9 класс , Українська мова

ГДЗ Українська мова 9 клас Пентилюк 2009 – Відповіді

М. І. Пентилюк, І. В. Гайдаєнко, А. І. Ляшкевич, С.А. Омельчук
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд

+ВСТУП1

+§ 1. Розвиток української мови

+ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У 8 КЛАСІ1

+§ 2. Просте неускладнене й ускладнене речення

+СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ4

+§ 3. Пряма мова. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою

+§ 4. Непряма мова. Способи заміни прямої мови непрямою

+§ 5. Цитати. Розділові знаки при цитатах

+§ 6. Діалог

+СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ20

+§ 7. Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком

+ § 16. Складнопідрядні речення з підрядними частинами причини й мети

+ § 17. Складнопідрядне речення з підрядною частиною умови

+ § 20. Розділові знаки у складнопідрядних реченнях

+ § 21. Безсполучникове складне речення, смислові відношення між його частинами

+ § 22. Кома і крапка з комою в безсполучниковому складному реченні

+ § 23. Двокрапка в безсполучниковому складному реченні

+ § 24. Тире в безсполучниковому складному реченні

+ § 25. Складне речення із сурядним і підрядним зв’язком

+ § 26. Складне речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв’язком

+ § 27. Розділові знаки у складному реченні з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку

+§ 8. Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку

+ § 28. Стилістичні особливості складних речень з різними видами зв’язку

+§ 9. Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення

+§ 10. Розділові знаки та інтонація між частинами складносурядного речення

+§ 11. Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв’язку

+§ 12. Складнопідрядне речення з підрядною означальною частиною

+§ 13. Складнопідрядне речення з підрядною з’ясувальною частиною

+§ 14. Складнопідрядні речення з підрядними частинами місця й часу

+§ 15. Складнопідрядні речення з підрядними частинами способу дії, міри і ступеня

+СКЛАДНЕ СИНТАКСИЧНЕ ЦІЛЕ5

+§ 29. Поняття про складне синтаксичне ціле

+§ 30. Складне синтаксичне ціле, абзац

+§ 31. Види і засоби міжфразного зв’язку

+§ 32. Актуальне членування речень у висловлюванні

+§ 33. Повторення вивчених пунктограм у простому і складному реченнях

+ПОВТОРЕННЯ I СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО2

+§ 34. Слово як предмет вивчення

+§ 35. Мовні аспекти вивчення речення

№5

+ВСТУП1

+§ 1. Розвиток української мови

+ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У 8 КЛАСІ1

+§ 2. Просте неускладнене й ускладнене речення

+СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ4

+§ 3. Пряма мова. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою

+§ 4. Непряма мова. Способи заміни прямої мови непрямою

+§ 5. Цитати. Розділові знаки при цитатах

+§ 6. Діалог

+СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ20

+§ 7. Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком

+ § 16. Складнопідрядні речення з підрядними частинами причини й мети

+ § 17. Складнопідрядне речення з підрядною частиною умови

+ § 20. Розділові знаки у складнопідрядних реченнях

+ § 21. Безсполучникове складне речення, смислові відношення між його частинами

+ § 22. Кома і крапка з комою в безсполучниковому складному реченні

+ § 23. Двокрапка в безсполучниковому складному реченні

+ § 24. Тире в безсполучниковому складному реченні

+ § 25. Складне речення із сурядним і підрядним зв’язком

+ § 26. Складне речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв’язком

+ § 27. Розділові знаки у складному реченні з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку

+§ 8. Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку

+ § 28. Стилістичні особливості складних речень з різними видами зв’язку

+§ 9. Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення

+§ 10. Розділові знаки та інтонація між частинами складносурядного речення

+§ 11. Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв’язку

+§ 12. Складнопідрядне речення з підрядною означальною частиною

+§ 13. Складнопідрядне речення з підрядною з’ясувальною частиною

+§ 14. Складнопідрядні речення з підрядними частинами місця й часу

+§ 15. Складнопідрядні речення з підрядними частинами способу дії, міри і ступеня

+СКЛАДНЕ СИНТАКСИЧНЕ ЦІЛЕ5

+§ 29. Поняття про складне синтаксичне ціле

+§ 30. Складне синтаксичне ціле, абзац

+§ 31. Види і засоби міжфразного зв’язку

+§ 32. Актуальне членування речень у висловлюванні

+§ 33. Повторення вивчених пунктограм у простому і складному реченнях

+ПОВТОРЕННЯ I СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО2

+§ 34. Слово як предмет вивчення

+§ 35. Мовні аспекти вивчення речення

Поделиться в соц. сетях

X