9 класс , Українська мова

ГДЗ Українська мова 9 клас Ворон 2017 – Відповіді

А. А. Ворон, В. А. Солопенко
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд

+ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ1

+§ 2. Просте речення

+ МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ5

+§ 23. Іменник. Прикметник. Числівник. Займенник

+§ 24. Дієслово, його особливі форми. Прислівник

+§ 25. Букви н і нн

+§ 26. Не з різними частинами мови

+§ 27. Службові частини мови

+ СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ3

+§ 28. Словосполучення і речення

+§ 29. Види складних речень

+§ 30. Способи передачі чужого мовлення

+СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ. ЕЛЕМЕНТИ СТИЛІСТИКИ3

+§ 3. Складне речення

+§ 4. Смислові зв'язки

+§ 5. Розділові знаки в складносурядному реченні

+СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ3

+§ 6. Будова складнопідрядного речення

+§ 7. Складнопідрядні речення з підрядними означальними

+§ 8. Складнопідрядні речення з підрядними з'ясувальними

+СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ ОБСТАВИНАМИ5

+§ 9. Речення з підрядними способу дії

+§ 10. Речення з підрядними місця и часу

+§ 11. Речення з підрядними мови, причини і мети

+§ 12. Речення з підрядними допустовими і наслідковими

+§ 13. Складнопідрядні речення з кількома підрядними

+БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ4

+§ 14. Смислові відношення

+§ 15. Кома і крапка з комою

+§ 16. Двокрапка

+§ 17. Тире

+СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ЗВ'ЯЗКУ2

+§ 18. Складні речення із сурядним і підрядним зв'язком

+§ 19. Складні речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв'язком

+ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ1

+§ 20. Звуки мови

+ЛЕКСИКОЛОГІЯ І ФРАЗИОЛОГІЯ1

+§ 21. Лексика

+БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ1

+§ 22. Значущі частини слова

№5

+ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ1

+§ 2. Просте речення

+ МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ5

+§ 23. Іменник. Прикметник. Числівник. Займенник

+§ 24. Дієслово, його особливі форми. Прислівник

+§ 25. Букви н і нн

+§ 26. Не з різними частинами мови

+§ 27. Службові частини мови

+ СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ3

+§ 28. Словосполучення і речення

+§ 29. Види складних речень

+§ 30. Способи передачі чужого мовлення

+СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ. ЕЛЕМЕНТИ СТИЛІСТИКИ3

+§ 3. Складне речення

+§ 4. Смислові зв'язки

+§ 5. Розділові знаки в складносурядному реченні

+СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ3

+§ 6. Будова складнопідрядного речення

+§ 7. Складнопідрядні речення з підрядними означальними

+§ 8. Складнопідрядні речення з підрядними з'ясувальними

+СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ ОБСТАВИНАМИ5

+§ 9. Речення з підрядними способу дії

+§ 10. Речення з підрядними місця и часу

+§ 11. Речення з підрядними мови, причини і мети

+§ 12. Речення з підрядними допустовими і наслідковими

+§ 13. Складнопідрядні речення з кількома підрядними

+БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ4

+§ 14. Смислові відношення

+§ 15. Кома і крапка з комою

+§ 16. Двокрапка

+§ 17. Тире

+СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ЗВ'ЯЗКУ2

+§ 18. Складні речення із сурядним і підрядним зв'язком

+§ 19. Складні речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв'язком

+ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ1

+§ 20. Звуки мови

+ЛЕКСИКОЛОГІЯ І ФРАЗИОЛОГІЯ1

+§ 21. Лексика

+БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ1

+§ 22. Значущі частини слова

Поделиться в соц. сетях

X