермічні та ендотермічні реакції

+§ 18. Швидкість хімічної реакції. Залежність швидкості хімічної реакції від різних чинників

+Завдання для підготовки до контролю знань з теми 2

+ТЕМА 3. НАЙВАЖЛИВІШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ16

+§ 19. Спільні й відмінні ознаки органічних і неорганічних сполук. Будова атома Карбону та утворення ним хімічних зв’язків

+ § 28. Оцтова кислота. її склад та властивості

+ § 29. Експериментальне дослідження властивостей оцтової кислоти. Практична робота 4

+ § 30. Поняття про вищі карбонові кислоти та жири

+ § 32. Хімічні властивості та застосування вуглеводів

+ § 33. Амінокислоти та білки

+ § 34. Розв’язування експериментальних задач із використанням знань про найважливіші органічні сполуки. Практична робота 5

+ Завдання для підготовки до контролю знань з теми З

+§ 20. Утворення ковалентних зв’язків в органічних сполуках. Структурні формули

+§ 21. Метан, його будова і властивості. Гомологи метану

+§ 22. Етилен й ацетилен, їх склад, хімічні формули та фізичні властивості

+§ 23. Хімічні властивості, застосування етилену й ацетилену

+§ 24. Відношення об’ємів газів у хімічних реакціях

+§ 25. Поліетилен. Поняття про полімери

+§ 26. Метанол, етанол, гліцерин як представники оксигеновмісних органічних сполук. Поняття про функціональну гідроксильну групу

+§ 27. Хімічні властивості та застосування спиртів

№5

+Повторення основіїнч питань курсу хімії 8 класу2

+§ 1. Склад і властивості основних класів неорганічних сполук

+§ 2. Хімічний зв’язок і будова речовин

+ТЕМА 1. РОЗЧИНИ9

+§ 3. Поняття про розчини

+§ 4. Поняття про дисперсні системи

+§ 5. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин

+§ 6. Кількісний склад розчину. Виготовлення розчинів

+§ 7. Обчислення масової частки розчиненої у воді газуватої чи рідкої речовини

+§ 9. Електролітична дисоціація. Електроліти та неелектроліти

+§ 12. Реакції іонного обміну в розчинах електролітів. Практична робота 2

+§ 13. Розв’язування експериментальних задач. Практична робота З

+Завдання для підготовки до контролю знань з теми 1

+ТЕМА 2. ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ6

+§ 14. Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів

+§ 15. Оборотні й необоротні реакції

+§ 16. Окисно-відновні реакції

+§ 17. Тепловий ефект реакції. Екзотермічні та ендотермічні реакції

+§ 18. Швидкість хімічної реакції. Залежність швидкості хімічної реакції від різних чинників

+Завдання для підготовки до контролю знань з теми 2

+ТЕМА 3. НАЙВАЖЛИВІШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ16

+§ 19. Спільні й відмінні ознаки органічних і неорганічних сполук. Будова атома Карбону та утворення ним хімічних зв’язків

+ § 28. Оцтова кислота. її склад та властивості

+ § 29. Експериментальне дослідження властивостей оцтової кислоти. Практична робота 4

+ § 30. Поняття про вищі карбонові кислоти та жири

+ § 32. Хімічні властивості та застосування вуглеводів

+ § 33. Амінокислоти та білки

+ § 34. Розв’язування експериментальних задач із використанням знань про найважливіші органічні сполуки. Практична робота 5

+ Завдання для підготовки до контролю знань з теми З

+§ 20. Утворення ковалентних зв’язків в органічних сполуках. Структурні формули

+§ 21. Метан, його будова і властивості. Гомологи метану

+§ 22. Етилен й ацетилен, їх склад, хімічні формули та фізичні властивості

+§ 23. Хімічні властивості, застосування етилену й ацетилену

+§ 24. Відношення об’ємів газів у хімічних реакціях

+§ 25. Поліетилен. Поняття про полімери

+§ 26. Метанол, етанол, гліцерин як представники оксигеновмісних органічних сполук. Поняття про функціональну гідроксильну групу

+§ 27. Хімічні властивості та застосування спиртів

Поделиться в соц. сетях

X