9 класс , Українська мова

ГДЗ Українська мова 9 клас Єрмоленко 2009 – Відповіді

С.Я. Єрмоленко
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд

+ВСТУП1

+§ 1. Розвиток української мови

+ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У ВОСЬМОМУ КЛАСІ2

+§ 2. Просте неускладнене речення

+§ 3. Просте ускладнене речення

+ПРЯМА І НЕПРЯМА МОВА4

+§ 4. Пряма і непряма мова як засоби відтворення чужої мови. Розділові знаки

+§ 5. Заміна прямої мови непрямою

+§ 6. Цитата як спосіб відтворення чужої мови. Розділові знаки

+§ 7. Діалог. Розділові знаки

+СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ І ЙОГО ОЗНАКИ. СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ16

+§ 8. Складне речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком

+ § 17. Складнопідрядні речення з підрядними причини, мети, умови

+ § 18. Складнопідрядні речення з підрядними наслідковими, допустовими

+ § 19. Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами. Розділові знаки

+ § 20. Змістові відношення між частинами безсполучникового складного речення

+ § 21. Кома і крапка з комою в безсполучниковому складному реченні

+ § 22. Двокрапка і тире в безсполучниковому складному реченні

+ § 23. Безсполучникові складні речення і синонімічні конструкції

+§ 9. Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому. Змістові відношення між частинами складносурядного речення

+§ 10. Розділові знаки між частинами складносурядного речення

+§ 11. Складносурядне речення і синонімічні конструкції

+§ 12. Складнопідрядне речення. Будова і засоби зв'язку в ньому. Розділові знаки

+§ 13. Основні види складнопідрядних речень. Складнопідрядне речення з підрядним означальним

+§ 14. Складнопідрядне речення з підрядним з'ясувальним

+§ 15. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними. Підрядні речення місця, часу

+§ 16. Складнопідрядне речення з підрядним способу дії, мрії й ступеня, з підрядним порівняльним

+СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ СПОЛУЧНИКОВОГО І БЕЗСПОЛУЧНИКОВОГО ЗВ'ЯЗКУ2

+§ 24. Розділові знаки в складному реченні з різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку

+§ 25. Використання складних речень з різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку в текстах різних стилів

+СКЛАДНЕ СИНТАКСИЧНЕ ЦІЛЕ2

+§ 26. Складне синтаксичне ціле і його ознаки. Види і засоби міжфразного зв'язку

+§ 27. Складне синтаксичне ціле і абзац

+ЗВ'ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ)3

+§ 36. Тези прочитаного

+§ 39. Діалог-домовленість. Обговорення самостійно обраної теми

+§ 42. Письмовий твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему

№5

+ВСТУП1

+§ 1. Розвиток української мови

+ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У ВОСЬМОМУ КЛАСІ2

+§ 2. Просте неускладнене речення

+§ 3. Просте ускладнене речення

+ПРЯМА І НЕПРЯМА МОВА4

+§ 4. Пряма і непряма мова як засоби відтворення чужої мови. Розділові знаки

+§ 5. Заміна прямої мови непрямою

+§ 6. Цитата як спосіб відтворення чужої мови. Розділові знаки

+§ 7. Діалог. Розділові знаки

+СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ І ЙОГО ОЗНАКИ. СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ16

+§ 8. Складне речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком

+ § 17. Складнопідрядні речення з підрядними причини, мети, умови

+ § 18. Складнопідрядні речення з підрядними наслідковими, допустовими

+ § 19. Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами. Розділові знаки

+ § 20. Змістові відношення між частинами безсполучникового складного речення

+ § 21. Кома і крапка з комою в безсполучниковому складному реченні

+ § 22. Двокрапка і тире в безсполучниковому складному реченні

+ § 23. Безсполучникові складні речення і синонімічні конструкції

+§ 9. Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому. Змістові відношення між частинами складносурядного речення

+§ 10. Розділові знаки між частинами складносурядного речення

+§ 11. Складносурядне речення і синонімічні конструкції

+§ 12. Складнопідрядне речення. Будова і засоби зв'язку в ньому. Розділові знаки

+§ 13. Основні види складнопідрядних речень. Складнопідрядне речення з підрядним означальним

+§ 14. Складнопідрядне речення з підрядним з'ясувальним

+§ 15. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними. Підрядні речення місця, часу

+§ 16. Складнопідрядне речення з підрядним способу дії, мрії й ступеня, з підрядним порівняльним

+СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ СПОЛУЧНИКОВОГО І БЕЗСПОЛУЧНИКОВОГО ЗВ'ЯЗКУ2

+§ 24. Розділові знаки в складному реченні з різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку

+§ 25. Використання складних речень з різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку в текстах різних стилів

+СКЛАДНЕ СИНТАКСИЧНЕ ЦІЛЕ2

+§ 26. Складне синтаксичне ціле і його ознаки. Види і засоби міжфразного зв'язку

+§ 27. Складне синтаксичне ціле і абзац

+ЗВ'ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ)3

+§ 36. Тези прочитаного

+§ 39. Діалог-домовленість. Обговорення самостійно обраної теми

+§ 42. Письмовий твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему

Поделиться в соц. сетях

X